Спечелете 3 семейни почивки, 60 ваучера за OMV и 920 кутии бонбони Toffifee


Играта е приключила!

Печеливши: https://toffifee-promo.bg/pobediteli/

Конкурса ще бъде проведена на 3 отделни периода:

Период 1 – от 01.04 – 30.04.2021

Период 2 – от 01.05 – 31.05.2021

Период 3 – от 01.06 – 30.06.2021

За всеки отделен период, ще бъдат раздавани награди описани по-долу в раздел 5 и 6.

Участието на лицата не е обвързано със закупуването на продукти, обозначени с марката “Toffifee”.

За участие в конкурса, посетете интернет страницата – Toffifee.bg,  изберете рамка, попълнете регистрационната форма, направете или изберете съществуваща снимка представяща ваш любим момент със семейство или приятели и натиснете бутона УЧАСТВАЙ.

В процеса на участие/регистрация,  участникът следва да въведе на промоционалния сайт www.toffifee.bg по указания на сайта начин  коректни данни: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер който ще бъде ползван като уникален идентификатор, както и да се съгласи със правилата на играта и политиката за поверителност на страницата.

Избирането на печелившите и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

НАГРАДИ

    Дневни награди:

В трите периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 920 бр. кутии бонбони Toffifee 200g.

Период 1 – 01.04 – 30.04.2021 – 306 бр.

Период 2 – 01.05- 31.05.2021 – 306 бр.

Период 3 – 01.06 – 30.06.2021 – 308 бр.

    Седмични награди:

В трите периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 60 бр. ваучера за гориво всеки  на стойност 60 лв. от верига бензиностанции OMV.

Период 1 – 01.04 – 30.04.2021 – 20 бр.

Период 2 – 01.05- 31.05.2021 – 20 бр.

Период 3 – 01.06 – 30.06.2021 – 20 бр.

    Големи награди:

В трите периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 3 бр. семейни почивки – 2 нощувки на база All Inclusive за до 2-ма възрастни и 2 деца до 12г. в хотелите от веригата RIU, както следва:

Период 1 – 01.04 – 30.04.2021 – 1 бр. – Хотел RIU Helios Bay – Обзор

Период 2 – 01.05- 31.05.2021 – 1 бр. – Хотел RIU Helios – Слънчев Бряг

Период 3 – 01.06 – 30.06.2021 – 1 бр. – Хотел RIU Helios Paradise – Св. Влас

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият телефонен номер. Всички регистрации, при които е посочен един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице („Участник“). За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник, да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на нов касова бележка трябва да се използва един и същ телефонен номер.

При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Конкурса, както и да даде съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни.

Регистрацията на снимка на www.toffifee.bg става на посочения промоционален сайт и посредством заснемането с камерата на мобилен телефон или в случай на използване на настолен компютър прикачване на снимков файл в указан формат, както и попълването на необходимите данни според указанията в модула.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Конкурса поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата www.toffifee.bg и възможността за регистрация за участие в Конкурса ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Конкурса.

Регистрациите, направени в даден период участват в тегленията на награди само за съответния период и не могат да участват в тегленията за награди за следващи периоди. Касовите бележки, регистрирани веднъж, не могат да бъдат регистрирани за повторно участие в някое от тегленията.

Регистрации участвали в теглене и спечелили награда, независимо от кой вид, не могат повторно да участват в следващи тегления.

Всеки участник може да спечели максимум по 1 бр. седмична или голяма награда общо за трите периода на Конкурса, но може да спечели до максимум 3 бр. дневни награди, като за всяка една награда е необходимо да бъде регистрирана отделна снимка.

Дневни награди:

В трите периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 920 бр. кутии бонбони Toffifee 200g.

Седмични награди:

В трите периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 60 бр. ваучера за гориво всеки  на стойност 60 лв. от верига бензиностанции OMV.

Големи награди:

В трите периода на кампанията ще бъдат раздадени общо 3 бр. семейни почивки – 2 нощувки на база All Inclusive за до 2-ма възрастни и 2 деца до 12г. в хотелите от веригата RIU, както следва:

Период 1 – 01.04 – 30.04.2021 – 1 бр. – Хотел RIU Helios Bay – Обзор

Период 2 – 01.05- 31.05.2021 – 1 бр. – Хотел RIU Helios – Слънчев Бряг

Период 3 – 01.06 – 30.06.2021 – 1 бр. – Хотел RIU Helios Paradise – Св. Влас

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

За дневни награди, печелившите Участници ще бъдат определени на случаен принцип (томбола) с ръчно изтегляне от служител на Ню Джен Маркетинг ЕООД.

За седмичните награди, изборът на печелившите ще бъде направен от Жури в съставено от служители на Възложителя и Организатора на конкурса.

За големите награди, изборът на печелившите ще бъде направен от Жури в съставено от служители на Възложителя и Организатора на конкурса.

Промоционалните периоди и датите за тегленията на седмични награди са както следва:

ПЕРИОД 1

Теглене на дневни награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на седмични награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на големи награди – 11.05

ПЕРИОД 2

Теглене на дневни награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на седмични награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на големи награди – 04.06

ПЕРИОД 3

Теглене на дневни награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на седмични награди – Всяка седмица , за участниците от предходната седмица

Теглене на големи награди – 06.07

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от Организатора. Печелившите трябва да посочат адрес за получаване на тяхната награда –информацията ще послужи на Организатора с цел подготовка и разпространение на спечелените награди.

Всички седмични и месечни награди ще се получават лично от изтеглените Печеливши по куриер в срок до 30 работни дни след получаване на адрес за доставка на наградата.

Всички награди ще се получават лично от Печелившите.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен участник.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит по телефон или  имейл или сам не влезе във връзка с Организатора до 7 дни след изтеглянето му, наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

Организаторът не носи отговорност при неполучаване на наградата, когато Участникът е подал грешен или непълен адрес, който адрес може да създаде затруднения за изпълнението на доставката или да направи същата невъзможна или когато Участникът не може да бъде намерен или да бъде осъществен контакт с него чрез предоставения телефонен номер за целта.

Разходите за извършването на доставките от съответната куриерска фирма са за сметка на Организатора. Печелившите не следва да заплащат каквато и да е сума във връзка с доставките на техните награди.

При получаване на голяма награда – всеки Участник следва да попълни изпратена му от Организатора бланка с данни по чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“). 

Краен срок - 30 юни 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара