Спечелете невероятен нов TCL Android телевизор, 40 инча

Краен срок - 20 декември 2020

#Игра на Булсатком и HISTORY! 🎁

❄️Спечелете невероятен нов TCL Android телевизор, 40 инча със “Зимата на мистериите” по History!!

Гледахте ли премиерата на „Книгата на тайните на Америка: специално издание“, която ни отведе в Белия дом?

Въпросът ни към вас е: Какви тайни разкрива поредицата „Книгата на тайните на Америка“?
А. Тайни за НЛО обекти
Б. Тайни на знакови американски места и организации
В. Тайни за Втората световна война

Напишете коментар с правилния отговор до 20.12.2020 (23:59 ч.) за участие в жребия за голямата награда.  

Гледайте поредицата Зима на мистериите, вторник и сряда от 22:00 ч. по History.

*Коментирането автоматично води до даване на съгласие за приемането на общите условия. Можете да оттеглите съгласието си във всеки момент, като това води до изгубване на възможността за участие в играта. 

Всеки желаещ да участва следва да посети страницата на играта в социалната мрежа Facebook и ползвайки функционалните бутони на социалната мрежа Facebook да отговори чрез функцията „коментар” на въпроси, свързани със съдържанието на телевизионен канал от групата на AETN POLAND SP. Z O.O., излъчван в мрежата на Булсатком, а именно History Channel.

В един коментар участникът трябва да изпише отговора, който сам е избрал. Всеки участник може да направи един коментар, като всички коментари участват в тегленето след края на играта на лотариен принцип. Един участник може да спечели не повече от една награда от общия награден фонд.

В томболата за разпределение на Наградите не участват:
1. коментари, публикувани на друго място в Страницата на Играта или на други места в социалната мрежа Facebook;
2. коментари, които не съдържат отговор на поставения въпрос;
3. коментари, които са публикувани след края на Играта;
4. коментари с неподходящо съдържание.

Партньорът осигурява наградния фонд за играта, който се състои от:
1 брой телевизор – TCL Android, 40 in.
Наградният фонд е разпределен в една (1) самостоятела награда.

В края на играта Организаторът разпределя чрез томбола наградния фонд. В томболата за разпределяне на наградите участват всички Участници, отговорили с коментар на въпросите, зададен с постовете от 14.12.2020 г. до 20.12.2020 г., за предаване от филмовия канал на AETN POLAND SP. Z O.O., излъчван в мрежата на Булсатком.

Томболата се извършва чрез теглене на лотариен принцип. Тегленето ще се проведе в периода от 21.12.2020 г. и 25.12.2020 г. на българския адрес за кореспонденция на Партньора в присъствието на нотариус или адвокат. В тегленото участват всички Участници, които отговарят на условията за участие по чл. 2 и са дали отговор на въпросите от играта от 14.12.2020 г. до 20.12.2020 г. в социалната мрежа Facebook.

Наградният фонд се разпределя в последователност, съответстваща на изброяването в Чл. 3.

Организаторът обявява имената на изтеглените печеливши Участници с публикация на страницата си в социалната мрежа Facebook в рамките на пет (5) работни дни от тегленето.

В срок от 2 (два) календарни дни след публикуването на списъка с печелившите Участници на страницата на Организатора в социалната мрежа Facebook печелившите участници трябва да изпратят чрез функционалностите на социалната мрежа Facebook лично съобщение на Организатора с телефон за контакт и адрес за получаване на доставка, включително пощенски код, както и име и фамилия.

Участникът е длъжен да изпълни указанията на Организатора за получаване на наградата си. При липса на отговор в посочения в Чл. 6. (1) срок, правото да се получи наградата се погасява.

Счита се че наградата е получена с изпращането й по куриер на посочения от спечелилия участник адрес, за което има налична товарителница.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара