Спечелете 140 комплекта с чаши от Jack Daniel’s

Краен срок - 30 май 2021

В Кампанията могат да участват само физически лица, навършили 18-годишна възраст с местоживеене в Република България, които са се съгласили с настоящите Официални правила („Участници”). Възрастта ще бъде проверявана по време на процедурата по потвърждение на печелившите. Печелившият е отговорен за информацията, предоставена на Организатора. Само една регистрация седмично на участник.

Продуктите, участващи в Кампанията („Участващи продукти”), са както следва:  

Продукти от супермаркет или магазин:

• Jack Daniel's Tennessee Whiskey (0,7l, 1l, 1,5l, 3l);
• Jack Daniel's Tennessee Honey (0,7l);
• Jack Daniel’s Single Barrel (0,7l);
• Jack Daniel’s Gentleman Jack (0,7l, 1l)
 
За да се включат в Кампанията,  Участниците трябва да закупят в периода на Кампанията поне един от Участващите продукти и след това да регистрират в периода на Кампанията номера на касовата бележка, удостоверяваща покупката, като:

1. влязат на уебсайта www.jackdaniels.com и попълнят регистрационната форма, посочвайки своите:

(*) Име и фамилия
(*) Електронен адрес
(*) Качи снимка на касовата бележка, удостоверяваща покупката
(*) Запълнят полето, посочвайки съгласие с настоящите Правила, включително за обработването на личните им данни за целите на участието му в Кампанията
 (*) Запълнят полето: “Имам 18 години”

Всички полета, маркирани със *, са задължителни. Регистрационната форма се приема на началната страница на www.jackdaniels.com от секцията, комуникираща тази Кампания.

След като попълнят регистрационната форма, Участниците трябва да натиснат бутон “Изпращане”. Организаторът/Възложителят не носи отговорност за онлайн регистрации, които не са достигнали своята дестинация, поради, но не само, технически проблеми извън контрола на Организатора/ Възложителя, загуби, забавяния или всякакъв друг проблем с регистрацията в Кампанията, свързан с интернет връзката или интернет доставчика на потребителя, който иска да се регистрира в Кампанията.  

В периода на Кампанията всеки Участник може да направи най-много 1 регистрация на седмица. В случай, че в периода за регистрация за дадено теглене Участник направи повече от една регистрация, всяка такава регистрация след първата няма да бъде допускана до участие в Кампанията.

Участниците следва да съхраняват всички касови бележки, регистрирани по време на Кампанията до 15 дни след публикуването на последния списък с печеливши.

Организаторът запазва своето право да поиска и провери всяка касова бележка, доказваща покупката на Участващ продукт по всяко време и може да поиска от Участник доказателство за притежанието на бележката в оригинал преди и след регистрацията за Кампанията.  

Всяка касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж за целите на Кампанията. Всеки опит за измама от страна на Участник ще води до изключването на този Участник от Кампанията.

Участници, които използват временни електронни пощи, не могат да се  регистрират за Кампанията. Организаторът запазва правото си да проверява тези случаи и да изключва подобни регистрации от Кампанията. Ако Участник спечели награда чрез манипулиране на механизма и правилата на регистрация и участие, то тогава той се счита за неправомерен и наградата няма да му бъде предоставена. Ако това е установено след получаване на наградата, Участникът е задължен да я върне на Организатора.

Организаторът запазва правото си да променя правилата на Кампанията по време на Кампанията без известие. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на www.jackdaniels.com/bg-bg/pravila

Наградите, които ще бъдат раздадени в рамките на Кампанията, са:

• 70 x Метални комплекта Jack Daniel’s с 2 бр. чаши
• 70 х Комплекта Jack Daniel’s Tennessee Honey с 2 бр. чаши

Наградите не могат да бъдат заменяни за парична равностойност и не могат да бъдат преотстъпвани.

Печелившите от Кампанията се избират на случаен принцип чрез автоматично обработване на предоставените лични данни, без човешка намеса. Наградите се изтеглят на случаен принцип чрез електронно теглене. Тегленето се извършва чрез споменатия в Секция 9. метод.

Ще бъдат разиграни 7 тегления както следва:

1-во теглене. На 21.04.2021. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 12.04.2021, 00:01 – 18.04.2021, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 20 награди – 10 бр. Метални комплекта Jack Daniel’s с 2 бр. чаши, 10 бр. Комплекта Jack Daniel’s Tennessee Honey с 2 бр. чаши

2-ро теглене. На 28.04.2021. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 19.04.2021, 00:01 – 25.04.2021, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 20 награди – 10 бр. Метални комплекта Jack Daniel’s с 2 бр. чаши, 10 бр. Комплекта Jack Daniel’s Tennessee Honey с 2 бр. чаши

3-то теглене. На 05.05.2021. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 26.04.2021, 00:01 – 02.05.2021 българско време. Ще бъдат раздадени общо 20 награди – 10 бр. Метални комплекта Jack Daniel’s с 2 бр. чаши, 10 бр. Комплекта Jack Daniel’s Tennessee Honey с 2 бр. чаши

4-то теглене. На 12.05.2021. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 03.05.2021, 00:01 – 09.05.2021 г. българско време. Ще бъдат раздадени общо 20 награди – 10 бр. Метални комплекта Jack Daniel’s с 2 бр. чаши, 10 бр. Комплекта Jack Daniel’s Tennessee Honey с 2 бр. чаши

5-то теглене. На 19.05.2021. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 10.05.2021, 00:01 – 16.05.2021, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 20 награди – 10 бр. Метални комплекта Jack Daniel’s с 2 бр. чаши, 10 бр. Комплекта Jack Daniel’s Tennessee Honey с 2 бр. чаши

6-то теглене. На 26.05.2021. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 17.05.2021, 00:01 – 23.05.2021, 23:59 българско време.  Ще бъдат раздадени общо 20 награди – 10 бр. Метални комплекта Jack Daniel’s с 2 бр. чаши, 10 бр. Комплекта Jack Daniel’s Tennessee Honey с 2 бр. чаши

7-мо теглене. На 02.06.2021. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 24.05.2021, 00:01 – 30.05.2021, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 20 награди – 10 бр. Метални комплекта Jack Daniel’s с 2 бр. чаши, 10 бр. Комплекта Jack Daniel’s Tennessee Honey с 2 бр. чаши

До 2 работни дни след изтегляне на печелившите представител на Организатора ще се свърже с тях по имейл и те ще бъдат информирани за спечелената награда и процедурата по потвърждаване. Изтегленият печеливш ще бъде информиран, че за получаване на наградата си, той/тя трябва да изпрати адреса, до който да бъде доставена наградата, до 3 дни от датата, на която Организаторът му е съобщил за спечелването на наградата.

Ако по някаква причина Организатора не получи адрес за доставка на наградата до 3 дни, след като участник бива информиран за спечелването на награда, то тогава печелившият губи правото си над наградата. Ако изтегленият печеливш не отговаря на изискванията за потвърждение на участието, той бива дисквалифициран.

Наградите за дадено теглене се изпращат от и за сметка на Възложителя по куриер до 30 (тридесет) работни дни от датата на публикуване на списъка с потвърдените печеливши за дадено теглене до адреса, посочен от печелившия при контакта с Организатора. При доставката на наградата куриерът следва да провери самоличността и възрастта на печелившият и ако те не отговарят на посочените при регистрацията, той губи правото да получи наградата.  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара