Спечелете 5 двудневни почивки в еко селище Омая


Играта е приключила!

Печеливши:
Бояна Пенева
Полина Панайотова
Цезаринка Илиева
Силвия Касапска
Ивелина Василева

ПРЕВЪРНИ ГРИЖАТА ЗА КОЖАТА В ГРИЖА ЗА ПЛАНЕТАТА

КУПИ ПРОДУКТИ NIVEA И СПЕЧЕЛИ ВАУЧЕР ЗА 2-ДНЕВНА ПОЧИВКА В ЕКО СЕЛИЩЕ OMAYA!

За нас здравата и красива кожа винаги е била приоритет. Повече от 100 години изследваме кожата и се опитваме да открием най-добрите, най-безопасните и ефикасни формули за грижа. Като един от водещите експерти по грижа за кожата, с най-модерните изследователски центрове, ние сме отдадени на хората и особено на здравето и красотата на кожата. По този начин грижата за околната среда е естествена последица от нашия ангажимент за безопасна, деликатна и ефикасна грижа.

Разбери как искаме да ти предложим все по-устойчива грижа, но и защитена околна среда!

УЧАСТВАЙ ЗА 2-ДНЕВНА ПОЧИВКА В ЕКО СЕЛИЩЕ ОМАЯ!

Природата ни помага да се преоткрием, да се отпуснем и да се презаредим с енергия, затова те каним на 2 дни пълен релакс в Еко селище Омая! Купи продукти NIVEA от дрогерии lilly на стойност поне 12лв., регистрирай се чрез формуляра по-долу и автоматично ще участваш в тегленето за тази почивка.

Промо играта се организира и провежда във всички търговски обекти на „Лили Дрогерие“ ЕООД на територията на Република България.

В Промо играта участват всички продукти с марка NIVEA.

Наградите, предвидени за Печелившите участници в томболата са 5 (пет) ваучера за 2-дневна почивка за двама в еко селище Омая, с. Гайтаниново.

Ваучерите за 2-дневна почивка за двама в еко селище Омая са с валидност 6 (шест) месеца, считано от 01.05.2021г. и включват 2 (две) нощувки и 2 (две) закуски за двама в еко селище Омая. Ваучерът може да бъде използван единствено след извършена предварителна резервация в еко селище Омая по телефон или на интернет страницата на мястото за настаняване https://omayavillage.com/.

Снимката, показана в рекламните материали на Промо играта, е илюстративна, като конкретната къща, в която всеки от Печелившите участници би могъл да бъде настанен, зависи от направената от него предварителна резервация в мястото за настаняване.

При покупка на продукт или продукти с марка NIVEA на стойност от минимум 12 лв. с ДДС от всеки от магазините на „Лили Дрогерие“ ЕООД, клиентът има възможност да участва в Промо играта за една от посочените в т. 4.1 награди. Всеки клиент, който отговаря на изискванията, предвидени в настоящите условия, може да се регистрира на nivea.bg/omaya като въведе име, презиме и фамилия (задължително в предвидения тук ред), e-mail, телефон за връзка, адрес и качи снимка на фискалния бон/фактура – удостоверяващ/а покупката на продукт/ продукти NIVEA на стойност от минимум 12 лв. с ДДС.

За участие в Промо играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма описани по-горе, да прикачи снимка на оригиналния/ната фискалния бон/фактура и да изрази изричното си съгласие за събиране и обработване на личните му данни за целите на Промо играта.
Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Оригиналът на фискалния бон/фактура за извършената покупка на продукт/ продукти NIVEA следва да бъде запазен от Участника в промо играта. Непредставянето на оригинала на фискалния бон/фактурата е основание за отказване получаването на награда.

Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно като за всяка регистрация качи снимка на фискалния бон/фактура, удостоверяващ нова покупка на продукт/ продукти NIVEA на стойност от минимум 12 лв. с ДДС, различен от вече регистриран фискален бон/фактура и при изпълнение на условията на настоящите Официални правила. За целите на провеждане на томболата всеки участник ще се счита за уникален посредством своя e-mail и телефонен номер. Ако двама или повече от изтеглените печеливши участници имат един и същ e-mail адрес или телефонен номер, за валидна ще се счита първата по време регистрация в интернет сайта на Организатора, а всяка следваща ще се счита за дублирана, поради което и невалидна.

Ако с един и същ фискален бон/фактура са закупени продукт/ продукти NIVEA на стойност, надхвърляща 12 лв. с ДДС, клиентът има право да направи само една регистрация с този фискален бон/фактура и неговото име ще участва в томболата само веднъж.

Независимо от броя на направените регистрации, всеки участник може да спечели само една награда, настоящото ограничение се отнася, и в случай че Участникът се регистрира многократно с различни електронни адреси/ телефони.

Цената на участващите в Промо играта продукти се определя от съответния търговски обект.

Не участват в разпределението на наградите лица, които са:
a) участвали с фискален бон/фактура за покупка на каквито и да е други продукти, различни от марката NIVEA;
b) участвали в Промо играта с фискални бонове/фактури за закупени продукти NIVEA, извън периода на Промо играта;
c) направили регистрации, при които липсват пълните данни за Участника съгласно тези Официални правила (име, презиме и фамилия, e-mail, телефон за връзка, качена снимка на фискален бон/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/ продукти NIVEA на стойност минимум 12 лв. с ДДС), както и такива, направили регистрации, с качени снимки на фискалния бон/фактура, от които не е добре видима направената покупка и дали отговаря на посочените изисквания за участие в Промо играта.
d) направили регистрации, с качени снимки на дубликат на фискалния бон/фактура или служебен бон.

Представянето на копие от фискален бон/ фактура или служебен бон, вместо оригинал се приема за опит за измама и е основание за дисквалификация на съответния участник. Всеки опит за манипулация или промяна на оригинала на фискалния бон/ фактура дава право на Организатора да дисквалифицира съответния участник.

На 08.04.2021г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД – „Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT №: RO23981359, дружество регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ № 137А, ще бъдат изтеглени 5 (петима) печеливши участници. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.org. Заедно с имената на петимата печеливши участници, ще бъдат изтеглени и имената на петима резервни такива. Изтеглянето на имената на печелившите се извършва в следния ред – първо се изтеглят имената на 5 печеливши, след което се изтеглят имената на 5 резервни печеливши участници.

За резултатите от тегленето на печелившите участници се съставя протокол, в който по реда на изтеглянето се вписват имената на спечелилите 5 (пет) ваучера за 2-дневна почивка за двама в еко селище Омая и на 5 резервни печеливши.

Всички печеливши ще бъдат информирани за спечелването на наградата до 18.00 часа на 20.04.2021г. чрез позвъняване на посочения от тях телефонен номер.

Наградите - 5 (пет) ваучера за 2-дневна почивка за двама в еко селище Омая, се изпращат на Печелившите участници в електронен вид – на посочения от тях в регистрационната форма e-mail адрес. Наградите се считат за получени от Печелившите участници с изпращането им към посочените в регистрационната форма e-mail адреси.

Преди получаването на наградата печелившият Участник трябва да предостави на Организатора допълнителни свои лични данни – ЕГН и постоянен адрес, с оглед задължението на Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от обработване на допълнителните лични данни на Печелившия е вменена на Организатора по силата на закон, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласие за обработка на лични данни на Печелившия не се изисква.

Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметната награда в настоящата Игра подлежи на облагане с окончателен данък по реда на ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на печелившия, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък. Печелившият Участник има правото да поиска от Организатора на Промо играта да му бъде издадена служебна бележка по чл. 45, ал. 7 ЗДДФЛ за стойността на спечелената награда.

Краен срок - 31 март 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара