Спечелете 60 смарт гривни HUAWEI BAND 4 от Coca-Cola и Billa

Краен срок - 6 януари 2021

Кампанията „Купи продукти Кока Кола, Фанта, Спрайт или Швепс за минимум 3 лв. с електронен ваучер за отстъпка и твоята дигитална BILLA Card и участваш в томбола за smart гривна!“ се организира и провежда на територията на Република България, а участващи търговски обекти са всички търговски обекти на търговска верига „БИЛЛА“.

Участващи продукти са долуописаните продукти с търговски марки, регистрирани от “The Coca Cola Company” или свързани с нея лица: Coca-Cola Original Taste 250ml кен
Coca-Cola Original Taste 330ml
Coca-Cola Original Taste 500ml
Coca-Cola Original Taste 1L
Coca-Cola Original Taste 1.5L
Coca-Cola Original Taste 2x1.5L
Coca-Cola Original Taste 2L
Coca-Cola Без Захар 330ml
Coca-Cola Без Захар 500ml
Coca-Cola Без Захар 1L
Coca-Cola Без Захар 1.5L
Coca-Cola Без Захар 2L
Fanta Портокал 250ml кен
Fanta Портокал 330ml
Fanta Портокал 500ml
Fanta Портокал 1L
Fanta Портокал 1.5L
Fanta Портокал 2L
Fanta Лимон 1.5L
Fanta Маднес 500ml
Fanta Маднес 1.5L
Fanta Бяла Праскова 500ml
Fanta Бяла Праскова 1.5L
Fanta Грозде 330ml
Fanta Грозде 500ml
Fanta Грозде 1.5L
Sprite 330ml
Sprite 500ml
Sprite 1L
Sprite 1.5L
Sprite 2L
Schweppes Тоник 330ml
Schweppes Тоник 1.5L
Schweppes Битер Лимон 330ml
Schweppes Битер Лимон 1.25L
Schweppes Мандарина 1.25L
Schweppes Нар 500ml
Schweppes Нар 1.25L
разпространявани в магазинната мрежа на търговска верига „BILLA“ в Република България.

Общият брой и вид на наградите, които могат да бъдат спечелени от потребителите при участие в Кампанията, е следният: 1. Гривна HUAWEI BAND 4 – 60 броя (всяка на стойност не надхвърляща 120.00 лв. с ДДС) Едно участвало в Кампанията лице, изтеглено като печелившо в томболата, получава само една награда.

Наградата не включва инсталация, поддръжка и ремонт или разходите за тях.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.
Наградите, изобразени на промоционалните материали са индикативни и е възможно разминаване в цвят, форма и други външни белези на продукта.

В периода на Кампанията всяко физическо лице, което има вече регистриран или регистрира свой личен онлайн профил на www.billa.bg и/или в BILLA App, ще има достъп до дигитален (електронен) ваучер за отстъпка при покупка на продуктите, описани по-горе в настоящите правила. Ваучерът за отстъпка ще бъде достъпен и наличен за целия срок на Кампанията в личния онлайн профил на всяко регистрирало се лице на www.billa.bg и/или в BILLA App. Всяко лице при регистрация на онлайн профил на www.billa.bg и/или в BILLA App получaва и дигитална BILLA Card, като подробните правила за регистрация са на адрес www.billa.bg. Дигиталният (електронен) ваучер за отстъпка ще бъде активен за целия срок на Кампанията и може да бъде ползван многократно (за извършване на повече от една покупка) в посочения период. Всеки потребител (клиент), който в рамките на периода на Кампанията с еднократна покупка (покупка, за която се издава един системен бон) закупи в магазини BILLA продукти, подробно описани в част 6 от Официалните правила, на минимална стойност 3лв. (три лева), като използва дигитален (електронен) ваучер за остъпка, описан по-горе и дигитална BILLA card автоматично участва в томболата с награди съгласно настоящите правила. За избягване на съмнение посочената по-горе стойност от 3 (три) лева е тази, която клиентът заплаща на каса в магазини BILLA след приспадане на всички отстъпки. Електронен ваучер за отстъпка може да бъде ползван за извършване на покупки заедно с дигитална BILLA Card съгласно настоящите правила през BILLA App или през регистрирания онлайн профил на www.billa.bg BILLA App е съвместим с операционни системи Android и iOS и може да бъде свален свободно на всеки един смартфон, поддържащ една от двете операционни системи. С еднократна покупка на продукти, участващи в Кампанията, при използване на дигитален (електронен) ваучер за отстъпка и дигитална BILLA card могат бъдат закупени до 10 броя от всеки вид продукт (артикул). Всеки дигитален (електронен) ваучер притежава универсален баркод, който трябва да бъде сканиран на каса заедно с баркода на дигиталната BILLA card, за да може клиентът да получи обявената с ваучера отстъпка и да участва в томболата за награди.

Потребителите участват в Кампанията и томболата с награди с всяка своя покупка, която отговаря на изискванията на т. 8.1. Повече покупки, предоставят по-голям шанс за спечелване на награда. Като един участник, може да спечели само една награда независимо от общия брой на направените от него покупки, съответно броя участия. 

След края на Кампанията от всички участници на случаен принцип и в присъствие на нотариус Съорганизаторът БИЛЛА България ЕООД изтегля 60 (шестдесет) печеливши и 20 (двадесет) резерви, в случай, че някой от печелившите не може да бъде открит или се откаже от наградата си. За тегленето на наградите се съставя протокол.

Наградите се предоставят от Съорганизатора „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД на участници, отговарящи и изпълнили условията за участие в Кампанията и които са били изтеглени като печеливши по време на томболата от съорганизатора „БИЛЛА България“ ЕООД. 

Печелившите ще бъдат изтеглени от Съорганизатора „БИЛЛА България“ ЕООД на случаен принцип от всички участници, включили се в Кампанията в срок до 12.01.2021г. „БИЛЛА България“ ЕООД изтегля и резервни печеливши участници, които да получат награди в случай, че някой/някои от спечелилите не могат да бъдат открити или не потърсят наградите си в срок до 05.02.2021г., съответно ако не отговарят на условията за получаване на награда в настоящата Кампания или се откажат от получаване на награда. 

Имената на печелившите участници, както и спечелените от тях награди ще бъдат обявени в рамките на три работни дни от деня, в който са изтеглени печелившите на адрес www.billa.bg. Печелившите лица ще бъдат обявени с изписване на пълно първо (собствено) име, първа буква на фамилно име и номер на дигитална BILLA Card със заличени първи седем и видими последни шест цифри. 

Имената, електронните адрес, номер на BILLA Card и телефон (ако такъв е бил предоставен) на спечелилите лица ще бъдат предоставени от „БИЛЛА България“ ЕООД на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, като последното дружество лично или чрез подизпълнител ще осъществи контакт със спечелилите лица ще уточни детайлите по връчване на наградата с всяко отделено лице. Предоставянето и изпращането на наградата се осъществява от Съорганизатора „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД и е за сметка на последното дружество чрез куриер срещу представяне от страна на печелившия на лична карта, дигитална BILLA Card и оформяне на съответен приемо-предавателен протокол. 

В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Съорганизатора „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД или представител на посочения Съорганизатор. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща а също и дигитална BILLA Card. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Кампанията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на фирма ФИЙЛД ТИЙМ ЕООД с ЕИК BG205766631, която ще администрира и организира изпращането на наградите чрез куриерска фирма Еконт. 

Съорганизаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидни (включително грешни) лични данни за контакт, непълен или неточен електронен адрес или телефонен номер при регистрация на онлайн профила си на www.billa.bg и/или в BILLA App. 

Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен контакт (лични данни), който не може да бъде открит или идентифициран във връзка с връчване на наградата или който не се свърже със Съорганизатора „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД , за да потърси наградата си в срок до 05.02.2021г., губи правото си на награда и Съорганизаторите имат право да я предостави на друг участник (изтеглен резервен печеливш), отговарящ на условията. 

Наградите ще бъдат доставени не по -късно от 28.02.2021г. 

„Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД лично или чрез свой подизпълнител/и ще се свърже с всеки от печелившите на предоставения от тях имейл, с цел да информира участника, че е изтеглен сред печелившите лица и за да уточнят детайлите по изпращане и връчване на наградата му. 

Представител на куриерска фирма, избрана от съорганизатора „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта и дигитална BILLA Card. 

Всеки спечелил гореописаните награди може да се свърже със Съорганизатора „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД за допълнителна информация на цената на един градски разговор на посочените в чл. 2.2. контакти.  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара