Спечелете 16 броя Pepsi мини хладилник

Краен срок - 20 март 2021

Организаторът не гарантира, че Промоцията ще се провежда едновременно във всички обекти посочени в Приложение №1 през целия Период на Промоцията. Промоцията ще се провежда само в търговски обекти, в които са поставени рекламни материали за Промоцията.    

За избягване на всякакво съмнение, Промоцията започва от в 00:00:00 на (01) февруари 2021 г. и ще продължи до 23:59:59 на (20) март 2021 г. включително (Период на Промоцията) и ще се провежда само в търговски обекти, в които са поставени рекламни материали за Промоцията. Организаторът няма задължение да предоставя награди и няма да носи отговорност за непредоставяне на награди за касови бележки със закупени продукти пуснати в урната на Pepsi преди началото или след края на Промоцията.

Продукти и опаковки участващи в Промоцията са Pepsi Cola 500 ml, Pepsi Cola 2 L, Pepsi Max 500 ml, Pepsi Max 2 L, Pepsi Mango 500ml, Pepsi Mango 2L, Pepsi Lime 500ml, Pepsi Lime 2L, Pepsi Twist 500ml, Pepsi Twist 2L, Mirinda Портокал 500 ml, Mirinda Портокал 2 L, Mirinda Лимон 500ml, Mirinda Лимон 2L, 7Up 500 ml, 7Up 2L, Evervess 500 ml (“Участващи продукти”). Pepsi, Pepsi Cola, Pepsi Globe, Mirinda, 7UP и Evervess са запазени търговски марки на PepsiCo. Inc.

За участие в Промоцията, е необходима покупка наведнъж на 3 продукта от 2L или на 5 продукта от 500 ml Pepsi, Mirinda, 7Up, Evervess всички вкусове, или покупка на Участващи продукти в друга произволна комбинация, но независимо от комбинацията, закупените продукти трябва да са на стойност най-малко 5.50 лв. и покупката им да бъде отразена на една касова бележка издадена от търговския обект, в който са закупени съответните Участващи продукти. Касовата бележка ще удостоверява извършената покупка.

След това лице желаещо да участва в Промоцията трябва да запише трите си имена и номер на мобилен телефон (08xх 1234567) за връзка върху гърба на касовата бележка отразяваща закупените Участващи продукти и да я пусне в брандираната Pepsi урна поставена след касова зона в търговския обект, в който е извършена покупката.

Пускането на касовата бележка в брандираната Pepsi урна след касова зона в участващия търговски обект, дава право за участие в тегленето за определяне на печелившите за една от наградите описани в т.14 и т.15.

За да увеличи шанса си да спечели, всеки участник може да участва повече от веднъж в Промоцията, спазвайки механизма за участие описан в т.9, т.10 и т.11.

Касови бележки, които отразяват закупуване на Участващи продукти неотговарящи на условията за участие описани в т.9 и т. 10 се считат за невалидни и не участват в разпределението на наградите в следните случаи:

Ако касовата бележка съдържа покупка на Участващи продукти  на стойност по-малко от 5.50 лв.;

Ако касовата бележка е издадена преди началото или след изтичане Периода на Промоцията, а именно преди 00:00:00 на (01) февруари 2021 г. или след  23:59:59 на (20) март 2021 г.

В Промоцията ще бъдат раздадени 16 броя Pepsi мини хладилник, които награди ще бъдат разпределени измежду описаните търговски вериги, както следва:
1. CBS – 2 бр. Pepsi мини хладилник
2. ЛЕКСИ - 1 бр. Pepsi мини хладилник
3. СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ- 1 бр. Pepsi мини хладилник
4. ФРЕШ МАРКЕТ – 1 бр. Pepsi мини хладилник
5. ЛАЙФ ПЛЕВЕН – 1 бр. Pepsi мини хладилник
6. ПАЦОНИ – 1 бр. Pepsi мини хладилник
7. БББ ПЛОВДИВ – 1 бр. Pepsi мини хладилник
8. КЛАСИКО ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 1 бр. Pepsi мини хладилник
9. ФАНТАЗИЯ ПЛЕВЕН – 1 бр. Pepsi мини хладилник
10. АБСОЛЮТ + - 1 бр. Pepsi мини хладилник
11. БОГАТ БЕДЕН – 1 бр. Pepsi мини хладилник
12. ВИЛАТОН – 1 бр. Pepsi мини хладилник
13. ЕКО АСРОРТ – 1 бр. Pepsi мини хладилник
14. ET Васка Терзиева Супермаркет Фамилия – 1 бр. Pepsi мини хладилник
15. НИКОН-НК -  1 бр. Pepsi мини хладилник

Всяка касова бележка пусната в брандираните Pepsi урни участва за спечелване само на наградата/наградите определени за съответната търговска верига, в чийто обект са закупени Участващите продукти и е пусната касовата бележка.  

Участниците, които ще получат награда /Печеливши участници/ ще се определят по следния начин:

От всички участници пуснали попълнена касова бележка отговаряща на Официалните правила в брандираните Pepsi урни, чрез теглене на случаен принцип ще бъдат избрани един или двама печеливши /Печеливши участници/ и по две резерви  за всяка търговска верига, в която се провежда Промоцията (в зависимост от броя награди определени за съответната търговска верига съгласно т.14  (пример: Ако една търговска верига има 5 обекта/магазина, в които се провежда Промоцията, брандираните Pepsi урните от всички тези 5 обекти ще бъдат събрани на едно място, и ще бъдат изтеглени съответния брой Печеливши участници за съответната търговска верига).

В случай, че при теглене на касова бележка същата се окаже невалидна, по смисъла на т.13 , се изтегля нова касова бележка.

Тегленето на Печелившите участници ще се извърши в 15-дневен срок след края на Периода на Промоцията.

Резултатите от тегленето на наградите се публикуват на сайта www.pepsi-bg.com до 20 дни след изтегляне на Печелившите участници.

Наградите  в Промоцията ще бъдат връчени по следния начин:
1. Печелившите участници ще бъдат уведомени по телефона в 20-дневен срок от изтеглянето им. Наградите могат да бъдат получени в срок от 40 (четирдесет) работни дни от уведомяване на Печеливш участник.
2. Всички награди се доставят безплатно на печелившите Участници след проверка за валидност на указания от тях адрес и документ за самоличност. Ако печеливш участник не може да бъде открит при посещението на куриера, последният оставя бележка на вратата с телефонен номер и адреса на клона на куриерската служба, в който се намира наградата му, както и срок, в който може да си я потърси там. Ако печелившият не потърси наградата си в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора. На адреса, посочен от печелившия участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица.
3. Награди, които не са получени от Печеливш участник поради причини, за които отговаря съответния Печеливш участник в рамките на два месеца от датата на официалното приключване на Промоцията ще се считат за нежелани и Печелившият участник губи право да ги получи. На свой ред наградата ще бъде предложена на резервен Печеливш участник. В деня на получаване на наградата Печелившият участник следва да подпише декларация, с която удостоверява, че наградата му е връчена от представител на Организатора. За да получи наградата, Печелившият участник трябва  да представи лична карта за удостоверяване на самоличността си, като последната веднага му се връща.
4. Ако Печеливш участник не представи лична карта, Организаторът си запазва правото да не предоставя награда, за да се избегнат съмнения за злоупотреби.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни срещу паричен еквивалент. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара