Спечелете преси за коса, сешоари, ваучери за подарък и парфюми

Краен срок - 31 май 2021

Участието в играта е обвързано с покупка. Участниците в промоцията трябва да закупят минимум един брой продукт с марката Anna или Stella, дистрибутирани от организаторa.

Предоставянето на касова бележка от покупката е необходимо условие за получаване на наградата, в случай че участникът е изтеглен сред печелившите. Номерът от касовата бележка трябва да бъде регистриран на страницата на промоцията в уебсайта anna.triada-market.com.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж и да спечели само една награда. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки, обвързани с покупка на продукт от Приложение 1. Тегленето на печелившите ще се извърши на случаен принцип с помощта на софтуер – част от уебсайта.

Имената на печелившите ще бъдат публикувани на anna.triada-market.com, като всеки от тях ще получи съобщение на имейл адреса, с който се е регистрирал в играта. Наградите, които ще бъдат раздавани, са:

Преса за коса Remington Модел S6505 P-S & Curl

Сешоар Remington Модел D3080

Ваучер за подарък Sodexo - 50 лв. за пазаруване

BHPC Prestige EDP - Дамски/ Мъжки Парфюм

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Печелившите получават наградите си на предоставения от тях адрес по куриер до 30 работни дни след получаването на потвърждение, че са спечелили и предоставят на Организатора адрес за доставка.

Разходите за куриерски услуги са за сметка на Организатора. Награди получават само участници, които са изпълнили условията на Промоцията. Наградата се изпраща по куриер на посоченият адрес, след потвърждение на адрес и телефон от печелившия по имейл. Ако участникът не бъде открит в рамките на 2 работни дни на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в промоцията, награда не се предоставя. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес.

Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице. За да получи своята награда от промоцията, победителят трябва да запази касовата бележка, опаковка от продукта и да ги предостави на куриера.

В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законен представител на същият. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, само ако удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
Раздел 6. Отсъствие на паричен еквивалент

Не се допуска размяна на награда срещу пари и паричен еквивалент.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара