Спечелете комплекти тигани TEFAL и аксесоари за пица от София Мел

Краен срок - 28 февруари 2021

Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години, живеещи на територията на Република България, спазили условията за участие в играта.

В разпределението на наградите не участват лица, участвали в Промо играта с фискален бон от закупен продукт София Мел Пица тип 00 преди началото и след края на Промо играта.

Предметните награди по промоцията са:

- 3 броя комплект тигани TEFAL

- 20 броя аксесоари за пица

За участие в промоцията е необходима покупка на продукт/и – поне 1 кг София Мел Пица тип 00, от обекти в търговската мрежа, където се продава точно този определен вид брашно.

Участието в промоцията се осъществява след регистрация с две имена, електронна поща, телефонен номер, данни на касовия бон и негова снимка на сайта www.sofiamelpromo.bg. Един уникален номер на касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.

Клиентът има право да получи само една награда, независимо от стойността на покупката.

Тегленето на наградите ще се състои на 2 март 2021 г., в офиса на “ГудМилс България“ ЕООД, град София, ул. „Павлина Унуфриева“ №4, в качеството му на организатор. Печелившите от играта ще бъдат обявени на сайта www.sofiamelpromo.bg до 7 март 2021 г. и уведомени на посочените от тях телефон или електронна поща в регистрацията им в сайта в срок до 20 март 2021 г.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата е подробно описан в точка 6.

Наградите ще бъдат изпращани по куриер до 30 март 2021 г. и предавани на печелившия срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Организаторът на промоцията не носи отговорност за неполучени/ недоставени награди поради подадена от участник неточна информация за участие в играта.

Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност или от надлежно упълномощено лице.

Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради грешни, неточни или непълни данни за контакт се разпределят между резервни печеливши.

В случай на невъзможност за получаване на наградата по описаните в т. 8.5. причини в рамките на 7-дневен срок от датата на теглене, тя се преотстъпва на резервен печеливш.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара