Спечелете дрон, електрическа тротинетка, лаптоп, фотоапарат и 20 ваучера по 99 лева

Краен срок - 21 ноември 2020

Кампанията се провежда чрез сайта www.emag.bg и мобилното приложение на eМАГ, наричани с общото наименование „Платформата eMAG“ и няма да се отнася до поръчки, направени в eMAG шоурум.

В Кампанията могат да участват лица (както физически лица на възраст над 18 г. към дата 20.11.2020, така и юридически лица, които са валидно съществуващи към дата 20.11.2020 г. и които отговарят едновременно на всички части от условието за участие в Кампанията, а именно:
1. направили са поръчка на Платформата по време на Периода на Кампанията на стойност най-малко 25 лв., в която поръчка участват само Продукти, предлагани от eMAG (но не и от маркетплейс търговци), за които е възможна опцията: „Вземане лично от офис на куриер“ и/или „Лично вземане от шоурум“, наричани заедно по-долу „Опции за лично вземане на поръчка“; и
2. са избрали такава опция за доставка на поръчаните такива продукти; и
3. са платили онлайн поръчката съгласнo т. 3.1.(1). по-горе с карта, избирайки опцията за плащане: „Плащане с карта“ към момента на завършване на поръчка направена през Платформата eMAG директно от потребителя.

За избягване на съмнение, в Кампанията не участват поръчки, които отговарят на поне едно от условията по-долу:
1. поръчки, направени на място в eMAG Шоурум, независимо от избрания начин на плащане; и/или
2. поръчки, направени онлайн през Платформата eMAG с избран начин на доставка, различен от „Опции за лично вземане на поръчка“, независимо дали това се дължи на естеството на продукта или на избора на опция за доставка на потребителя; и/или
3. поръчки, заплащани към момента на доставка, независимо от избрания метод на доставка и избрания метод на плащане, вкл. поръчки, заплатени с карта към момента на тяхната доставка.

В Кампанията участват само и единствено продукти, за които е възможна опцията: „Вземане лично от офис на куриер“ и/или „Лично вземане от шоурум“, предлагани и с доставка от eMAG, и не участват всички продукти, за които заявяването на таква опция е невъзможно. За избягване на съмнение, Кампанията се провежда единствено и само за продукти, предлагани на Платформата от eMAG, и не важи за продукти, предлагани на Платформата от маркетплейс търговци.

Участието в Кампанията е обвързано с покупка (съответно поръчка на сайта) съгласно минималните стойности, срокове и условия, предвидени в настоящия Правилник.

Организаторът ще предоставят на изтеглени на случаен принцип участници в Кампанията следните награди:
* Дрон DJI Mavic Mini
* Електрическа тротинетка Xiaomi Mi Scooter Essential
* Лаптоп Ultrabook APPLE MacBook Air 13
* Фотоапарат DSLR Canon EOS 4000D
* Пречиствател за въздух Xiaomi Mi Air Purifier
(наричани по-долу „Предметните награди“)
* 20 бр. Ваучери на стойност 99 лв. С ДДС, всеки които ще могат да се използват на Платформата eMAG за продукти, предлагани от eMAG, за период от един календарен месец от предоставянето им на спечелилите ги участници
(наричани по-долу „Наградите Ваучери“)
(а всички награди заедно наричани по-долу „Наградите“, а всяка от тях – „Награда“)

За избягване на съмнение, никоя част от Наградите, не подлежи на замяна срещу пари или други продукти / стоки или ползи.

Всеки участник който отговаря на условието по точка 3.1. по-горе участва в тегленето на случаен принцип с един съответстващия номер на такава поръчка на този Участник съгласно правилата по-долу. Един участник може да участва с неограничен брой поръчки, отговарящи на условията на настоящия Правилник.

Един участник може да спечели до една награда от Кампанията, като в случай, че един и същи участник бъде изтеглен да спечели повече от една награди, за всяка следваща по ред награда съгласно изброяването по-долу, ще се премине към предаването / изпращането й на резервно изтеглен участник/.

eMAG ще проведе тегленето на печелившите Участници до една седмица след края на Кампанията чрез платформата https://www.randomwinners.com.

Тегленето ще се извърши на случаен принцип на 27.11. eMAG ще даде номер/а на поръчките на всеки Участник съгласно правилата на настоящия Правилник, като тегленето ще се извърши измежду тези номера. eMAGняма да предоставя лични данни на Участниците на горепосочената платформа, а само цифрите, с които е номерирал съответните поръчки на Участници.

Ако продуктите, закупени в поръчката, за която е получено право на участие в кампанията, бъдат върнати, частично или изцяло, или поръчката бъде анулирана, частично или изцяло, участникът няма да бъде допуснат за участие в тегленето на наградите.

По време на тегленето на печелившите Участници ще бъдат изтеглени и резерви – по 2 резерви за всеки печеливш, в случай че някой от печелившите не потвърди желанието си да получи съответната Награда, няма право да я получи, не предостави исканите данни съгласно настоящия Правилник или се откаже от получаване на Наградата си. В такива случаи, eMAG ще премине към свързване с резервен печеливш за съответната награда, при съответни същите срокове и условия, каквито са били приложими и за първоначалния участник.

До една седмица след изтегляне на печелившите, . eMAG ще изпрати на всеки печеливш Участник, спечелил Награда Ваучер и-мейл, с който да го информира, че е бил изтеглен като печеливш Участник и ще го уведоми за срок и начина, по който ще му изпрати съответно спечеления Ваучер Награда, както и за валидността за изполване на така спечеления Ваучер на Платформата.

Наградите Ваучери представляват ваучери за покупкa на продукти, предлагани от eMAG, и обозначени на продуктовите им страници като: “Предлаган и с доставка от eMAG”. Всеки един от тези ваучери (наричан по-долу „Ваучерът“) ще представлява код, който следва да се въведе към последваща бъдеща поръчка, отговаряща на условията на настоящия правилник.

Ваучерът може да бъде използван при бъдеща покупка от Платформата при общите условията на плащане и ползване на ваучери, валидни за eMAG. Ваучерите ще важат само за покупка на продукти, предлагани от eMAG. Те няма да важат за продукти/услуги, предлагани от маркетплейс търговци на Платформата.

Ваучерът може да се използва само веднъж за една поръчка, съдържаща единствено продукти, предлагани от eMAG, от Платформата в периода, посочен във ваучерите и/или имейлите за тяхното изпращане. В случай, че междувременно се наложи удължаване или промяна на срока на валидност на Ваучерите, eMAG ще уведоми спечелилите Ваучери награди участници за това в имейла, с който eMAG ще предостави Ваучерите Награди, или чрез нов имейл, изпратен от eMAG до имейл адресите им, с които са свързани техните акаунти на Платформата.

За да се възползва от ваучера си, печелившият участник трябва да копира и постави уникалния цифров код на ваучера, съобщен му по реда на настоящия Правилник, в Платформата еMAG (включваща едноименния уебсайт, неговата мобилна версия и мобилното приложение eMAG), при избран артикул, предлаган и с доставка от eMAG, чрез въвеждането на номера/кода на ваучера в полето за въвеждане на кодове на ваучери при осъществяване на поръчка на Платформата, а именно, в секцията: ‚Добави ваучер“ и прозореца за попълване: „Добави код“, които се визуализират по време на процеcа на осъществяване на поръчка на Платформата еMAG след селектирането на избран продукт, добавянето му в количката и преди натискане на бутона „Продължи“, който отвежда към избор на начин за доставка, данни за фактуриране и избор на начин на плащане. Всеки ваучер е възможно да бъде използван само еднократно, по отношение на продукт(и), предлаган(и) директно от eMAG, и не и по отношение на продукт(и), предлаган(и) от друг маркетплейс търговец/ци на Платформата eMAG. Тоест, Участникът спечелил ваучер трябва да го използва наведнъж и изцяло за продукт(и), предлаган(и) от еMAG в посочения в настоящите правила срок.

В случай, че поръчката, към която победителят в Кампанията приложи ваучера, е на стойност по-ниска от стойността на ваучера, то той губи разликата. В случай, че стойността на поръчката, към която победителят приложи ваучера е по-висока от неговата стойност, то той следва да доплати разликата.

Ваучер, получен в настоящата Кампания, не може да се комбинира с друг ваучер, получен в настоящата Кампания или в друга кампания.

За избягване на съмнение, стойността на спечелената награда Ваучер може да се използва за закупуване на продукти, предлагани от eMAG, по начина, описан в настоящите условия, но не и за намаляване или приспадане на дължими такси за доставка и др. подобни, както същите са приложими съгласно Общите условия на Платформата eMAG. Доставката и останалите условия за сключване на договор от разстояние, вкл. приложимите такси по отношение на продуктите, закупени при използване на наградите от спечелилите участници, е съгласно Общите условия на Платформата еMAG.

До една седмица след изтегляне на печелившите eMAG ще изпрати на печелившия Участник, спечелил Предметна Награда, имейл с който да го уведоми, че за да получи Наградата си следва да отговори на така получения и-мейл до eMAG, като предостави три имена / търговско наименование, ЕГН /ЕИК и адрес за доставка от страна на eMAG. Предоставянето на тези данни от всеки спечелил Предметна награда участник, ще бъде единствено и само за целите на предоставяне на предметната награда на спечелилия Участник, и, в случай, че това се налага, за целите на счетоводното и данъчно отчитане при спечелване на непарични награди съгласно приложимото законодателство. В случай, че за Организатора съществуват или бъдат наложени и други законови задължения за отчитане на предоставените съгласно Кампанията награди, Оргнизаторът си запазва правото да изиска от спечелилия Участник и други данни, в изискуемия от закона вид и обем. И-мейлът до eMAG следва да бъде изпратен от същия електронен адрес, с който печелившият Участник, спечелил Предметна награда, се е регистрирал в Платформата. Ако печелившият Участник не изпрати и-мейл до eMAG в 7-дневен срок след изпращане на първоначалния имейл за контакт от eMAG, или ако имейл адресът на Участникът се окаже невалиден или недостъпен по каквато и да е причина, или ако Участникът не предостави данните си, съгласно разпоредбите на настоящия Правилник, то Предметната Награда няма да му бъде изпратена. В този случай eMAG ще изпрати същото запитване до първата по ред резерва и ще даде възможност на този Участник да получи Предметната Награда, при условията, посочени в настоящия правилник, със съответно същите по продължителност срокове за отговор от страна на Резервния Участник. Същото eMAG ще направи и след изтичане на така определените срокове и непредоставяне на нужните данни и от страна на първата по ред резерва, съответно – за втората по ред резерва.

Организаторът няма да бъде отговорен за каквито и да е разходи, свързани с Предметната награда, след предоставянето на Предметната награда на спечелилия участник, както и за данъчно или финансово отчитане на предметната награда от страна на печелившия Участник, доколкото задължение за такова отчитане е наложено на самия Участник съгласно приложимото законодателство.

Предметната награда ще бъде доставена безплатно до печелившия Участник на посочения от него адрес чрез куриер. Предметната Награда може да бъде получена от печелившия участник. Допуска се Предметната награда да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия Участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил Предметната наградата от името на печелившия Участник. При отсъствие на печелившия Участник ,спечелил Предметна награда, на посочените от него адрес, Предметната награда се оставя в офис на куриерската компания в близост до адреса на печелившия, откъдето последният може да я получи в рамките на 7 работни дни от уведомяването на печелившия, че Предметната награда е оставена в този офис. В случай че в посочения срок наградата не бъде получена, Предметната награда ще бъде изпратена наново до адреса на печелившия за негова сметка. Организаторът може да поиска писмено удостоверяване на получаването на Предметната награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара