Спечелете Smart часовник Samsung Galaxy Watch

Краен срок - 25 април 2021

Включи се в кампанията „Пролетта дойде с Kaspersky и A1“! Защити своя телефон от заплахи в мрежата, като активираш Kaspersky A1 в периода от 22 март до 25 април 2021 г. и може да спечелиш оригинални награди с лого на любима марка италиански спортни автомобили или голямата награда – смарт часовник Samsung Galaxy Watch! 

Участник  в  Кампанията  може  да  бъде  всяко  дееспособно  физическо и  или  юридическо лице с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие в Кампанията е  абонат  на  Услугата  „Kaspersky A1“,  съгласно  „Условия  за  ползване  на  Услугата Kaspersky A1”,  достъпни  на  адрес:https://www.a1.bg/kasperskyи  абонаментът  му  е активен;

В  Кампанията  нямат  право  да  участват  лица  на  възраст  под  14 (четиринадесет) години.

Право да получи награда от Кампанията има абонатът или потребителят, който ползва съответния телефонен номер, с който се регистрира за участие в Кампанията.

Всеки потребител, който отговаря на условиятапо т. 4.1.1. и е заплатил поне 1 седмичен абонамент, има право да спечели еднократно седмична награда, както е описано по т. 5.4.1.

Всеки  потребител,  който  има  поне 5 (пет)  успешни  седмични  таксувания  за  услугата Kaspersky A1 има право да спечели еднократно голямата награда по т. 5.  

Предвидени са 6 бр.награди -5 бр. седмични и 1 бр. голяма награда, която се дава в края на Кампанията: 

Награда  за 1-ва  седмица на Кампанията 1 брой раница 

Награда  за 2-ра  седмица на кампанията 1 брой тениска

Награда  за 3-та  седмица на кампанията 1 брой елек 

Награда  за 4-та  седмица на кампанията 1 брой яке 

Награда  за 5-та  седмица на Кампанията 1 брой яке за дъжд

Голяма награда 1 брой Smart часовник Samsung Galaxy Watch, 46mm,Silver

Определянето на Участниците,   които   печелят   награда,   се   извършва посредством електронно теглене чрез използване на специализиран автоматичен софтуер, в  присъствието  на  комисия,  съставена  от  служители  на Организатораи/или  Партньора, която удостоверява резултатите от определянетона печелившите.

Теглене на седмични награди-провежда се всеки понеделник за изминалия седмичен период от Периода на Кампанията. За първи седмичен период се счита периода 22.03-28.03.2021г., а за последен седмичен период се счита периода 19.04-25.04.2021г.

Теглене  на  голямата  награда ще  се  извърши  на 26.04.2021 г.  измежду  всички участници,  които  са  имали  поне 5  (пет) успешни седмични таксувания  за  услугата Kaspersky A1 за периода на Кампанията.

Спечелилите Участници  се  обявяват всяка сряда, следваща  деня  на  теглене  за съответния изминал седмичен период. Последващите награди се теглят в съответния седмичен    период    на    участие и    се    обявяватна    следния    интернет    адрес -https://www.a1.bg/kaspersky.

Независимо  от  предходната  разпоредба,  всрок  до  3 (три)дни  след  изтеглянето  им, спечелилите  участници  ще  бъдат  уведомени  от  служител  на  Партньора  с  обаждане  на мобилния номер, с който са участвалив Кампанията, за начина, по който могат да получат спечелената награда. При осъществяване на контакт със спечелилия участник, последният посочва трите имена и ЕГН на титуляряна услугата, както адрес и телефон за контакт. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара