Спечелете 20 кутии с новото сладко изкушение на Couple Cake


Играта е приключила!

Печеливши:

Karina K. Aleksandrova
Nina Dimitrova
Анелия Иванова
Spaska Slavcheva
Plamena Sirakova
Stanislava Spasova
Мирослава Русева
Pavlina Bogoeva
Маргарита Бонева
Kristina Svilenova
Златина Веселинова
Елица Лунгова
Йоанна Светославова
Боряна Панева
Михаела Маринова
Borislava Paunova
Radka Todorova
Sonia Tancheva
Ani Kaneva
Мария Папучарова

🐼 ИГРА 🐼

📣 Имаме страхотно вкусна ИЗНЕНАДА за теб! Чисто ново сладко изкушение, на което да се наслаждаваш през лятото! 😍 Опитай се да познаеш какъв е новият вкус на Couple Cake с тези супер симпатични панди и можеш да спечелиш… цяла кутия с него! 😮🥳

20 късметлии, които са ни отговорили вярно в коментар, ще получат чудната награда. ❤️

Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook профил. Коментари от дублиращи се профили, регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в играта и нарушаване на механизма на играта, щебъдат дисквалифицирани, като губят правото на спечелване на награда. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно едностранно да дисквалифицира участници без допълнително уведомление.

Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“, независимо от броя на публикуваните си коментари.

За успешно регистриран участник се счита този потребител, чийто коментар отговоря на т. 3.1. и т. 3.2. от настоящите общи условия.

След изтичане на предварително обявения период на „Играта“, между всички участници, изпълнили условието на т. 3.1., на произволен принцип ще бъдат изтеглени 20 (двадесет) печеливши, на всеки от които ще бъде предоставена 1 бр. „Награда“ по смисъла на т. 4.2 от Общите условия.

Печелившите участници ще бъдат оповестени публично до 18:00 ч. на 31.05.2021 г. във Facebook страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad).

Оповестяването на печелившите ще се извърши с разкриваща визия-пост, в която ще се съдържат: име, фамилия и профилна снимка на печелившите участници, съгласно описания по-горе механизъм.

„Наградата“ представлява 1 (един) брой кутия с новия вкус Couple Cake.

За да получи Наградата, обявеният за печеливш участник трябва да изпрати лично съобщение до Facebook страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad), в което да посочи две имена, телефон за контакт, адрес, на който да му бъде изпратен наградния комплект, посочен в т. 4.2.

Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер до 30 (тридесет) работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка. 

Краен срок - 30 май 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара