Спечелете 500 Lavazza награди - чаши, чанти и тениски


Играта е приключила!

Печеливши: https://lavazza.sofstok.com/bg/winners

Играта се провежда в избрани магазини и вериги магазини на територията на Република България, които ще бъдат обявени на интернет адрес: www.lavazza.sofstok.com Печелившите се избират чрез томбола, в която участват лицата, регистрирали касов бон с дата, включена в Периода на Играта, потвърждаващ покупката на минимум 1 продукт от серията Lavazza Crema e Gusto (в това число Lavazza Crema e Gusto 250г. мляно кафе вакум опаковка, Lavazza Crema e Gusto 250г. метална кутия, Lavazza Crema e Gusto 1000г. зърна и Lavazza Crema e Gusto Forte 1000г. зърна, но не само) в регистрационната форма на www.lavazza.sofstok.com.  и съгласно условията на настоящите Правила.

След регистрация на спечелилите, същите трябва да изпратят регистрирания касов бон като приложат негова снимка в нарочно отварящо се поле на регистрационната форма. В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в рамките на една снимка да се вижда закупения продукт и датата на покупката, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Играта. В случай че на касовия бон не фигурира закупен продукт от серията Lavazza Crema e Gusto, както и датата на покупка не в Периода на Играта), регистрацията на този участник в Играта се заличава.

Продуктите, участващи в Играта, са:

- Lavazza Crema e Gusto 250г мляно кафе вакум опаковка;
- Lavazza Crema e Gusto 2*250г (общо 500г) мляно кафе вакум опаковка;
- Lavazza Crema e Gusto 3*250г (общо 750г) мляно кафе вакум опаковка;
- Lavazza Crema e Gusto 250г метална кутия;
- Lavazza Crema e Gusto 1000г зърна;
- Lavazza Crema e Gusto Forte 1000г зърна;
- Lavazza A Modo Mio Crema e Gusto капсули 16бр в кутия;

Продуктите, участващи в Играта, се предлагат на рафт, на касова зона и/или на вторично излагане в избраните от Организатора обекти.

Участник в Играта („УЧАСТНИК“) може да бъде всяко физическо лице над 18 години с постоянен адрес в Република България, който в Периода на участие по т. 2.1. е:

1. Закупил продукт на Lavazza от серията Lavazza Crema e Gusto, който е снимал и качил на интернет адрес: www.lavazza.sofstok.com касов бон с ясно видима дата, включително номерът на касовия бон и името на закупения продукт съвпадат с декларираните в сайта на Играта.

2. Попълнил регистрационната форма със своите данни (три имена, телефон и електронен имейл адрес за контакт) на интернет адрес: www.lavazza.sofstok.com.

3. Регистрирал свой касов бон с дата от Периода на Играта, потвърждаващ покупката, съгласно условията на настоящите Правила, като въведе номер и дата на регистрационен бон и град, където е регистрирана покупката. Спечелилите в томболата трябва да предоставят оригинала на регистрирания от тях касов бон на куриера, който достави наградата. В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в рамките на една снимка да се вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на всички изискуеми критерии за участие в Играта.

4. В Играта нямат право да взимат участие служители на Организатора, както и служители на трети лица, свърни с Играта, както и членове на техните семейства, включително техните преки родственици (деца, родители, братя, сестри, съпрузи);

5. В Играта нямат право да взимат участие лица на възраст под 18 (осемнадесет) години, считано към 01.03.2021 г. С приемането на Общите правила на Играта, Участникът декларира възраст над 18 год. съгласно Общите правила.

Всеки Участник може да регистрира неограничен брой касови бонове за периода на Играта.

Общият брой награди e: 500 бр. награди с марката Lavazza, а именно: 200 чаши тип мъг, 100 стъклени чаши с марката Lavazza, 100 памучни чанти брандирани с марката Lavazza, 50 тениски с марката Lavazza). Разпределението на наградите ще се извършва след всеки успешно регистриран касов бон на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на наградите на база регистрации и активност.

Наградите, осигурени от Организатора на Играта, са както следва:

* 200 бр чаши тип мъг, порцеланова с дръжка с марката Lavazza;

* 150 бр стъклени чаши  с марката Lavazza

* 100 бр памучни чанти брандирани с визия на марката Lavazza Tierra;

* 50 бр тениски с марката Lavazza;

Всеки касов бон има право само на 1 /една/ награда за периода на Играта. Участниците могат да участват с неограничен брой касови бонове, които отговарят на условията за участие в Играта.

След успешна регистрация на един касов бон, Участникът ще бъде помолен да удостовери валидността на регистрирания касов бон със снимка. В случай че няма техническа възможност да направи и предостави снимка, на мейла, с който се е регистрирал в системата, ще получи линк с валидност 24 часа, чрез който в рамките на този период може да качи снимка на регистрирания касов бон.

Печелившите Участници, ще бъдат обявявани всеки петък от стартирането на Играта, а именно на: 05.03.2021 год., 12.03.2021 год., 19.03.2021 год., 26.03.2021 и на 1.04.2021 год. (след като са били регистрирани всички печеливши потребители от 31.03.2021) на интернет адрес: www.lavazza.sofstok.com  , както и в сайта на Организатора – www.sofstok.com, в секция „Новини“;

Печелившият Участник ще бъде информиран за спечелената от него награда по т. 6.4.и за условията и начина на получаването й чрез изпращане на имейл от служител на Организатора на имейл адреса за контакти, посочен при регистрирането на Участника в Играта;

В случай че печелившият Участник печели награда от изброените в т. 6,4, в отговор на изпратения от Организатора имейл, печелившият Участник следва да предостави в 7-дневен срок от датата на изпращане на изходящия от Организатора имейл, точен адрес за доставка;

В случай че печелившият Участник не отговори на съобщението, като изпрати необходимите данни в срок по предходните точки или откаже да получи наградата, то наградата остава нераздадена;

Наградата се изпраща по куриер или от представител на Организатора за сметка на Организатора;

Наградата се изпраща в срок до 45 работни дни след получаване на точен адрес за доставка на печелившия Участник;

Наградата се предава срещу показване на касов бон и лична карта на спечелилия Участник на куриера. В случай че лицето не пази касовия си бон или откаже да покаже личната си карта, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата и същата остава нераздадена. 

Краен срок - 31 март 2021 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара