Спечелете кафеавтомати, кафеварки и термо чаши от Costa coffee

Краен срок - 16 май 2021

Купи продукт Costa coffee регистрирай номера на КАСОВАТА БЕЛЕЖКА и участвай в томбола
за една от много страхотни награди.

При регистрация на закупени Costa coffee продукти на обща стойност до 10лв. участвате в томбола за една от следните награди: Bialetti кафеварка или COSTA термо чаша.

При регистрация на закупени Costa coffee продукти на обща стойност над 10лв. участвате в томбола и за голямата награда– една от 5 броя Philips EP3246/70 LatteGo кафе машина.

Пазете касовата бележка от покупката!

Промоцията е валидна от 12.04.2021 г. до 16.05.2021 г.,
За да участваш в Costa coffee промоция моля попълни регистрационната форма по-долу и запази касовата бележка, удостоверяваща покупката на Costa coffee продукт.
Организатор на промоцията: „Кока-Кола Хеленик
Ботълинг Къмпани България” АД

Промоцията „50 Години Коста кафе“ се организира и провежда на територията на Република България.

Участващи са всички избоени по-долу продукти с търговска марка COSTA, разпространявани в магазинната мрежа.

    200 гр. Коста мляно Колумбия 7
    200 гр. Коста мляно Сигничър Мидиъм 8
    200 гр. Коста мляно 100% Арабика 6
    200 гр. Коста мляно Сигничър Дарк 10
    200 гр. Коста мляно Безкофеиново 8
    500 гр. Коста Колумбия зърна
    1 кг. Коста Сигничър Мидиъм зърна
    1 кг. Коста 100% Арабика зърна
    1 кг. Коста Сигничър Дарк зърна
    16бр.Коста капсули Сигничър Бленд Еспресо
    16бр.Коста капсули Сигничър Бленд Капучино
    16бр.Коста капсули Сигничър Бленд Лате
    10бр. Коста капсули Колумбия Еспресо 5
    10бр.Коста капсули Сигничър Бленд Еспресо 7
    10бр.Коста капсули Брайт Бленд Еспресо 7
    10бр.Коста капсули Уарминг Бленд Еспресо 10

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

/Вид и брой награди/:

    Philips EP3246/70 LatteGo кафеавтомат – 5 броя
    Bialetti кафеварка – 50 броя
    Costa термо чаша – 100 броя

Всяка една от наградите е подробно описана в Приложение №1, съставляващо неразделна част от настоящите правила като изображенията са примерни.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Тук посочената награда Philips EP3246/70 LatteGo кафеавтомат   е с пазарна стойност над 100 лева без ДДС и спечелилите участници следва да се информират за данъчните задължения, описани в чл. 9.5. от настоящите правила.

Всеки потребител, който закупува някои от участващите в промоцията продукти, подробно описани в част 6 от Официалните правила през периода на Промоцията, може да участва в промоцията „ 50 Години Коста кафе “, както следва:

    След закупуване на продукт с търговска марка COSTA, потребителят следва да се регистрира на costacoffee.com/promo и да регистрира номера на касовата бележка.
    При закупени продукти с търговска марка COSTA на обща стойност до 10лв. (десет лева) и регистрация по съответния ред, участникът може да участва в тегленето за една от следните награди: Bialetti кафеварка или COSTA чаша;
    При закупени продукти с търговска марка COSTA на обща стойност над 10лв. (десет лева) и регистрация по съответния ред,  участникът може да участва и за голяманаграда – една от 5 броя -Philips кафе машина;

Всеки регистриран номер на касова бележка с покупка на участващи продукти  на стойност под 10лв. дава на участника право на участие в Промоцията  и съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част  7 чл. 7.1. т. 2 и т.3 от правилата награди. При регистриране на няколко касови бележки с покупки на участващи продукти всяка на стойност под 10лв., но общо надхвърлящи стойността от 10лв. или при регистриране на касова бележка с покупка на участващи продукти  на стойност над 10лв. , специализиран софтуеър включва автоматично съответния участник в томбола за теглене на една от наградите, описани в Част  7 чл. 7.1. т. 1.

При първоначалната регистрация, всеки желаещ  да участва в играта попълва специална форма за участие, в която трябва да посочи своите имена /собствено и фамилно име/, телефон за връзка, електронна поща и местожителство. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено за цели, както следва: за участие в промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в играта, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.

Всеки участник трябва да пази до края на промоционалната активност касовите бележки,  за доказване достоверността на регистрираните касови бележки и на направените покупки в периода на Промоцията на Costa продукти, и в  случай че спечели следва да ги представи преди да му бъде дадена наградата/ наградите. Един участник може да спечели и повече от една награда. При невъзможност да представи регистрираните касови бележки, участникът губи правото си на награда.

Печелившите имена ще бъдат изтеглени  на случаен принцип   от всички участници на 17.05.21г. в присъствие на нотариус. Организаторът изтегля и резервни печеливши участници, които да получат награди в случай, че някой/някои от спечелилите  не може да бъдат открити  в срок от 20 дни, за да получат наградите си.

Имената на печелившите участници, както и спечелените от тях награди ще бъдат обявени в рамките на три работни дни от деня, в който са изтеглени печелившите на bg.costacoffee.com/promo.

Получаването на наградата се осъществява срещу представяне на лична карта, представяне на касови бележки, с които се  удостоверява направената покупка на Участващи продукти по време на Промоцията и оформяне на съответен приемо-предавателен протокол.

Приемайки награда с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

Във връзка с чл.9.5. в деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерска фирма Еконт ЕООД. Организаторът съхранява данните за срока изискуем от българското законодателство.

Наградите ще бъдат доставяни по куриер  в срок до 30 /тридесет/дни  от обявяване на печелившите участници на  bg.costacoffee.com/promo.

Представител на организатора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участника, че са изтеглени печелившите имена.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара