Спечелете комплект летни гуми Bridgestone и още подаръци


Играта е приключила!

Печеливши:
4 х бийч бол печелят:
Гери Генкова
Михаил Йорданов
Йорданка Радева
Iren Vasileva
2 х ръчен часовник печелят:
Милен Димитров
Николай Бакалски
1 х комплект летни гуми Bridgestone печели:
Gergana Asenova

🐣🐇🐣Великденски подаръци от Центрове за гуми ДИАНА

🤩Играй и спечели комплект летни гуми Bridgestone

Отговори на въпроса:
На кой голям спортен форум Bridgestone е официален партньор❓

Награди:
🏓 4 х бийч бол Firestone
⌚2 х ръчен часовник Bridgestone
🚙1 х комплект летни гуми Bridgestone

Право на участие има всяко дееспособно физическо лице с постоянен адрес на територията на Република България, което е навършило 18 /осемнадесет/ години, с изключение на служители и работници на „ДИАНА“ ООД и членове на техните семейства или техни близки родственици /напр. съпруг/а, деца, родители, братя, сестри/.
 
Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/ или създаване на фалшиви профили във Facebook /Фейсбук/ при участие в Играта, както и несъобразяване на настоящите правила се счита за нарушение на същите. Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участник/ци, който нарушава настоящите Правила по какъвто и да било начин, макар и да е изпълнил условията за участие в играта по т.4.2.
 
Участниците, които са изпълнили изискванията на настоящите Правила, участват в жребий, теглен чрез специален софтуер, при който могат да спечелят предметни награди и рекламни материали, подробно посочени в т. 5.1 от настоящите Правила.
 
Всеки Участник участва еднократно в жребия, независимо от броя коментари, които е публикувал.
 
На 07.05.2021 г. в 10:00 ч. на случаен принцип при тегленето на жребий чрез специален софтуер ще бъдат определени седем печеливши от Участниците, изпълнили изискванията на настоящите Правила.
 
Печелившите Участници ще бъдат уведомявани с отговор под техния коментар, както и на лично съобщение в профила им във Фейсбук до 10 (десет) дни след тегленето на наградите. Печелившите участници следва да изпратят на Организатора трите си имена, адрес за доставка и телефон, като лично съобщение във Facebook страницата на „ДИАНА” ООД в посочения в предходното изречение срок.
 
Наградите се получават по поща или по куриер за сметка на Организатора.
 
Наградите се доставят само на територията на Република България.
 
УСПЕХ НА ВСИЧКИ! 

Краен срок - 7 май 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара