Спечелете напитки Vidas за цяла година и още 50 комплекта чаши, сламки и напитки

Краен срок - 13 декември 2020

В Играта участват следните продукти: всички продукти с търговска марка “VIDAS“.

    VIDAS Нар с черен кимион, 500 мл
    VIDAS с листа от смокиня, 500 мл
    VIDAS Бял бъз с лимон, 500 мл
    VIDAS Нар с черен кимион, 1 л
    VIDAS с листа от смокиня, 1 л
    VIDAS Бял бъз с лимон, 1 л

Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделни промоционални зони и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи 2 бутилки напитка с търговска марка „VIDAS“, които са платени с една касова бележка.

В покупката могат да бъдат комбинирани 2 бутилки VIDAS 0.5 л., 2 бутилки VIDAS 1 л., или една бутилка VIDAS 0,5 л. и една бутилка VIDAS 1 л.

Стъпка 2: Да влезе на сайта на Играта -www.vidas.bg/promo, да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно: а) телефонен номер; б) име и фамилия в) номер на касовата бележка (може да се регистрира само касова бележка, издадена в периода на Играта); г) да качи снимка на касовата бележка (в някой от следните формати: png, jpeg, pdf, в размер до 5MB) Важно! - на касовата бележка следва да е изписано името на закупения продукт с търговска марка „VIDAS“), както и да се вижда, че са закупени 2 бр. продукти с търговска марка “VIDAS”; д) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Официалните правила на Играта, съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години, както и потвърждение, че ако спечели, имената му (първото име само с инициали, пример: И. Димитров) и телефонният му номер (със заличаване на няколко символа, пример: +359887 123***), ще бъдат публикувани на www.vidas.bg.

Регистрираните касови бележки подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответната касова бележка се счита за невалидна.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Наградите в Играта са:

50 Комплекта, съдържащи: 2 бр. чаши за безалкохолно, 2 бр. метални сламки, 3 бр. безалкохолна напитка „VIDAS“ 0.500 мл.

10 комплекта VIDAS напитки, съдържащи 52 бр. безалкохолна напитка „VIDAS“ 1 л.

Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистрирана касова бележка за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистрирана касова бележка се счита за невалиден.

Една касова бележка, без значение за колко броя закупени продукта търговска марка „VIDAS“ e, може да бъде регистрирана само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовата бележка не е изписано името на продукта, касовата бележка се счита за невалиден.

Тегленето на печелившите ще се извърши на 14.12.2020 г. измежду всички регистрирани участници, отговарящи на условията на настоящите Правила, на случаен принцип, чрез софтуер, до изчерпване на наградите по т. 6.1.1.

В тегленето на печелившите участват всички регистрирани до момента касови бележки, които отговарят на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението, ще се съдържа линк към контактна форма на Изпълнителя, в която печелившите участници, в срок от 5 работни дни, ще трябва да посочат: имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и по 10 /десет/ резерви. В случай че спечелил участник е направил невалидна регистрация; или Изпълнителят не е получил данните на печелившия участник в посочения в т. 6.2.4. петдневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 6.2.4. начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: имена, адрес и телефон за връзка.

Печелившите участници се обявяват на интернет страницата на Играта: www.vidas.bg. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците и две имена. Телефонните номера се публикуват със заличаване на няколко символа от тях с цел сигурност (пример:+359887 123***), а първите имена на печелившите се публикуват само с инициали (пример: И. Димитров). Обявяването на спечелилите, ще се извърши до 3 дни, считано от датата на тегленето.

Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Организатора, до всеки печеливш участник, в срок до 20 работни дни след попълване на контактната форма с имена, адрес и телефон за доставка. Служителите на куриерската фирма ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. За да получи своята награда, печелившият участник е необходимо да покаже на служителя на куриерската фирма касовата бележка, с която е спечелил наградата. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 5 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 5 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш. Не се допуска получаването на наградата от друго лице.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара