Спечелете 20 пуфа и 10 електрически скари от Ариана и Lidl

Краен срок - 2 юни 2021

Играта се организира и провежда на територията на Република България и е валидна за всички магазини на Лидл.

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците са 20 броя пуфа и 10 броя електрически скари

Участието в Играта е индивидуално и обвързано с покупка на продукти с марка Ариана. Всеки, който желае да участва за спечелването награда и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:
1. Да закупи през периода на Играта продукти с марка Ариана, от която и да е опаковка на обща стойност минимум 5 лева в рамките на една покупка, съответно включени в една касова бележка, от магазин от веригата Лидл.

2. Да регистрира касовата бележка (хартиена или дигитална) на www.ariana.bg, като посочи номера на бележката, стойността на закупените продукти с марка Ариана, собствено и фамилно име и телефон за връзка.

Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки, които отговарят на изискванията на т.12.1, но може да спечели само една награда.

Всеки участник трябва да пази касовите бележки (хартиена или дигитална) до края на Играта с цел доказване на направените покупки, като в случай че спечели награда, следва да представи печелившата бележка (хартиена или дигитална) на представителя на куриерската компания по реда на т. 13.1, преди да му бъде дадена наградата.

Организаторът и търговската верига, в която се провежда Играта, не носят отговорност за загубени от клиента печеливши касови бележки.

Тегленето на 30-мата печеливши участници и 15-ма резервни печеливши ще се извърши на 11.06.2021 г. чрез томбола на лотариен принцип в присъствието на представители на Организатора, като процесът на теглене ще бъде документиран чрез видео запис. Имената на печелившите участници и на резервните печеливши ще се обявят на следните страници www.ariana.bg и http://www.lidl.bg/ на 14.06.2021 г.

Наградите ще бъдат предоставени както следва:

За получаване на наградите – Пуф и Електрическа скара - Организаторът ще се свърже със спечелилия участник за уточняване на детайлите по получаване на наградата в срок не по-късно от 18.06.2021 г.

Печелившият ще бъде помолен да предостави своите три имена, адрес за доставка и телефонен нормер, които са необходими за предоставяне на наградата

В случай че Организаторът не успее да се свърже в срок до 30.06.2021 г. с печеливш участник по вина на последния, печелившият не предостави на куриера печелившата касова бележка или участникът е непълнолетен, Организаторът предоставя наградата на първия по ред резервен печеливш.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара