Спечелете 2000 награди от Jägermeister

Краен срок - 13 юни 2021

Продуктите с уникален код на гърба на бутилката, участващи в Кампанията, наричани за краткост „Участващи продукти“. Уникалният код съдържа 8 символа, разделени в две части. Първата част на уникалния код представлява 3 символа, които се появяват при изстудяване до – 18 градуса на продукта Jägermeister. Втората част от уникалния код представлява 5 символа, които са разположени под скреч поле. „Участващите продукти“ са в следните разфасовки:

• Jägermeister 200 ml
• Jägermeister 500 ml
• Jägermeister 700 ml
• Jägermeister 1.0 l

След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на промоционални такива и Организаторът и Партньорът не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.

Oбщ брой и вид на наградите:

    5 броя шот машини Jägermeister;
    15 двойни златни билети за следните събития:  „Hills of rock“, „Spice Music Festival“,  „SOLAR festival”. Тези златни билети предоставят безплатен достъп на събитията, докато те се организират и съществуват.
    50 сета за домашно парти - всеки сет съдържа ледарка и 24 миниатюри Jägermeister Х 40 ml;
    50 броя сгъваеми столове тип „шезлонг“;
    100 броя раници Jägermeister x Goloka;
    100 броя шапки Jägermeister x Capital;
    100 ваучера за отстъпка за следните събития: „Hills of rock“  2021, „Spice Music Festival“  2021,  „SOLAR festival”.
    200 броя хладилни чанти;
    400 кода за отстъпка при покупка на билети за следните събития „Hills of rock“  2021, „Spice Music Festival“  2021,  „SOLAR festival”.
    480 кода за отстъпка в платформата www.jagermeister.promo/shop, разпределени в следното съотношение: 240 кода за отстъпка с 15% и 240 кода за отстъпка с 20%;
    500 броя бандани Jägermeister;

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Приемайки награда с пазарна стойност над 120 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период. В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на агенция Локалс ООД. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

Всеки потребител, желаещ да участва в промоцията „Jägermeister – The secret is ice cold”, участва в томболата за изброените в Раздел 4 ал.1 награди, при условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

1. Закупи Участващ продукт в периода на Кампанията (19.04.2021. – 13.06.2021г) и отговарящ на условията в Раздел 3, точка 3.1. – да бъде в една от следните разфасовки: Jägermeister 200 ml, Jägermeister 500 ml, Jägermeister 700 ml и Jägermeister 1 l ;

2. Регистрира покупката си онлайн на адрес www.jagermeister.promo със следните данни:

    имена, телефонен номер и електронен адрес, с които Партньорът да се свърже с Участника;
    уникален код на гърба на бутилката, който се състои от две части. Първата част на уникалният код представлява 3 символа, които се появяват при изстудяване на продукта Jägermeister до -18 градуса. Втората част от уникалния код представлява 7 символа, които са разположени под скреч поле.

3. В срока на Кампанията да изтрие онлайн скреч поле на платформата www.jagermeister.promo;

4. Потребителят разбира на момента дали печели награда.

    В случай, че потребителят спечели, получава имейл с потвърждение на посочения от него мейл адрес.
    Организаторът се задължава да напрaви проверка за валидността на покупката, касовата бележка, данните за връзка с печелившия до 14 работни дни след направената регистрация.
    В случай, че участието е валидирано и отговаря на всички изисквания в точка 6.1.2, организаторът на Кампанията ще се свърже с печелившия за получаване данни за доставка, чрез емайл на посочения от потребителя мейл адрес.
    В случай на невалидна регистрация за участие, участникът автоматично губи правото си на награда.

•  За уникална регистрация по смисъла на тази Кампания се счита коректно въведен Имейл адрес и съответно удостоверяващ покупката на Участващ продукт/и уникален код.

• На база предоставения мобилен номер и имейл адрес, Представител на организаторите на Кампанията ще се свърже с печелившия участник, за да потвърди коректността на данните и да получи допълнителна информация за доставка на наградата. Ако печелившите не могат да бъдат открити по електронна поща, или не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, от датата на изпратения му за това мейл, губят правото си да получат наградата.

• Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи имейла за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

• Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за:

а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка;

Всеки потребител може да участва неограничен брой пъти в промоцията, в случай че всяка отделна негова покупка отговаря на Официалните правила на Кампанията.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1) Наградите се предоставят на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в промоцията и които са определени по описания тук ред за печеливши.

2) Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участникът, че трябва да подаде данни за доставка на наградата.

3) Наградите ще бъдат доставяни по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите и свързването с тях, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност.

4) Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и организаторът или Партньорът не е успял да се свърже с него, за да му даде наградата/наградите и който не се свърже с Организатора или Партньора, за да си потърси наградата си в срок до 5 дни това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

5) Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне за справка на лична карта. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара