Спечелете слънчеви или диоптрични очила по избор от Kwiat

Краен срок - 31 януари 2021

Тази година ставаме на цели 30 години и по този повод организираме игра в нашата официална Facebook страница. Ако искаш да спечелиш чисто нови слънчеви очила или диоптрични рамки, можеш да се включиш като ни напишеш пожелание за юбилея като коментар под поста, който ще намериш най-горе на нашата Facebook страница. 

Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице (навършило 18 години) с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие по т. 1.1.:
1. се регистрира или има валидна регистрация в социалната мрежа Facebook (съгласно правилата на сайта);
2. посети Facebook профила на Организатора във Facebook: https://www.facebook.com/KWIATeyewear
3. е или стане фен на Facebook профила (KWIAT) на KWIAT (започне да го следва);
4. приеме настоящите Правила, които ще бъдат публикувани на сайта https://www.kwiat.bg/
Включването на Участниците в Играта означава, че те са приели настоящите Правила.
5. публикува коментар под поста за Играта във Facebook

В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа за Организатора, в качеството им на предприятия – ползватели на тези работници/служители под тяхно ръководство и контрол, и членове на техните семейства.

Всеки Участник се включва само един път в тегленията и може да спечели само една награда, независимо колко коментара е публикувал.

Награда: 3 броя очила по избор: https://www.kwiat.bg/

В тегленето на наградата по т. 5 се включват само Участници, които отговарят на условията по т. 3 и 4 от тези Правила.

Тегленето на победителя ще се извършва в офиса на Организатора със специализиран софтуер в деня на приключването на Играта (01.02.2021 г.)

Обявяването на победителя ще става с коментар от страна на Организатора под поста Игра във Facebook в деня на приключването на Играта. В този пост ще се посочи потребителското име на победителя и наградата, която печели.

След определяне на печеливш участник се изтегля още 1 (един) резервен печеливш Участник. Резервният печеливш Участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в срока по т. 7.1. от тези Правила.

След изтегляне на печелившите участници се извършва проверка дали отговарят на поставените в настоящите Правила условия. В случай че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият по ред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.

В срок до 3 (три) работни дни след датата на определяне на печелившия Участник по реда на предходната т.6 същият ще бъде информиран за спечелената награда и начина на получаването чрез лично съобщение във Facebook. Името на победителя ще бъде обявено с коментар от страна на Организатора под поста за съответната игра.

Печелившият Участник трябва да представи всички данни (три имена, телефон, адрес за доставка на наградата и навършени години), които са необходими за получаването на наградата. Тези данни ще бъдат използвани единствено за предоставянето на тази конкретна награда.

В случай че съответният печеливш Участник не отговори на съобщението, като изпрати необходимите данни до 3 (три) работни дни след обявяване на победителите или откаже да получи наградата, за победител се счита резервният печеливш участник, на който се изпраща съобщение по реда на тази точка. В случай че и той не отговори в срок до 1 (един) ден от изпращане на съобщението или откаже да получи наградата, същата остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира.

Наградата може да бъде получена в срок до 14 (четиринадесет) работни дни от датата на тегленето. След като веднъж наградата е получена, тя не може да бъде върната и заменена за друга награда.

При получаване на Награда всеки печеливш Участник следва да се идентифицира с представяне на следните документи: лична карта или лична карта и нотариално заверено пълномощно, в случай че наградата се получава от пълномощник на Участник.

При получаване на наградата всеки печеливш Участник подписва приемо-предавателен протокол с Организатора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара