Спечелете пералня със сушилня Whirlpool и 5 награди - Persil за цяла година


 

Краен срок - 30 ноември 2020

Промоцията/Играта се провежда в търговските обекти на „Лили Дрогерие” ЕООД.

Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Партньора и на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

Наградите в Играта са:

- 1 брой пералня със сушилня марка WHIRLPOOL FWDG86148B EU.
- 5 бр. награди перилен препарат марка Persil за една година (калкулирани на принципа 5 пранета на седмица, за 52 седмици).

Наградите не подлежат на замяна с техния паричен еквивалент.
Един участник не може да спечели повече от една награда.

В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 4 на Официалните правила.7.2. За участие в Промоцията е необходимо закупуването на един или повече продукти от следните марки: Persil, Rex, Bref, Somat, Pur на минимална стойност от 7,99 лв. (седем лева и деветдесет и девет стотинки), маркирани при една покупка на една касова бележка от обектите на ”Лили Дрогерие” в периода на провеждане на Играта.

Участието в промоцията се осъществява след покупка на продукти на следните марки: Persil, Rex, Bref, Somat, Pur на минимална стойност от 7,99 лв. (седем лева и деветдесет и девет стотинки) и регистрация на касовата бележка от покупката на следния адрес: https://shop.lillydrogerie.bg/lilly-games

В Играта може да участва всеки, който е изпълнил изискванията от точки 7.2. и 7.3. и отговаря на изискванията на т. 4.4.

Наградите ще се теглят от Организатора на 07.12.2020 г., като имената на печелившите участници ще бъдат отразени в нарочен протокол. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени на електронната и ФБ страници на Партньора на: http://www.lillydrogerie.bg/ ; https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/

За всяка награда се теглят и резервни участници, които имат право на разпределяне на наградите при условията на член 8 по-долу.

Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници.

След теглене имената на печелившите участници, Организаторът осъществява контакт с всеки един от тях на посочения мобилен телефон при регистрацията в Играта, с цел снабдяване с необходимата информация за деклариране и изпращане на наградите.

При невъзможност за свързване с обявените печеливши по телефона, отказ от предоставяне на личните данни по чл. 10.4.2. по-долу, оттегляне на дадено съгласие или неизпълнение на друго условие за участие в Играта, наградите се разпределят между резервни печеливши.

Наградите ще бъдат изпращани от Организатора по куриер на посочения от печелившия участник адрес, за сметка на Организатора, в срок до 14 работни дни от датата на теглене на наградите. Организаторът и Партньорът не носят отговорност при предоставянето на неверен адрес от страна на участник.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара