Спечелете iPhone 12 Blue, колонки JBL Flip 5 и 500 000 кенчета Tuborg

Краен срок - 15 юли 2021

За да бъдат избегнати всякакви съмнения, след крайната дата на промоцията промоционални опаковки могат да се предлагат на пазара в България до изчерпване на количествата, но Организаторът няма да носи отговорност за непредоставяне на награди. Спечелените награди кен „Tuborg“ 500мл., трябва да бъдат предявени за получаване в обозначените със знака на промоцията търговски обекти най-късно до 15.07.2021 г. (включително). Наградите JBL колонка и iPhone 12, трябва да бъдат предявени за получаване в срок от 5 дни от получаването на уведомително SMS съобщение за спечелването на наградата, като спечелилият трябва да се обади на посочения в съобщението телефонен номер, за да потвърди наградата си и да предостави данни за доставка. След изтичането на този срок Организаторът не е задължен да предоставя награди.

Участващата търговска марка е Tuborg, в съответните опаковки:
        Tuborg, оборотна стъклена бутилка 500 мл.;
        Tuborg, кен 500 мл.;
    наричани по-долу участващи опаковки.

Участващите опаковки ще бъдат идентифицирани с промоционален етикет (колие с посланието „Изнеси партито навън с 500 000 награди“) и промоционален дизайн (кен с посланието „Изнеси партито навън с 500 000 награди“). Печелившите опаковки ще имат символ на кен с надпис „2021“ под капачката или надпис “FUN CAN” под езичето на кена, ако наградата е кен Tuborg 500 мл. При намирането на промоционален 8-символен код под капачката на бутилка Tuborg или езичето на кен Tuborg потребителят може да участва в томбола за 27 бр. награди описани в точка 5 от Общите условия на играта.

Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА и предвидени за спечелване в периода на промоцията, са следните:
        Бира Tuborg кен 500 мл. – 500 0000 бр.
        Bluetooth колонка JBL Flip 5 – 22 бр.
        iPhone 12 Blue – 5 бр.

Всички Bluetooth колонки и телефони (27 бр.) ще бъдат разпределени за спечелване чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер. Софтуерът ще изтегля печеливши на случаен принцип в периода на промоцията измежду всички участници, регистрирали успешно нужния брой уникални кодове, намиращи се под капачката/езичетo на участващите в промоцията продукти Tuborg, съгласно т.4, за съответната награда.

При регистрация на минимум 3 уникални промоционални кода, потребителят участва в томбола за спечелването на една от 22 броя Bluetooth колонки JBL Flip 5. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленията за Bluetooth колонка. Наградите ще бъдат изтеглени чрез томбола в присъствието на тричленна комисия по следния график:

    Дата на теглене     Брой изтеглени печеливши (спечелени колонки)
    10.05.2021 г.     1 брой
    17.05.2021 г.     1 брой
    24.05.2021 г.     1 брой
    31.05.2021 г.     2 брой
    7.06.2021 г.     2 брой
    14.06.2021 г.     2 брой
    21.06.2021 г.     2 брой
    28.06.2021 г.     2 брой
    5.07.2021 г.     3 брой
    12.07.2021 г.     3 брой
    16.07.2021 г.     3 брой

Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

Наградата iPhone 12 изисква регистрацията на минимум 22 уникални промоционални кода за едно валидно участие. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за голямата награда. Всички 5 броя iPhone 12 ще бъдат изтеглени чрез томбола в присъствието на тричленна комисия след края на промоцията. Томболата ще се състои до 3 работни дни след официалния край на промоцията. Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи промоционална опаковка Tuborg и да провери наличието на символ/надпис или код под капачката на бутилката/езичето на кена.

Ако участник открие символ кен с надпис „2021“ под капачка от бутилка или надпис “FUN CAN” под езиче на кен:
    Участникът печели безплатна бира Tuborg кен 500 мл. Бирата може да получи в предварително определени наградни центрове, обозначени със стикер, срещу предоставяне на печеливша капачка/езиче на кен. Информация за търговските обекти, от които могат да бъдат получени наградите, ще бъде публикувана на www.tuborgfun.bg.
    Списъкът с наградните центрове може да бъде променян в периода на промоцията, като промените ще бъдат отразявани в разумен срок на сайта на промоцията www.tuborgfun.bg. Едно лице може да вземе максимум пет броя награди бира кен в един ден от един награден център. В случай, че наличностите в търговския обект не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг, обозначен със стикер, награден център.

Ако участникът открие уникален осем-символен код трябва:
        1. Да посети интернет адрес www.tuborgfun.bg.
        2. Да въведе уникалния код от вътрешната страна на капачката или езичето от закупените промоционални продукти точно така, както е изписан;
        3. Да въведе без интервали мобилния си номер по един от двата начина; Пример: 0XXXXXXXXX или 359XXXXXXXX.
        4. Да потвърди, че има навършени 18 години;
        5. Да потвърди, че е запознат и се съгласява с правилата на промоцията;
        6. Да потвърди, че е запознат и се съгласява с политиката на Организатора за защита на личните данни;
        7. След преминаване на по-горните стъпки да натисне бутон "РЕГИСТРИРАЙ".
    При първоначална регистрация на промоционален код, участникът ще получи еднократен уникален код чрез SMS на посочения от него номер. Кодът от SMS-a следва да бъде въведен в полето за регистрация с цел верифициране на телефонния номер.
    При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство, колко кода има регистрирани до момента или колко кода остава да регистрира до възможността за спечелване на Bluetooth колонка и iPhone 12.
    Един участник може регистрира максимум 20 кода на ден и неограничен брой промоционални кода в периода на промоцията.
    Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на промоцията.

    Участниците, спечелили награда Bluetooth колонка или iPhone 12, ще бъдат уведомени с текстово съобщение SMS на посочения от тях мобилен телефонен номер, в което ще им бъде предоставен телефонен номер, на който следва да се обадят до 5 календарни дни, за да потвърдят наградата си и да предоставят информация за доставка – имена и точен адрес. След изтичане на 7 дни от спечелване на наградата, участникът губи правото си да я предяви за получаване и Организаторът няма да носи отговорност.
    Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, те ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.
    В момента на получаването на наградата печелившият участник трябва да предаде на куриерската фирма печелившите капачки/езичета Tuborg с регистрираните печеливши кодове и да подпише приемо-предавателен протокол. В противен случай, награда не се предава на печелившия, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Ако Участникът не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

    Печелившите участници ще бъдат обявени на интернет адреса www.tuborgfun.bg в периода на промоцията чрез част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити. С включването си в промоционалната игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.
    Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията (лица над 18 години), срещу нужният брой валидни капачки/езичета Tuborg с регистриран печеливш код, само ако печелившият код е отпечатан от Организатора или от негов подизпълнител на оригинална промоционална капачка/езиче от кен. Промоционални капачки/езичета, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, включително манипулация на капачка/езиче, се считат за невалидни и се обезсилват.
    Кодовете, изобразени под промоционалните капачки и езичета на кен, се състоят от 8 символа (латински букви и арабски цифри), изписани на 1 ред под капачки и на 2 реда под езичета.  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара