Спечелете 45 преносими тонколонки JBL от Petrol

 

Краен срок - 19 март 2021

Звучи по-добре от всякога!
Партито може да е с теб, където и да си!

Регистрирай касов бон от покупката на горива и стоки на стойност 70 или повече лева в периода 20.01.2021г. до 19.03.2021г. и може да спечелиш страхотни награди на JBL в 5 тегления на:

- 29.01.2021г.
- 05.02.2021г.
- 19.02.2021г.
- 05.03.2021г.
- 19.03.2021г.

На всяко теглене Петрол подарява:

- 5 x JBL GO 3
- 3 х JBL Flip 5
- 1 х JBL Extreme

За да се включив Играта,Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта даизвърши следното:

1. пазарува в бензиностанция на Петрол, включена в Играта, в рамките на Периода на провеждане на Играта като закупи гориво и/илинеакцизнистоки на стойност не по-малка от 70 (седемдесет) лв. и да запази фискалния бон за продажба/зареждане на течни гориваи/или;

2. да посети страницата http://www.petrol.bg и врегистрационна форма да попълни в предвидените за тази цел задължителни полета: номерна бензиностанцията, в който е пазарувал;номера на фискаленкасовбони номер нулиранена фискаленкасов бон; стойност на покупката по фискален бон; телефоненномери да отбележи, че е съгласен с Официалните правила на Играта и политиката за защита на личните данни;

3. да потвърди своето участие катонатисне бутон „Участвай”.Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с единфискаленкасов бон не може да се участва повече от веднъж. За всяко участие е необходима отделнафискаленкасовбони отделно попълване на регистрационната форма!

Участникът следва да запази фискалния касовбон, с който е участвал, тъй като представяне на същия е условие за получаване на награда в Играта, в случай че Участникът бъде изтеглен като победител.

С регистрацията си в Играта, при съобразяване на реда и условията посочени в р.III по-горе,Участникът  може  да  спечели преносима  тонколона  от  вид, включен в рекламната кампания.Общият брой награди под формата на преносима тонколона за Периода на провеждане на Играта е 45 (четиридесети пет).

В Периода на провеждане на Играта ще се раздават следните награди: 25 награди преносима тонколона  JBL GO3, IPX67, Bluetooth,  15 награди преносима тонколона  JBL FLIP 5, Bluetooth,  5 награди  преносима тонколона  JBL ЕXTREME, Bluetooth,  

Определянето на печеливш Участник ще се извърши чрез провеждането на томбола на случаен принцип от всички регистрирали се Участници. През периода на Играта ще се извършат 5 тегления

На 29 януари 2021г. 

На 05 февруари 2021г.

На 19 февруари 2021г.

На  05 март 2021г.

На  19 март 2021г. за определянена печеливши участници, като във всяко от тегленията ще се раздават:5 награди преносима тонколона  JBL GO3, IPX67, Bluetooth,  3 награди преносима тонколона  JBL FLIP 5, Bluetooth,  1 награда  преносима тонколона  JBL ЕXTREME, Bluetooth,   

Печелившите участници във всяко теглене ще са 8/осем/ на брой. Те се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично с използване на специализиран софтуер /приложение Pickawinner/в офис на Организатораи в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него. След  изтегляне  на  печелившУчастник  се  извършва  проверка  дали  отговаря  на поставените в настоящите Правила условия. В случай че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият поред печеливш Участник, който отговаря на условията.

В рамките на деня на провеждане на томболата на интернет страницата на Петрол на адрес: www.petrol.bg и на страницата на Петрол във Facebook ще бъдат публикувани данни за печелившите участници -част от телефонния номер (последните три цифри), както е посочен в регистрационната  форма.Участник ще бъде уведомен, че е спечелил награда с обаждане на телефонния номер, посочен от него в регистрационната форма.   

Печелившият Участник трябва в срок до 3(три) работни дни, считано от датата на уведомление от страна на Организатора, да изпрати потвърждение, че желае да получи наградата и да посочи конкретна бензиностанция,на която да получи наградата. Потвърждението следва да бъде изпратено на имейл адрес data@petrol.bg.17. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на срока и по начина, посочен в т. 16, и/или не бъдепредставена фискалния касовбон, с който Участникът е участвал в Играта, тойгуби правото да получи наградата си.

Организаторът предоставя наградата в срок до 10 (десет) дни от получаване на потвърждението по т.16. Награда може да бъде получена в срок до 30.05.2021г. За получаване на наградата, всеки печеливш Участник следва в избраната от него бензиностанция, включена в играта, да се идентифицира с оригинала на фискалния касов бон, да посочи телефонния номер, с който участва в играта и да подпише приемо-предавателен протокол с Организатора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара