Спечелете 57 награди от Коледния календар на Бон Апети и Woman.bg

Краен срок - 24 декември 2020

Играта ще се проведе на страницата на : "Спортал.бг”АД - 24iznenadi.woman.bg. Участниците се регистрират за участие, като отговарят на поставен въпрос в сайта 24iznenadi.woman.bg.

Награди:
• 5 комплекта, всеки от които включва готварска престилка и кухненска кърпа, предоставени от "Градус 1" ЕООД
• 24 готварски престилки предоставени от "Фреш Директ" ЕООД
• 24 комплекта, всеки от които включва селекция от различни вкусове Philadelphia и кутия за съхранение предоставени от "Фреш Директ" ЕООД
• 4 кутии празнична селекция от Philadelphia предоставени от "Фреш Директ" ЕООД

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

Печелившите се определят с томбола на случаен принцип измежду всички, които са отговорили на зададен въпрос. Томболата ще бъде теглена на 14.12 и 29.12.2020 г., като печелившите участници ще бъдат обявени на страницата на : "Спортал.бг”АД - 24iznenadi.woman.bg .

• 14.12.2020
- 2 комплекта, всеки от които включва готварска престилка и кухненска кърпа, предоставени от "Градус 1" ЕООД
- 12 готварски престилки предоставени от "Фреш Директ" ЕООД
- 12 комплекта, всеки от които включва селекция от различни вкусове Philadelphia и кутия за съхранение предоставени от "Фреш Директ" ЕООД
- 2 кутии празнична селекция от Philadelphia предоставени от "Фреш Директ" ЕООД

• 29.12.2020 г.
- 3 комплекта, всеки от които включва готварска престилка и кухненска кърпа, предоставени от "Градус 1" ЕООД
- 12 готварски престилки предоставени от "Фреш Директ" ЕООД
- 12 комплекта, всеки от които включва селекция от различни вкусове Philadelphia и кутия за съхранение предоставени от "Фреш Директ" ЕООД
- 2 кутии празнична селекция от Philadelphia предоставени от "Фреш Директ" ЕООД

Ще бъдат изтеглени 57 броя победители и равен брой резерви (57 броя), в случай че печелившият не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок.

Организаторът се задължава в срок до 3 работни дни от изтегляне на печелившите участници да се свърже с победителите на посочения от тях и-мейл. За да получи наградата си, всеки победител се съгласява в рамките на 2 работни дни да върне отговор, като предостави следните данни: три имена; телефон за връзка, точен адрес за получаване на наградата.
Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него 3 работни дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен резервен печеливш; Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена, грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата; Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност. Наградата се получава на посочения от победителя адрес за доставка на наградата. В случай че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (3 имена) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара