Спечелете телефони и таблети Samsung Galaxy и 100 комплекта с продукти Боровец


Краен срок - 17 декември 2020

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:

1. При регистрирани касови бележки за обща стойност над 7 лева, участникът участва за спечелването на един от 10 броя таблети Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

    При регистрирани касови бележки с обща стойност над 14 лева, участникът участва за спечелването на един от 10 броя мобилни телефона Samsung Galaxy S20 FE.
    Допълнителни награди за още 100 участника, които не са спечелили – комплект сладки изкушения от Боровец.

Общо награди:

10 броя таблети Samsung Galaxy Tab S6 Lite

10 броя мобилни телефони Samsung Galaxy S20 FE

100 комплекта сладки изкушения от Боровец. В тях са включени, както следва:
ВАФЛА “БОРОВЕЦ” С КАКАОВА ГЛАЗУРА 55 гр. – 5 броя
ВАФЛА “БОРОВЕЦ” С ПОРТОКAЛОВИ КОРИЧКИ И КАКАОВА ГЛАЗУРА 52 гр. 5 броя
ВАФЛА “БОРОВЕЦ” С ФЪСТЪЦИ И КАКАОВА ГЛАЗУРА 45 гр. – 5 броя
ВАФЛА “БОРОВЕЦ” KAKAO ДАРК С КАКАОВА ГЛАЗУРА 45 гр. – 5 броя
БИСКВИТИ БОРОВЕЦ КАРАМЕЛ И КОКОС 100г  – 1 брой
БИСКВИТИ БОРОВЕЦ С ТЪМЕН ШОКОЛАД 100г –  1 брой
БИСКВИТИ БОРОВЕЦ СЪС СЕМЕНА 100г – 1 брой
ТУНКВАНИ СЛЕПЕНИ БИСКВИТИ СЪС СЛАДКО ОТ ЯГОДА 216гр. – 1 брой
ТУНКВАНИ СЛЕПЕНИ БИСКВИТИ С БАНАНОВ КРЕМ 252гр. – 1 брой
ТУНКВАНИ СЛЕПЕНИ БИСКВИТИ С ПОРТОКАЛОВ КРЕМ 252гр. – 1 брой
 БИСКВИТИ БОРОВЕЦ БАЛАНС ЯГОДА 48г – 2 броя
 БИСКВИТИ БОРОВЕЦ БАЛАНС ЯБЪЛКА 48г – 2 броя
ОБИКНОВЕНИ ВАФЛИ “БОРОВЕЦ” 21 БР. КУТИЯ 630 гр. – 1 брой
МЮСЛИ БИСКВИТИ БОРОВЕЦ С ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА И ФИБРИ 110г – 1 брой
МЮСЛИ БИСКВИТИ БОРОВЕЦ С ЯБЪЛКА, МЕД И ОРЕХИ 110г – 1 брой
КЕКСЧЕ “БОРОВЕЦ” С КАКАОВ ПЪЛНЕЖ 30г – 3 броя
КЕКСЧЕ “БОРОВЕЦ” С ВАНИЛОВ ПЪЛНЕЖ 30г – 3 броя
КЕКСЧЕ “БОРОВЕЦ” С БАНАНОВ ПЪЛНЕЖ 30г – 3 броя
ОБИКНОВЕНИ ВАФЛИ “БОРОВЕЦ” ФЪСТЪК И ПОРТОКАЛ 15 БР. КУТИЯ 350 гр. – 1 брой

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

За да участва в Играта всеки участник трябва:

Стъпка 1: Да закупи продукти с търговска марка „Боровец“ на обща стойност минимум 7 лв. (за да участва в томбола с награда таблет Samsung Galaxy Tab S6) или 14 лв. (за да участва в томбола с една от следните награди таблет Samsung Galaxy Tab S6 или мобилен телефон Samsung Galaxy S20 FE), от търговски обект находящ се на територията на Република България и да вземе касов бон за закупените продукти;

Всяка следваща регистрирация на касови бележки със сума кратна на 7 лв. увеличава шансовете за печалба.

А именно, при регистрирани касови бележки за обща стойност над 21 лева – Участикът участва два пъти в томолбата за таблет Galaxy Tab S6 Lite и веднъж за мобилен телефон Samsung Galaxy S20 FE.

При регистрирани касови бележки с обща стойност над 28 лева, участинкът участва два пъти в томболата за таблет Galaxy Tab S6 Lite и два пъти в томболата за мобилен телефн Samsung Galaxy S20 FE.

Стъпка 2: да влезе на сайта на Играта – https://borovestspromo.com/; да се регистрира като попълни всички задължителни полета, а именно:

а) телефонен номер;

б) номер на касовия бон (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта);

в) да качи снимка на касовия бон (в някой от следните формати: png, jpeg, pdf, в размер до 5MB).

Важно! – на касовия бон следва да е изписано името на закупения продукт (пример: вафла „Боровец“), както и да се вижда, че закупеният/те продукт/и е/са на обща стойност минимум 7 лв. или 14 лв.;

 г) потвърждение (чрез чек-бокс), че приема Правила на Играта, навършил е 15 години, както и потвърждение, че ако спечели, двете му имена (първото име само с инициали, пример: И. Димитров) и телефонният му номер (със заличаване на няколко символа, пример: +359887 123***), ще бъдат публикувани https://borovestspromo.com/ и във Фейсбук и Инстаграм профилите на Боровец (Ден и Нощ).

Важно: Спечелитите участници под 18 години трябва да имат съгласието на родител или настойник, за да участват в играта! Спечеланата награда може да бъде предадена само и единствено в присъствието на родител или друг законен представител.

Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации и регистрирани касови бележки, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице. Регистрирането на повече касови бележки увеличава общата стойност на регистрираните бележки и шансовете за спечелване на една от наградите.

Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

Важно: Участникът трябва да запази касовата бележка за покупката, тъй като представянето на касовата бележка е едно от условията за получаване на награда.

Един касов бон, без значение за колко броя закупени продукта „Боровец“ e, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден. Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект извън Република България.

Всеки регистрирал се участник, регистрирал касови бележки за минимум 7 лева, участва в томбола за таблет Samsung Galaxy Tab S6 Lite, която ще се проведе на 18.12.2020 г.

Всеки регистрирал се участник, регистрирал касови бележки за минимум 14 лева, участва в томбола за мобилен телефон Samsung Galaxy S20 FE или таблет Samsung Galaxy Tab S6 Lite , която ще се проведе на 18.12.2020 г.

Всеки регистрирал се участник, регистрирал касови бележки за минимум 21 лева, участва два пъти в томбола за таблет Samsung Galaxy Tab S6 lite и веднъж в томбола за Samsung Galaxy S20 FE

Всеки регистрирал се участник, регистрирал касови бележки за минимум 28 лева, участва два пъти в томбола за таблет Samsung Galaxy Tab S6 lite и два пъти в томбола за Samsung Galaxy S20 FE.

Всички несепчелили участници ще участват в томбола за комплект сладки изкушения от Боровец.

Тегленето на печелившите ще се извърши на 18.12.2020 г. измежду всички регистрирани участници, отговарящи на условията на настоящите Правила, на случаен принцип, чрез софтуер.

Важно: Един участник може да спечели една награда, независимо от броя касови бележки, които е регистрирал.

В тегленето на печелившите участват всички регистрирани касови бонове, които отговарят на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението, ще се съдържа линк към контактна форма , в която печелившите участници, в срок от 5 работни дни, ще трябва да посочат: имена, ЕГН, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 20 резерви. В случай, че спечелил участник е направил невалидна регистрация; или Организатора не е получил данните на печелившия участник в посочения в т. 8.6 петдневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Организаторът ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 8.6 начин, трябва да изпрати необходимите данни за доставка на спечелената награда: имена, адрес и телефон за връзка.

Печелившите участници се обявяват на интернет страницата на Играта: https:/borovestspromo.com/, както и във Фейсбук и Инстаграм профилите на Боровец (Ден и Нощ). Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците и две имена. Телефонните номера се публикуват със заличаване на няколко символа от тях с цел сигурност (пример:+359887 123***), а първите имена на печелившите се публикуват само с инициали (пример: И. Димитров). Обявяването на участниците, изпратили необходимите данни за доставка по т. 8.6., ще се извърши до 21.12.2020 г. В случай че до тази дата техният брой е по-малък от обявения общ брой награди по т. 6, то Организаторът ще се свърже допълнително с необходимия брой резерви, така че всички обявени награди да бъдат раздадени. Допълнително изтеглените по настоящата точка резерви, които са изпратили необходимите данни за доставка в ще бъдат обявени

Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора.

Важно: В деня на получаване на наградата печелившия участник трябва да предостави на куриера касовите бележки, с които е участвам в Играта.

Във връзка с чл. 38 ал. 14; чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 7 от Закон за данъците вурху физическите лица Ви Уведомяваме, че получената по т. 6 награда подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Спечелилите участници се съгласяват и задължават, за целите на данъчното облагане, да предоставят на Организатора необходимите данни за деклариране, удържане и внасяне на дължимия данък. Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печелиш да бъде прекратено от Организатора.

В деня на реалното получаване на наградата печелившият участник подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име,адрес, и телефонен номер) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият Участник трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща и регистрираните касови бележки в играта. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Играта и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерска фирма „СПИДИ“ АД

Представител на куриерска фирма „Спиди“ АД ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара