Спечелете дамски чанти obag или подаръчни кутии 7sec с Gliss


Играта е приключила!

Дамска чанта O bag печелят

Катрин Вълкова
тел: XXXXXXX123

Йоана Лукова
тел: XXXXXXX081

Красимира Бръмбарова
тел: XXXXXXX788

Калина Иванова
тел: XXXXXXX228

Невена Янакиева
тел: XXXXXXX171

Нели Минкова
тел: XXXXXXX599

Подаръчна кутия, съдържаща 3 маски Gliss 7sec и огледален часовник печелят

Искра Иванова
тел: XXXXXXX543

Десислава Иванова
тел: XXXXXXX000

Ирена Яньовска
тел: XXXXXXX861

Вероника Кирилова
тел: XXXXXXX600

Гергана Тодорова
тел: XXXXXXX324

Промоцията се организира и провежда от Хенкел България ЕООД на територията на Република България във всички търговски обекти на „Лили Дрогерие“ ЕООД.

Промоцията е валидна за всички лица, спазили условията за участие в играта.

Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.

Наградите, предоставяни от Организатор, са 6 бр. дамски чанти obag и 5 бр. подаръчни кутии, съдържащи 3 маски Gliss 7sec и огледален часовник. Единичната стойност на награда е в размер, по-нисък от 100 (сто) лева без ДДС. Организаторът на Промоцията запазва правото си при изчерпване на наличните количества от изобразения на рекламните материали модел дамска чанта, да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това на официалната страница на промоцията.

За участие в промоцията е необходима покупка на продукт на GLISS на минимална стойност 2 лева с ДДС от някой от търговските обекти на „Лили Дрогерие“ ЕООД. Участват продукти от категориите Грижа за коса и Боя за коса.

Участието в промоцията се осъществява след покупка на продукт от посочените в т.7.1 марки и регистрация с две имена, имейл, тел. номер, УНП (уникален номер) и дата на касова бележка в сайта www.sk-promo.bg. Един уникален номер на касова бележка може да бъде регистриран за участие само веднъж.

Клиентът има право да получи само една награда, независимо от стойността на покупката.

Наградите се получават до 14 дена след уведомяване на печелившия по имейл/ телефон.

От участие в Промоцията се изключват: • участвали в Промоцията с фискален бон от закупени продукти Gliss на стойност по-малка от 2 лв. с ДДС.; • участвали в Промоцията с фискални бонове за закупени продукти Gliss, преди началото и след края на Промо играта;

Тегленето на наградите ще се състои на 1 юни 2021г, в офиса на Хенкел България ЕООД в София, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2, ет 4, в качеството му на организатор. Печелившите от играта ще бъдат обявени на сайта www.sk-promo.bg на 2 юни 2021г. и уведомени на посочения от тях телефон/ имейл на талона за участие или в регистрацията си в сайта в срок до 10 юни 2021г.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата е описан в точка 6.

Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради грешни, неточни или непълни данни за контакт се разпределят между резервни печеливши. Броят на изтеглените резервни печеливши ще бъде 6.

В случай на невъзможност за получаване на наградата по описаните в т. 8.4. причини в рамките на 7-дневен срок от датата на теглене, тя се преотстъпва на резервен печеливш. 

Краен срок - 31 май 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара