Спечелете Samsung Galaxy S21 + слушалки, комплекти Libresse, ваучери по 300 лв. и тениски


Играта е приключила!

Печеливши: https://promolibresse.bg/winners

Участието в Играта е обвързано с покупка при тегленето на награди чрез томбола, с изключение на механизма за спечелване на тениска, при който не е необходима покупка на продукт. В Играта може да се участва при закупуване на продукти Libresse, наричани по-долу „продукти“ или (без да е обвързано с попупка) чрез създаване на уникална история, която да следва критериите посочени по-долу и получи одобрение от страна на администратор на кампанията.

При закупуване на продукти на стойност поне 4 лв. с ДДС по избор с търговската марка Libresse, потребителят трябва да запази касовия бон, на който ясно и недвузначно се вижда, че закупените артикули са на конкретна стойност, отговаряща на механизма на кампанията, с марката Libresse по избор.

След закупуване на продукти с търговската марка Libresse, касовият бон трябва да бъде регистриран на интернет страницата https://promolibresse.bg/

След регистрация на касовия бон, потребителят трябва да пази бележката до края на промоцията. Куриерската фирма, може да поиска, преди предоставянето на наградата, да бъде предаден спечелилия касов бон.

Продуктите Libresse ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа и извън периода на Играта, но регистрирането на касови бонове и участието в играта ще бъде възможно само в периода 01.04.2021г, 00:00 ч. до 31.05.2021 23:59 ч., като не се допуска регистриране на касови бележки с дата преди началото или края на промоцията.

Какво трябва да направите, за да участвате в Играта за спечелване на наградите?

Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:
1. Да закупи продукти за поне 4 лв. с ДДС по избор с търговската марка Libresse като при плащане трябва да запази касовия бон, който ще получи от търговския обект. Касовият бон трябва да е с дата между датите 01.04.2021 г., 00:00 ч. и 31.05.2021 г.
23:59 ч.
2. Всеки участник следва да регистрира касовия бон на интернет страницата https://
promolibresse.bg/
1. За да се регистрира за участие в уебсайта на играта https://promolibresse.bg/, участникът трябва да създаде профил със следните данни: име; e-mail; парола.
2. След регистрацията си участникът трябва да качи в своя профил снимка на
касова бележка/фактура за покупка на продуктите на Libresse, която да отговаря на
следните критерии:
• Снимката не трябва да е по-голяма от 5 мегабайта;
• Снимката трябва да е във формат .jpg или .png;
• Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат);
• Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на
валидирането ѝ;
• Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да
показва еднозначно, че е за покупка на поне един продукт с марката Libressе;
• На снимката трябва ясно да се вижда датата, стойността на покупката и номера на
касовата бележка/фактурата. Общата стойност на закупените продукти Libresse трябва
да е минимум 4.00 лв. с ДДС и да е регистрирана с един касов бон/фактура. Примерна
снимка на валиден касов бон ще бъде качена в уебсайта на Кампанията.
3. Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат
зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.
4. Регистрационната форма включва изрично попълване на следните полета с
акуратна информация: номер на касов бон; сума за продукти Libresse; час на касов бон;
снимка на касов бон.
5. За да завърши своята регистрация на касов бон, участникът трябва да маркира
следните полета:
- “Декларирам, че съм запознат/а с Официалните правила”;
- “Запознах се с Политиката за защита на личните данни”.

При закупуване на продукти за поне 4 лв. с ДДС и регистрацията им на https://promolibresse.
bg/ потребител участва в томбола за малки и средни награди.

При закупуване на продукти за поне 20 лв. с ДДС (може да бъде чрез повече от 1
касова бележка, чрез натрупване на обща сума) и регистрацията им на https://promolibresse.
bg/ потребител участва в томбола за голяма награда, в края на кампанията.

След регистрация на профил в играта и без да е обвързано със закупуване на
продукти, потребител може да качи своя интимна женска история от своя живот,
отговаряща на критериите, посочни по-долу. При качване на тази история и
одобрението им от страна на администратор в кампанията, потребителят печели
уникална Libresse тениска. Историята трябва да отговаря на следните критерии:
- да е между 200 и 500 символа;
- да разказва за лична / житейска история около живота ви като жена;
- Да носи истиност и отговаря на темите, които са част от “Историите в нас”:
https://www.facebook.com/Libresse-Bulgaria-100188318363818 ;
- да не фигурират нецензорни и неетични думи, които уронват престижа на
бранда и не отговарят на добрия и положител тон;
- да не се копират истории от интернет, чрез което да се нарушават авторски права
на създателя на конкретната история, обект на копиране.

С приемането на официалните правила и качването на своя история в играта, която
бива одобрена от администратор, потребителят дава своето съгласие тази история да
бъде използвана в рекламни материали на “Възложителя”. Това споделяне би се
случило без да бъдат посочвани лични данни на потребителя в публичното
пространство - “Име” или “email”. Създадените и одобрени истории ще бъдат пазени в
рамките на 1 календарна година, след изтичане на периода на играта. След изтичане на
този период те ще бъдат изтрити от базата данни на “Възложителя”.

При закупуване на продукти за поне 4 лв. с ДДС и регистрацията на касова
бележка на https://promolibresse.bg/, потребителят може да покани свой приятел с
уникален линк, който да участва в кампанията и регистрира също касова бележка с
продукти на Libresse. Когато двата потребители изпълнят тези изисквания, двамата
влизат в участие в томбола за седмични награди ваучери Vivre, посочени в секция
Награден фонд.

Участниците могат да участват неограничено, като с един касов бон може да се
участва и печели само веднъж. Един касов бон може да се регистрира само веднъж за
срока на Играта.

Награди:
- Малки награди - 61 бр. комплекти “Твоето ежедневие Libresse”, във всеки от които се включва: тениска Libresse, козметична чантичка, 3 продукта на Libresse, 1 Libresse информационна брошура А5 формат. Всеки комплект е на обща стойност 29.99 лв. с ДДС.
- Средни награди - 27 бр. ваучери на стойност 300 лв. с ДДС всеки. Ваучерите могат да се използват в платформите на https://www.decathlon.bg/ или https://www.emag.bg/ за спортни продукти, техника и за дома. Победителят има възможност да избере кой от двата сайта и коя от трите опции да включва ваучера му, след като бъде избран и попълни данните си в контактната форма, която ще получи;
- Тениски Libresse - всеки потребител, който има профил в играта и качи своя истинска интимна история, която бъде одобрена от администратор, печели уникална Libresse тениска; Тениските са в ограничено количество и наградите са до изчерпване на количеството от 610 броя. След изчерпване на тази награда

“Организаторът” има право да спре този механизъм и възможността за спечелване на тениска. В хода на кампанията “Възложителят” има право да увеличи броя на тези награди, с което “Организаторът” да даде възможност за спечелване на повече награди от посочената бройка по-горе.
- 1 брой голяма награда - смартфон Samsung Galaxy S21, плюс безжични
слушалки Samsung Galaxy Buds live на обща стойност 1 999.90 лв. с ДДС.
- 50 броя двойни ваучера (общо 100 ваучера), по 20 лв. с ДДС всеки, които могат
да се използват на сайта www.vivre.bg.

Един касов бон участва само веднъж за целия срок на Играта, като с него може да бъде спечелено само веднъж една от малки, средни или голяма награда. Той дава възможност на участника да спечели една от поднаградите - тениска Libresse или двоен ваучер от Vivre.

Наградите, които се теглят на седмична база, веднъж в седмицата, са както следва:
- По един комплект на ден “Твоето ежедневие Libresse”, общо 7 за седмица. Изключение прави перодът 27.05.2021. - 31.05.2021., където изтеглените печеливши ще бъдат само петима;
- 3 бр. ваучера на стойност 300 лв. с ДДС всеки;
- Между 5 и 7 двойни ваучера Vivre на стойност 20 лв. с ДДС всеки. Бройката се
определя на база количеството участвали и е до достигане на бройката от 50
двойни ваучера.

Наградите са разпределени по периоди и се теглят на седмична база, като голямата
награда ще бъде изтеглена до 3 дни след приключване на кампанията.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от
участника.

Наградите ще се изтеглят по периоди както следва:

1. Малки награди - всеки четвъртък, считано от 01.04.2021 г. до края на промоцията, ще бъдат теглени по 7 победители, които печелят по 1 малка награда. Изключение прави перодът 27.05.2021. - 31.05.2021., където изтеглените печеливши ще бъдат само петима. Тегленето на малки награди по дати ще бъде както следва:
- Печеливши от седмицата 01.04.2021. до 07.04.2021 ще бъдат изтеглени на
08.04.2021.
- Печеливши от седмицата 08.04.2021. до 14.04.2021 ще бъдат изтеглени на
15.04.2021.
- Печеливши от седмицата 15.04.2021. до 21.04.2021 ще бъдат изтеглени на
22.04.2021.
- Печеливши от седмицата 22.04.2021. до 28.04.2021 ще бъдат изтеглени на
29.04.2021.
- Печеливши от седмицата 29.04.2021. до 05.05.2021 ще бъдат изтеглени на
06.05.2021.
- Печеливши от седмицата 06.05.2021. до 12.05.2021 ще бъдат изтеглени на
13.05.2021.
- Печеливши от седмицата 13.05.2021. до 19.05.2021 ще бъдат изтеглени на
20.05.2021.
- Печеливши от седмицата 20.05.2021. до 26.05.2021 ще бъдат изтеглени на
27.05.2021.
- Печеливши от седмицата 27.05.2021. до 31.05.2021 ще бъдат изтеглени на
03.06.2021.

2. Средни награди - всеки четвъртък, считано от 01.04.2021 г. до края на промоцията, ще бъдат теглени по 3-ма победители, които печелят по 1 средна награда. Тегленето на средни награди по дати ще бъде както следва:
- Печеливши от седмицата 01.04.2021. до 07.04.2021 ще бъдат изтеглени на
08.04.2021.
- Печеливши от седмицата 08.04.2021. до 14.04.2021 ще бъдат изтеглени на
15.04.2021.
- Печеливши от седмицата 15.04.2021. до 21.04.2021 ще бъдат изтеглени на
22.04.2021.
- Печеливши от седмицата 22.04.2021. до 28.04.2021 ще бъдат изтеглени на
29.04.2021.
- Печеливши от седмицата 29.04.2021. до 05.05.2021 ще бъдат изтеглени на
06.05.2021.
- Печеливши от седмицата 06.05.2021. до 12.05.2021 ще бъдат изтеглени на
13.05.2021.
- Печеливши от седмицата 13.05.2021. до 19.05.2021 ще бъдат изтеглени на
20.05.2021.
- Печеливши от седмицата 20.05.2021. до 26.05.2021 ще бъдат изтеглени на
27.05.2021.
- Печеливши от седмицата 27.05.2021. до 31.05.2021 ще бъдат изтеглени на
03.06.2021.

3. Голяма награда - участникът, спечелил голямата награда от кампанията ще бъде изтеглен 3 дни след края на кампанията, на дата 03.06.2021.

4. Поднаграда ваучери Vivre - на седмична база между 5 и 7 човека печелят двойни ваучери. Бройката се определя на база количеството участвали и е до достигане на бройката от 50 двойни ваучери. Тегленето на поднаграда ваучери Vivre по дати ще бъде както следва:
- Печеливши от седмицата 01.04.2021. до 07.04.2021 ще бъдат изтеглени на
08.04.2021.
- Печеливши от седмицата 08.04.2021. до 14.04.2021 ще бъдат изтеглени на
15.04.2021.
- Печеливши от седмицата 15.04.2021. до 21.04.2021 ще бъдат изтеглени на
22.04.2021.
- Печеливши от седмицата 22.04.2021. до 28.04.2021 ще бъдат изтеглени на
29.04.2021.
- Печеливши от седмицата 29.04.2021. до 05.05.2021 ще бъдат изтеглени на
06.05.2021.
- Печеливши от седмицата 06.05.2021. до 12.05.2021 ще бъдат изтеглени на
13.05.2021.
- Печеливши от седмицата 13.05.2021. до 19.05.2021 ще бъдат изтеглени на
20.05.2021.
- Печеливши от седмицата 20.05.2021. до 26.05.2021 ще бъдат изтеглени на
27.05.2021.
- Печеливши от седмицата 27.05.2021. до 31.05.2021 ще бъдат изтеглени на
03.06.2021.
В случай, че се достигне бройката от 50 двойни ваучера в някоя от по-горе посочените
седмици за теглене, то следващите седмици след достигане на лимита автоматично
отпадат.

Гарантирана награда - всеки потребител, който си регистрира профил в
кампанията (без да е необходима регистрация на касов бон и без да е необходимо
закупуване на продукт) и качи интимна своя история, която бъде одобрена от
администратор, печели Libresse тениска.

Всеки спечелил потребител, в срок до 3 дни след обявяването на печелившите, ще
получи електронно съобщение на електронната поща, с която е направил своята
регистрация, при записването на съответния спечелил касов бон.

Всеки спечелил потребител следва да попълни данните си на специално
създадената форма за попълване на адресни данни. Тази форма ще получи на
електронната си поща, която е въвел при регистрация на касовия бон, с който е
спечелил. Данните трябва да се попълнят и изпратят не по-късно от 15.06.2021г. Всеки
печеливш участник в тази промоция, при правилно попълнени данни за доставка на
наградите, следва да получи наградата си в рамките на 45 работни дни след края на
кампанията. Организаторът ще изпрати всички награди до 45 дни след края на
кампанията.

Ако в рамките на срока, описан предходната точка, Организаторът не може да се
свърже с печеливш участник на посочената от него електронна поща или ако се окаже,
че участникът не отговаря на условията за участие в Играта, той губи правото си над
наградата.

Наградата се изпраща чрез куриерска фирма на посочения от печелившия адрес за
доставка съгласно т.13 от настоящите правила на Организатора. Тези срокове подлежат
на промени при наличието на форсмажорни обстоятелства.

Доставките ще бъдат осъществявани в работните дни от 9 до 18 часа или съгласно
актуалните условия на куриерската фирма. Куриерските разходи са за сметка на
Възложитела.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
(ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни
награди на стойност над 100 (сто) лв. без ДДС, получени от физически лица чрез игри,
състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.
Спечелилият такава награда участник трябва да предостави на Организатора следните
данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е
задължен да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни
награди (над 100 лева без ДДС) в декларация по чл.73 от ЗДДФЛ. В случай че
печелившият участник откаже да предостави изискваните данни, Организаторът си
запазва правото да откаже да изпрати наградата 

Краен срок - 31 май 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара