Спечелете 100 ваучера за гориво от Петрол

Краен срок - 31 декември 2020

Зареди и спечели!

В духа на Коледа Петрол подарява 100 електронни ваучери за гориво и стоки!

    20 ваучера х 100 лева
    30 ваучера х 50 лева
    50 ваучера х 20 лева

Регистрирай касов бон на стойност 60 или повече лева в периода 11.12 до 31.12.2020г. от покупка на горива и стоки в бензиностанции Петрол. Може да бъдеш един от късметлиите, които ще получат подарък за Коледа!

Чудесата по Коледа не спират до тук! Петрол те “зарежда” с още награди и на Нова Година!

За да се включи в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта да извърши следното:
1. пазарува в бензиностанция на Петрол, включена в Играта, в рамките на Периода на провеждане на Играта като закупи гориво и/или неакцизни стоки на стойност не по-малка от 60 (шестдесет) лв. за една покупка и да запази фискалния касов бон за покупка на течни горива;
2. да посети страницата http://www.petrol.bg и в регистрационна форма да попълни в предвидените за тази цел задължителни полета: номер на бензиностанцията, в който е пазарувал; номера на фискалната касова бележка и номер нулиране на фискалния касов бон; имейл за контакт, обща сума на бона и да отбележи, че е пълнолетно лице и е съгласен с Официалните правила на Играта и Политиката за поверителност (защита на личните данни);
3. да потвърди своето участие като натисне бутон „Изпращане” /участие/.
Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една фискалния касов бон не може да се участва повече от веднъж.

За всяко участие е необходим отделен фискален касов бон и отделно попълване на регистрационната форма!

Участникът следва да запази фискалния касов бон, с която е участвал, тъй като представяне на същия е условие за получаване на горивото на стойност, за която е издаден електронния ваучер - награда в Играта, в случай че Участникът бъде изтеглен като печеливш.

С регистрацията си в Играта, при съобразяване на реда и условията посочени в р.III по-горе, Участникът може да спечели електронен ваучер за гориво от бензиностанция „Петрол“, включена в рекламната кампания.

Общият брой награди под формата на ваучери за Периода на провеждане на Играта е 100 (сто).
В Периода на провеждане на Играта ще се раздават следните награди:
50 награди електронни ваучери за гориво на стойност 20 лева;
30 награди електронни ваучери за гориво на стойност 50 лева;
20 награди електронни ваучери за гориво на стойност 100 лева.

Награда не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга равностойност, вещ или услуга.

Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

Определянето на печеливш Участник ще се извърши чрез провеждането на томбола на случаен принцип от всички регистрирали се Участници.
През периода на Играта ще се извършат две тегления
На 23 декември 2020 г. и
На 31 декември 2020 г.
за определяне на печеливши участници, като във всяко от тегленията ще се раздават:
25 награди електронни ваучери за гориво на стойност 20 лева;
15 награди електронни ваучери за гориво на стойност 50 лева;
10 награди електронни ваучери за гориво на стойност 100 лева.

Печелившите участници във всяко теглене ще са 50 /петдесет / на брой. Те се определят чрез електронно теглене, което се извършва автоматично с използване на специализиран софтуер /приложение Pick a winner/ в офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.
След изтегляне на печеливш Участник се извършва проверка дали отговаря на поставените в настоящите Правила условия. В случай че Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият по ред печеливш Участник, който отговаря на условията.

Данни за печелившите участници няма да бъдат публично оповестявани.
Участникът, изтеглен като печеливш, ще бъде уведомен, че е спечелил награда с изпращане от Организатора на електронно съобщение до електронния адрес, посочен в регистрационната форма.

Печелившият Участник трябва в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на уведомление от страна на Организатора, да изпрати потвърждение, че желае да получи наградата. Потвърждението следва да бъде изпратено на електронен адрес data@petrol.bg.

Ако Организаторът не получи от уведомения Участник потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на срока и по начина, посочен в т. 16, и/или не бъде представен
фискален касов бон, с който Участникът е участвал в Играта, той губи правото да получи наградата си.

Организаторът предоставя наградата в срок до 3 (три) дни от получаване на потвърждението по т.16 като изпраща на електронния адрес на печелившия Участник електронния ваучер за гориво, под формата на файл. Гориво на стойност, равна на стойността посочена в предоставения като награда ваучер, може да бъде получено в бензиностанция, включена в играта, в срок до 01.04.2021 г.

За получаване на гориво на стойност, посочена в предоставения като награда ваучер, всеки печеливш Участник следва в избраната от него бензиностанция, включена в играта, да се идентифицира с оригинала на фискалния касов бон, да представи електронния ваучер (да го покаже на дисплея на телефон или разпечатан на хартиен носител) за разчитане на съдържащия се в него баркод и да подпише приемо-предавателен протокол с Организатора.
В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които не отговаря, той си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара