Спечелете Paddle Board, дронове, палатки, колонки, чадъри и кърпи от Бургаско

Краен срок - 30 юни 2021

Лятото отново идва с морски награди от Бургаско.

Вземи промо бутилки или кенове, регистрирай кодовете и може да спечелиш дрон, падъл борд и още над 2500 изненади. Виж как да избереш лятна награда в секцията "Как да участвам" и започвай да играеш! 

Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България. В Промоцията могат да участват само Участващи опаковки по т.6.1 тук по-долу, закупени на територията на Република България.

Участвайте със код от следните продукти, наричани по-долу „Участващи опаковки“:
        Бургаско стъклена бутилка 0.5 л., с промоционален дизайн;
        Бургаско кен 0.5 л., с промоционален дизайн;
    Участващите опаковки са обозначени с червен промоционален етикет с текст „Играй за летни награди“:

    Нужни регистрирани кодове     Тип награда     Награда     Брой
    3     малка     Бургаско плажна кърпа     1250
    3     малка     Бургаско плажен чадър     1250
    5     средна     Водоустойчива Bluetooth колонка     150
    5     средна     Плажна палатка     150
    10     голяма     Дрон VІЅUО ХЅ812 c GРЅ     15
    10     голяма     Paddle Board Vapor 10’4” BT-21 VAP     15
    Общо 2830 награди за периода на промоцията.

За да участвате в Промоцията, купете Участваща опаковка, отворете я и погледнете под капачката на бутилката/ езичето на кена, за да откриете уникален код. Можете да съберете и да регистрирате 3, 5 или 10 кода на www.burgasko.bg/promo, и да участвате в томбола за малки, средни или големи награди.

    При регистрация на 3 уникални кода може да участвате в томбола за малки награди - плажен чадър или плажна кърпа.
    При регистрация на 5 уникални кода може да участвате в томбола за средни награди – плажна палатка или Bluetooth колонка.
    При регистрация на 10 уникални кода може да участвате в томбола за големи награди – дрон или paddle board.

Участникът трябва да регистрира на www.burgasko.bg/promo, като въведе съответния брой уникални кодове от капачката/езичето . При регистриране участникът въвежда валиден телефонен номер. Телефонният номер служи за уникален идентификатор, който позволява в рамите на промоцията да се ползват вече регистрираните непечеливши кодове, както и за уведомяване на участника при спечелване на награда. В томболите за награди всеки участник участва с всички свои регистрирани до момента непечеливши кодове. Ако участник не спечели, регистрираните кодове се запазват за последващи тегления до края на играта, като за целта е необходимо да се регистрира поне един нов код, който да позволи на участника да играе отново. Ако участник спечели награда с определен брой кодове, тези кодове се анулират и участникът не може да спечели друга награда с тях.

    Всички награди, независимо от типа, се теглят моментално след регистрация на нужния брой кодове.
    При регистрация на нов код всеки участник има възможността да избере за коя награда да участва. Участникът трябва да има натрупани съответния брой кодове (3, 5 или 10), за да участва за съответния вид награда.

Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер.

Един участник може да спечели само по една награда от тип за периода на Промоцията.

Всеки участник може да регистрира до максимум 15 уникални кода за денонощие и неограничен брой уникални кодове за периода на промоцията.

Единният идентификатор на всеки участник е въведеният при регистрацията за участие реален и действащ мобилен номер. Участникът трябва да въведе валиден, реален и действащ собствен мобилен номер. Един участник има право да участва само с един мобилен номер.

Всички спечелили участници ще бъдат информирани чрез съобщение на сайта, което ще се визуализира на момента при игра със съответните кодове и чрез SMS на мобилния номер, въведен при регистрация, както и на www.burgasko.bg/promo. Спечелилите участници ще трябва да позвънят на 0888422962 в 10-дневен срок от получаване на съобщението на сайта за спечелване и след като са уведомени с SMS, за да подадат валидни данни за доставка на наградата (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). В случай че в рамките на посочения срок от 10-дни, спечелилият не се свърже с организатора и/или откаже да получи наградата си, същият губи правото си да получи наградата. В такъв случай Организаторът има право да реализира допълнително теглене за въпросната/ните награда/и измежду всички участници, отговарящи на условията в т. 8.1. и 9.1. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщенията по настоящата т.8.6, съответно не се е свързал с организатора по други причини.

Участниците трябва да запазят като доказателство капачките/езичетата с печелившите кодове. На капачките/ езичетата трябва ясно да се виждат кодовете. За да получи наградата, спечелилият участник е длъжен да предостави печелившите капачки/езичета на куриера при доставка на наградата.

За да бъде получена спечелена награда, участникът трябва в упоменатия в т.8.6 срок след като е известен, че е спечелил, да се обади на телефона на Промоцията 0888422962, за да предостави данни за доставка (три имена, адрес и телефон), като за целта на точното счетоводно и данъчно отчитане на наградите със стойност над 100 лева е необходимо спечелилият участник да предостави и ЕГН. В рамките на 60 работни дни, след като са предоставени данните за доставка, наградата ще бъде доставена безплатно с куриер на предоставения адрес. Ако участникът не може да бъде открит на посочения от него адрес, спечелената награда може да бъде взета лично в 30-дневен срок от склад/офис на организатора след предварителна уговорка по телефона на промоцията (0888422962) и за сметка на участника.

В случай че спечелилият участник не бъде открит на посочения от него адрес, съответни не получи наградата си от склад/офис на организатора съгласно реда и сроковете, уговорени по-горе, участникът губи правата си върху наградата.

Наградата се предоставя на участници, които имат право на участие в Промоцията и само срещу подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и предоставяне на печелившите кодове. Ако участникът не отговаря на условията за участие, посочени в т.4 по-горе, награда не му се предоставя. При предоставянето на наградата участникът удостоверява правото си на участие по т. 4.1. тук по-горе с представянето на документ за самоличност.

Капачки/ езичета на Участваща опаковка, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда кодът, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара