Спечелете смартфон iPhone SE

Краен срок - 18 февраури 2021

Сподели ни в коментар къде ти се ходи тази зима в България и можеш да спечелиш iPhone SE, с който да запечаташ всяка красива дестинация и всеки нов момент. Следвай стъпките:

➡️ последвай ни @a1.bulgaria
➡️ коментирай
➡️ харесай поста

Участник  в Игратаможе  да  бъде  всяко  дееспособно  физическо  лице  (навършило  18 години) с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие:

1.се регистрира или има валидна регистрация в социалната мрежа Instagram (съгласно правилата на сайта);
2.посети Instagram профила на Организатора в Instagram: https://www.instagram.com/a1.bulgaria/;
3.е или стане фен на Instagram профила  (@a1.bulgaria)  на  А1  България  (започне  да  го следва);
4.приеме настоящите Правила.Включването на Участниците в Играта означава, че те са приели настоящите Правила.
5.публикува коментар под един от трите поста за Играта в Instagram.

Всеки Участник, който е изпълнил условията по т.3.1 –публикувал е коментарпод един от трите поста от А1, последвал е профила наА1 в Instagram (@a1.bulgaria) и отговаря на изискванията на т.3.2 се включва в теглене за наградите по т.5 по-долу.

Всеки Участник може да участва с неограничено количество коментари в Играта.

За да участва в томболата за награда всеки потребител трябва да остави коментар под един постовете, които ще бъдат публикувани по време Играта. Валидни за участие са коментарите под всеки един от трите поста от Играта.

Всеки  Участник  се  включва  само  един  път  в  тегленията  и  може  да  спечели  само една награда, независимо колко коментара е публикувал.

Наградата в Играта е 1 (един) брой смартфон iPhone SE2020 64 GB черен

Тегленето на победителяще се извършва в офиса на Организатора със специализиран софтуер до 3 (три) дни след приключването на Играта.

Обявяването  на  победителяще  става  с  коментар  от  страна  на  Организатора  под постовете за играта в Instagram до 5 (пет)дни след приключването на Игратаи/или чрез Story(„История“)в  Instagram  профила  на  организатора.  В  този  пост  ще  се  посочипотребителскотоиме на победителяи наградата, която печели.

След определяне на печеливш участник се изтеглят още 2 (двама) резервни печеливши Участници.  Резервните  печеливши  Участници  може  да  заместят  предходните  изтеглени, при условие, че същите не могат да бъдат открити и/или не могат да получат наградата в срока по т. 7.1. от тези Правила.

След  изтегляне  на  печелившите  участници  се  извършва  проверка  дали  отговарят  на поставените  в  настоящите  Правила  условия.  В  случай,  че  даден  печеливш  Участник  не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият поред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.

В срок до 2(два) работни дни след датата на определяне на печелившия Участник по реда на предходната  т.6  същият  ще  бъде  информиран  за  спечелената  награда  и  начина  на получаването  чрез  лично  съобщение  в  Instagram.  Името  на  победителя  ще  бъде  обявено  с коментар  от страна  на  Организатора  под  постовете  на  игратаи  Story  („История“)  в рамките на 5 (пет) работни днислед приключването ѝ.

Печелившият Участник трябва да представи всички данни (три имена, телефон, адрес за  доставка  на  наградата  и  навършени  години),  които  са  необходими  за  получаването  на наградата.  Тези  данни  ще  бъдат  използвани  единствено  за  предоставянето  на  тази конкретна награда.

В  случай,  че  съответният  печеливш  Участник  не  отговори  на  съобщението,  като изпрати необходимите данни до 3 (три) работни дни след обявяване на победителите или откаже  да  получи  наградата,  за  победител  се  счита  резервният  печеливш  участник,  на който се изпраща съобщение по реда на тази точка. В случай, че и той не отговори в срок до 1 (един) ден от изпращане на съобщението или откаже да получи наградата, същата остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара