Спечелете Кафеавтомат PHILIPS EP2231/40 15 bar от Durex

Краен срок - 28 февруари 2021

Всички продукти на Durex следва да се счита, че участват в Промоцията.

В промоцията могат да бъдат спечелени:
- седмични награди: 6 – по една за всяка седмица от периода на промоцията. 1 награда съдържа: Комплект презервативи Durex, 30 броя в кутия (Durex Invisible Extra Sensitive 10 броя; Durex Intense Orgasmic 10 броя; Durex Mutual Pleasure 10 броя).
- голяма награда: 1 – Кафеавтомат PHILIPS EP2231/40 15 bar, 1.8 L, ЧЕРЕН.

За да участвате за спечелването на една от седмичните награди, трябва да изпълните всяко едно от следните условия:
1. Да закупите продукт(и) Durex на стойност минимум 10 лв. с ДДС;
2. Да изпратите SMS на кратък номер 10800, регистрирайки номера на касовата бележка/фактура (пример DUREX2121212) за закупените Durex продукти на минимална стойност 10 лв. с ДДС, като с това потвърждавате, че сте съгласни с Правилата на Промоцията.

За да участвате за спечелването на голямата награда, трябва да изпълните всяко едно от следните условия: 

1. Да закупите продукт(и) Durex на стойност минимум 10 лв. с ДДС; 

2. Да изпратите SMS на кратък номер 10800, регистрирайки номера на касовата бележка/фактура (пример DUREX2121212) за закупените Durex продукти на минимална стойност 10 лв. с ДДС, като с това потвърждавате, че сте съгласни с Правилата на Промоцията.
* Стойността на SMS на номер 10800 е БЕЗПЛАТНА за абонати на А1, Vivacom и Telenor

Запазете регистрираната касова бележка/фактура, с която, в случай че спечелите, ще удостоверите направената покупка.

Участието в Промоцията е незадължително и доброволно.

Всеки Участник може да се регистрира в Промоцията, с повече от една касова бележка/фактура за продукти Durex, при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на продукти Durex в размер на минимум 10 лв., с включено ДДС. Една касова бележка/фактура дава право само на една регистрация, независимо от стойността на касовата бележка/фактура. За избягване на неясноти, един Участник в Промоцията може да спечели само една голяма награда и една малка награда, независимо от броя на регистрираните касови бележки/фактури за продукти Durex.

Регистрация чрез SMS ще се счита за невалидна и Участникът няма да бъде регистриран като такъв в разпределението за наградата в следните случаи: 9.1. Ако SMS регистрацията съдържа повече от един уникален номер на касова бележка/фактура; 9.2. Ако SMS регистрацията не съдържа уникалния номер на касовата бележка/фактура; 9.3. Ако SMS регистрацията съдържа уникален номер на касова бележка/фактура, който вече е бил регистриран; 9.4. Ако регистрацията с SMS е изпратена след изтичане срока на Промоцията, а именно след 23:59:59 ч. на 28-ми февруари 2021 г. или преди нейното начало, а именно преди 00:00:00 ч. на 18-ти януари 2021 г. В случаите, когато има забавяне от страна на мобилния оператор, Организаторът не носи отговорност за забавянето; 9.5. Ако регистрираната касова бележка/фактура е за продукти Durex, на стойност по-малка от 10 лв. с ДДС; 9.6. Ако регистрирал се Участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш;

Всеки регистриран номер на касова бележка/фактура участва в томболата за теглене на голямата награда до края на Промоцията. 11. Печелившите на седмичните награди ще се теглят чрез специализиран софтуер веднъж седмично от периода на Промоцията. Победителите ще бъдат известени със SMS за това, че печелят и как да получат наградaтa си. 12. Печелившият/та на голямата награда ще се тегли чрез томбола в периода 8-10 март 2021 г., в присъствието на нотариус. Победителят ще бъдат известен със SMS за това, че печели и как да получи наградата си. VI. Описание, разпределение, процедура за предявяване, валидиране и получаване на награди

Касова бележка/фактура може да бъде регистрирана само веднъж.

В периода 8-10 март 2021 г. ще бъде изтеглен/а печелившият/а Участник за голямата награда в присъствието на нотариус измежду всички регистрирали валидни касови бележки/фактури Участници в периода на Промоцията. Спечелилият голямата награда ще бъде уведомен по телефона и/или чрез SMS/e-mail, с информация как да получи своята награда. Начинът за получаване на наградата може да включва вземането ѝ от специално указано място, в който случай съответните разходи по получаване на наградата ще бъдат за сметка на съответния печеливш Участник.

В периода 8-10 март 2021 г. ще бъде изтеглена и 1 резерва. Редът за свързване с резервата е уточнен в точка 18 от настоящите правила.

Победителите в Промоцията са длъжни да предоставят:
• регистрираната касова бележка/фактура като доказателство за печалбата, както и да докажат, че са с постоянно местожителство в България (съгласно изискванията на член 19 по-долу) при потвърждаване на наградата. Това означава, че трябва да изпратят на e-mail адреса durex_promo@abv.bg снимка на регистрираната касова бележка.
• техни лични данни: три имена, дата на раждане, които се изискват за процедурата по получаване на наградата, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.

Седмичните награди ще бъдат изпратени за сметка на Възложителя не по-късно от 20.03.2021 г. Седмичните награди се предявяват от спечелилите Участници до 15.03.2021 г., а Възложителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата.

Голямата награда се предявява от спечелилия Участник до 15.03.2021 г., а Възложителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата. В случай, че Победителят не потвърди наградата си до 15.03.2021 г., на 16.03.2021 г. Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва за Победител за съответната непотвърдена награда, както е описано в точка 15. Резервният Победител трябва да предяви наградата си до 5 календарни
дни от деня, в който е уведомен. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период. В случай, че нито Победителят, нито резервата не потвърди наградата си, тя няма да бъде предоставена. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара