Спечелете барбекю Kamado Joe Classic II и още 750 барбекю награди от Шуменско

Краен срок - 15 юли 2021

Нашата мисия е във всеки един момент да обогатяваме биреното удоволствие с качествени вкусове и преживявания чрез перфектното съчетание на Шуменско с храна.

В началото на барбекю сезона, с Шуменско може да превърнете барбекю моментите у дома в легендарно преживяване като играете за

За да бъдат избегнати всякакви съмнения, след крайната дата на промоцията промоционални опаковки могат да се предлагат на пазара в България до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди. Описаните награди в точка 5.2 трябва да бъдат предявени за получаване в срок от 5 календарни дни от получаването на уведомително SMS съобщение за спечелването на наградата, като спечелилият трябва да се обади на посочения в съобщението телефонен номер, за да потвърди наградата си и да предостави данни за доставка. След изтичането на този срок Организаторът не е задължен да предоставя награди.

Участващата търговска марка е Шуменско в съответните опаковки:

Шуменско Светло, оборотна стъклена бутилка 0,5л
Шуменско Светло, кен 0,5л

Участващите опаковки ще бъдат идентифицирани с промоционален дизайн, а под капачката/езичето на кена ще се съдържа промоционален надпис „SHUMEN CAN” или девет-символен код (съставен от латински букви и арабски цифри).

Наградите, които са предвидени за спечелване в периода на промоцията, са следните:

Бира Шуменско Светло кен 0,5л – 1 010 000 бр.
Барбекю Kamado Joe Classic II – 1 бр.
Дизайнерска престилка от деним – 100 бр.
Комплект от барбекю инструменти – 350 бр.
Дървена дъска от орех – 300 бр.

Всички барбекю награди (751 бр.) ще бъдат разпределени за спечелване чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер. Софтуерът ще изтегля печеливши на случаен принцип в периода на промоцията измежду всички участници, регистрирали успешно нужния брой уникални кодове, намиращи се под капачката/езичета на участващите в промоцията продукти Шуменско, съгласно т.4, за съответната награда.

Наградата барбекю Kamado Joe Classic II изисква регистрацията на минимум 41 уникални кода за едно валидно участие. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за голямата награда. Наградата ще бъде изтеглена чрез томбола в присъствието на тричленна комисия след края на промоцията. Томболата ще се състои до 3 работни дни след официалния край на промоцията.

Наградaтa престилка може да бъде спечелена при регистрация на минимум 2 уникални кода. Наградите комплект барбекю инструменти или дървена дъска могат да бъдат спечелени при регистрация на 1 уникален код. Наградите се печелят на момента (инстантно) – веднага след регистрацията на код от капачката или езичето. Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда със съобщение на екрана и със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи промоционална опаковка и да провери наличието на надпис или код под капачката на бутилката/езичето на кена.

Ако участник открие надпис „ SHUMEN CAN ”:

Участникът печели безплатна бира Шуменско Светло кен 0,5л. Бирата може да получи в предварително определени наградни центрове, обозначени със стикер, срещу предоставяне на печеливша капачка/езиче на кен. Информация за търговските обекти, от които могат да бъдат получени наградите, ще бъде публикувана на https://bbq.shumensko.bg/.

Списъкът с наградните центрове може да бъде променян в периода на промоцията, като промените ще бъдат отразявани в разумен срок на сайта на промоцията https://bbq.shumensko.bg/. Едно лице може да вземе максимум пет броя награди бира кен в един ден от един награден център. В случай, че наличностите в търговския обект не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг, обозначен със стикер, награден център.

Ако участникът открие уникален девет-символен код трябва:

    Да посети интернет адрес https://bbq.shumensko.bg/.

    Да въведе уникалния код от вътрешната страна на капачката или езичето от закупените промоционални продукти точно така, както е изписан;

    Да въведе без интервали мобилния си номер по един от двата начина; Пример: 0XXXXXXXXX или 359XXXXXXXX.

    Да потвърди, че е запознат и се съгласява с правилата на промоцията;

    Да потвърди, че ще запази капачката и/или езичето с промоционалния код;

    След преминаване на по-горните стъпки да натисне бутон "РЕГИСТРИРАЙ".

При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство, дали печели награда, колко кода има регистрирани до момента или колко кода остава да регистрира до възможността за спечелване на една от по-големите награди.

Един участник може регистрира максимум 20 кода на ден.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на промоцията.

Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени със съобщение на екрана, както и с текстово съобщение SMS на посочения от тях мобилен телефонен номер, в което ще им бъде предоставен телефонен номер, на който следва да се обадят до 5 календарни дни, за да потвърдят наградата си и да предоставят информация за доставка – имена и точен адрес. След изтичане на 5 дни от спечелване на наградата, участникът губи правото си да я предяви за получаване и Организаторът няма да носи отговорност.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, те ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

В момента на получаването на наградата печелившият участник трябва да предаде на куриерската фирма печелившите капачки/езичета на кен „Шуменско“ с регистрираните печеливши кодове и да подпише приемо-предавателен протокол. В противен случай, награда не се предава на печелившия, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Ако Участникът не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

Печелившите участници ще бъдат обявени на интернет адреса https://bbq.shumensko.bg/ в периода на промоцията чрез част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити. С включването си в промоционалната игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията (лица над 18 години), срещу нужният брой валидни капачки/езичета на кен Шуменско с регистриран печеливш код, само ако печелившият код е отпечатан от Организатора или от негов подизпълнител на оригинална промоционална капачка/езиче на кен. Промоционални капачки/езичета на кен, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, включително манипулация на капачка/езиче на кен, се считат за невалидни и се обезсилват.

Кодовете, изобразени под промоционалните капачки и езичета на кен, се състоят от 9 символа (латиснки букви и арабски цифри), изписани на 2 реда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара