Спечелете 7 ваучера по 1000 лв. и 700 ваучера по 100 лв. от Coca-Cola и Razer

Краен срок - 6 юни 2021

Купи бутилка от 500ML Coca‑Cola, Coca‑Cola Без Захар, Fanta Orange, Sprite или от 330ML кен Coca‑Cola, Coca‑Cola Без Захар, регистрирай 10-символния код под капачката или езичето на COCA‑COLA APP (Coca‑Cola Мобилно Приложение) и играй за геймърски награди.

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

„Участващи опаковки" са всички пластмасови бутилки от 500ML Coca‑Cola, Fanta портокал и Sprite с промоционални етикети и капачка COCA‑COLA APP, Coca‑Cola Без Захар. Кенове от 330ML Coca‑Cola, Coca‑Cola Без Захар с код под езичето и COCA‑COLA APP дизайн.

Наградите, които ще бъдат раздадени  в рамките на Промоцията, са следните:

1. х 700 бр. – ваучер на стойност 100 лв. за продукти на Razer, от Ozone.bg;

2. х 7 бр. – ваучер на стойност 1000 лв. за продукти на Razer, от Ozone.bg;

Наградите по точка 7.2. са с пазарна стойност над 120 лв. с ДДС.

Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева с ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

Закупете бутилка 500ML или 330ML кен от участващите опаковки. Под капачката/езичето ще откриете:

·       уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA‑COLA APP (мобилното приложение може да бъде свалено от тук à https://app.coca-cola.com/), който може да бъде регистриран в платформата. С необходимия код/кодове, съгласно правилата на играта, публикувани в COCA‑COLA APP и www.coca-cola.bg, може да играете за описаните награди в т. 7.

 Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA‑COLA APP. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA‑COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/). Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

·       E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.
·       Държава. Задължително е Участникът да избере държава.
·       Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA‑COLA APP.
·       Минималната възраст за участие в промоцията е 16г.

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове и избора на награда, за която да играе в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на промоцията.

Виртуална валута и как се използва:

Потребителите на Coca‑Cola App могат да събират виртуална Coca‑Cola валута, която ще срещнат в приложението под наименованието: COINS (монети) & GEMS (диаманти) във своя виртуален портфейл. За избягване на всякакво съмнение за целите на настоящите правила под термина "Coca‑Cola валута" и "валута" следва да се разбира разменно средство, което няма паричен еквивалент и има смисъл единствено за целите и в рамките на настоящата промоция, приложението и останалите игри, които се провеждат в него.

Всяка бутилка Coca‑Cola, Coca‑Cola Без Захар, Fanta и Sprite от 500ML и всеки кен Coca‑Cola, Coca‑Cola Без Захар от 330ML има уникален код под капачката/езичето. С въвеждането на всеки код в приложението Coca‑Cola App автоматично прибавяте във виртуалния си портфейл 1 COIN. 1 код = 1 COIN (монета).

В приложението можете да натрупвате и диаманти:

·       При новосъздаден профил - 50 gems (диаманти).
·       При всеки like/харесване на снимка, която си споделил, получаваш 10 gems (диаманти).
·       За всяко споделяне на съдържанието от другите потребители получаваш 50 gems (диаманти).
·        Friends Multiplying: добави приятелите си и всеки техен like ти дава 20 gems (диаманти), всеки път, в който споделят съдържанието ти получаваш 100 gems (диаманти).

С натрупването на определен брой монети и диаманти във своя портфейл, потребителят може да "закупи" участие за избрана от него игра от Промоцията и за спечелване на избрана от него награда.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1., Участникът трябва да е регистрирал 1 код от участващите опаковки (равняващ се на 1 coin/монета) и да е събрал 50  gems/диаманти (точки, трупащи се при взаимодействие със съдържание в приложението), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за ваучер на стойност 100 лв. за продукти на Razer, от Ozone.bg, след което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът автоматично разбира дали печели наградата, за която е участвал описана в т. 7.1.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.2. Участникът трябва да е регистрирал 10 кода от участващите опаковки (равняващи се на 10 coins/монети) и да е събрал 100 gems/диаманти (точки, трупащи се при взаимодействие със съдържание в приложението), след което да влезе в полето с промоционални игри и да закупи участие за ваучер на стойност 1000 лв. за продукти на Razer, от Ozone.bg, след което и при условия, че е събрал необходимата валута, участникът автоматично се включва в  томболата за големите награди описани в т. 7.2.  

Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове. В рамките на промоцията обаче може да бъде спечелена само една награда от описаните в т. 7. от един потребител. Потребителят може да закупи участие за голяма награда в томбола по точка 7.2., максимум 100 пъти.

С цел равномерно разпределение на наградите през целия период на промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени:

·       х100 бр. 100лв. ваучери за продукти на Razer от Ozone.bg;
·       х1 бр. 1000лв. ваучери за продукти на Razer от Ozone.bg;

Тегленето на награди по точка 7.2. ще бъде извършвано по следния начин:

·       Всяка седмица ще бъде теглена една голяма награда, описана в точка 7.2., като печелившите ще бъдат информирани в рамките на една седмица след тегленето.

Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Промоцията според т. 4 от настоящите правила.

Ако потребителят спечели, той ще бъде уведомен със съобщение в мобилното приложение COCA‑COLA APP. Участниците трябва да имат 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в промоцията.

Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:

·             Участникът получава съобщение/нотификация в приложението COCA‑COLA APP, че печели награда.

·             При спечелване на награда от точка 7.1. печелившият получава уникален цифров код/ваучер, с който може да избере Razer награда от Ozone.bg. Това съобщение, както и кода може винаги да бъде достъпено от участника в приложението COCA‑COLA APP в менюто „Профил“ – „Награди“.

При спечелване на награда от точка 7.2. печелившият ще бъде помолен да предостави на e-mail:    coca-cola-app@locals.bg  своите три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка за да получи наградата си под формата на уникален цифров код/ваучер. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда - уникален цифров код/ваучер на посочения от него e-mail адрес.

o   Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.3.

o   Печелившият ще има срок от две (2) седмици след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организатора има правото да предостави наградата на друг участник. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара