Спечелете 20 безжични слушалки Sony от Nestle

Харесвате ли игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

1 Десислава Стоянова Войникова
2 Лидия Петрова Начева
3 Антония Танчева Гочева
4 Красимир Колев Жеков
5 Иван Дочев Иванов
6 Михаил Йорданов Костадинов
7 Мариана Симеонова Роева
8 Диана Кирилова Бегова-Ядкова
9 Georgi Krasimirov Farfarov
10 Катя Стефанова Иванова
11 Теодора Сергеева Анастасова
12 Виктор Гришев Грозев
13 Иван Харалампиев Милушев
14 Антония Иванова Иванова
15 Делчо Николов Манолов
16 Драгомир Станиславов Драганов
17 Станка Георгиева Терзиева
18 Йоана Любомирова Замярска
19 Пламена Милкова Георгиева
20 Евелин Валентинов Дичев

В Играта участват следните продукти:

•    Nestlé ®  Fitness ® original 375g;
•    Nestlé ®  Fitness ® Choco 375g;
•    Nestlé ®  Fitness ® Dark Choco 375g;
•    Nestlé ®  Fitness ® Fruits 375g;

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД и служители на партньори, участващи в организирането на Играта - “Куалифио“ С.А., агенция “Парида“ и „Speedy couriers“.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 20 (двадесет) SONY БЕЗЖИЧНИ СЛУШАЛКИ,

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

За да участва в Играта потребителят следва да влезе на сайта: www.nestle-cereals.com/enjoy-sport  и да:

1. Попълни промо кода от задната страна на опаковката на участващите продукти, своето име, презиме  и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, след което се  запознай с Политиката за поверителност и с Правилата за игра и Общите условия за ползване на уебсайта.

2. Oтговори на въпроса „ Започни деня си със зърнена закуска Fitness и ни разкажи как ритъмът на музиката те мотивира да спортуваш?”

3. Всеки участник има право да участва с един код само един път на ден. Всеки участник има право само на една награда, независимо от броя на участията.

След утвърждаване правото на участие съгласно правилата на Играта, на 25.06.2021г. жури от трима членове ще избере 50 (петдесет) най-креативни отговора, от които  20 (двадесет) печеливши участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип.

Трите имена и последните три цифри на телефонния номер на печелившите ще бъдат публикувани на 01.07.2021г. на Сайта на играта www.nestle-cereals.com/enjoy-sport .

С печелившите участници ще бъде осъществен контакт чрез имейла, който са предоставили по време на регистрацията, в рамките на 2 седмици след тяхното публикуване на сайта. В отговор на това съобщение победителят трябва да предостави своите данни на организацията за доставяне на наградите в рамките на седем (7) дни, за да потвърди доставянето на наградата.

В случай, че печелившият участник не отговори на имейла и не предостави адреса, на който да бъде доставена наградата, в рамките на 7 (седем) дни от осъщесвяване на контакт с него, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

За да получи наградата, спечелилият трябва да :- представи пред куриера своята лична карта, за да докаже самоличността си, която ще бъде върната незабавно.- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата;

Наградите се доставят само на територията на България.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

В тази игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.

Този раздел от официалните правила на Играта е създаден в съответствие на данъчното законодателства в Република България, действащо към началото на тази Игра. 

Краен срок - 25 юни 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара