Спечелете 5 ваучера по 500 лв. и още 30 000 ваучера от Коледните календари на МЕТРО

Краен срок - 31 януари 2021

И тази година можете да зарадвате любимите си хора с коледните календари на МЕТРО, вече в 3 красиви дизайна – за деца, за големи и за цялото семейство! Насладете се на шоколадовите вкуснотии и открийте тайните на Коледа зад вратичките за всички дати.

Цената на всеки от коледните календари е 9.99 лв., като във всяка кутия ще намерите:

    Шоколадови изкушения - бонбони или мини шоколади.

    Специални промоции, забавни гатанки или пожелания за всеки ден през декември, чак до Коледа! Зад всяка вратичка на календара се крие специална промоция, пожелание или гатанка за деца. За да се възползвате от спечелената отстъпка, просто откъснете картонената вратичка и я занесете на каса заедно с посочените продукти и пазарувайте на изключителни цени!

    Ваучер на стойност между 5 лева и 100 лева за пазаруване в МЕТРО в периода 02.01-31.01.2021 г.

    Талон за участие в голямата коледна томбола с награди: 5 ваучера на стойност 500 лв. за пазаруване в МЕТРО.

УЧАСТНИК се нарича всеки клиент на Организатора, който извърши покупка на поне една от разновидностите на Коледен календар МЕТРО:
308514     Метро коледен календар
318848     Коледен Календар Лукс
 318849     Коледен Календар Детски

ПЕЧЕЛИВШ е всеки клиент на Организатора, който ще бъде изтеглен на лотариен принцип и спечели една от предварително обявените награди.

За избягване на всяко съмнение Промоционалната кампания започва на 15 октомври 2020 г. и ще продължи до 31 януари 2021 г. (включително) независимо от публикуването и наличието на рекламни материали преди и/или след посочените дати.

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ („Участващи обекти“).

В периода на провеждане на Промоционалната кампания, всяко лице, което  извърши покупка на поне една от разновидностите на Коледен календар МЕТРО в някой от Участващите обекти се включва за участие в Промоционалната кампания и има право да участва в томбола с награди.

Всяко лице може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка покупка на поне една от разновидностите Коледен календар МЕТРО се счита за едно участие.

Всеки участник закупил Коледен календар МЕТРО има възможност да спечели една от следните награди:

    Един от 30,000 ваучери за пазаруване в магазини МЕТРО  на стойност:
 
 Стойност     Брой ваучери
 5 лв.      25,000
 10 лв.      4,700
 100 лв.      300

Ваучерите се намират вътре в календарите и са валидни за покупки в периода 02.01.2021г. до 31.01.2021г. При използване на ваучера печелившите участници трябва да представят ваучера на касата на Участващ обект, като дължимата от тях сума за покупка на продукти ще бъде намалена със сумата по представения ваучер. Не важат за цигари и амбалаж. Не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност. Ваучерите не се комбинират с отстъпката по МЕТРО партньорска програма. Всеки ваучер трябва да бъде използван самостоятелно на фактура. Всеки ваучер на стойност 5 и/или 10 лева може да бъде използван за фактури на минимална стойност 50 лева.

    Един от 5 ваучера на стойност 500 лв. за пазаруване в Метро.
 
За участие в томболата за ваучери от 500 лв. трябва да се попълни талон за участие, който се намира вътре в Коледния календар. В талона се попълват име и фамилия и телефонен номер за контакти и се пускат до 31 декември 2020 г. в специални урни, намиращи се на Вход клиенти на всеки Участващ обект.

Печелившите участници ще бъдат определени при провеждане на теглене на случаен принцип в присъствието на тричленна комисия до 16 януари 2021 г. в централния офис на Организатора.

Резултатите от тегленето, както и печелившите участници ще бъдат отразени в протокол , който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година. При тегленето ще бъдат избрани 5 печеливши участници, както и 5 резервни участници.

Наградите са със стойност над 100,00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившите се задължават, като необходимо условие за получаване на награда, да предоставят информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

Всички участници ще бъдат информирани за спечелването на наградата чрез данните за контакт, които са предоставени в талона за участие, в срок до 20 дни след края на Промоционалната кампания. В случай, че Печеливш участник откаже получаването на награда, наградата ще бъде предоставена на резервен участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.     

Информация за печелившите – клиентски номер ще бъде публикувана на уеб страницата на Организатора след 20.01.2021 г.

Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Наградата може да бъде получена от законния представител на клиента, или всяко лице, което ползва МЕТРО карта на законово основание. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на необходимите документи.

Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Промоционалната кампания не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати Промоционалната кампания.

Всички награди се получават на място в обект на Организатора срещу попълнен и подписан приемо-предавателен протокол от участниците декларация за получаване на наградата. Спечелилите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти кога и от кой обект на Организатора могат да получат наградата си.  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара