Спечелете 10 колички пълни с продукти от Lidl

Краен срок - 22 ноември 2020

Хладилникът да ти е як с новата ни игра! 💪 😄

Обещахме ти изненади за 10-годишния ни юбилей и една от тях е това предизвикателство за теб! 👇

Напиши ни в коментар под поста до 22 ноември включително каква според теб е общата стойност на продуктите в количката 🛒 и на 23 ноември в 15 ч. се оглеждай, защото ще изтеглим на случаен принцип и обявим в коментар под публикацията 10 късметлии.

🎁 Наградата ли? За всеки печеливш толкова хранителни продукти от Lidl, че да напълнят ееееей такава голяма количка. За теб и твоя хладилник! 🥳

Наградата може да се различава спрямо показаните в количката продукти.

Право да участват в Играта имат всички физически лица над 18 години, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства (родители, деца, съпрузи и лица във фактическо съжителство), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да участват в Играта.  

За да участва в Играта, Участникът трябва в Периода на провеждане на Играта да даде своето предположение на каква стойност са покупките в количката, представена в поста на Играта, като коментар под поста на самата игра на Лидл България в официалния профил на компанията във Facebook.

Наградите, които могат да бъдат спечелени в рамките на Играта, са общо 10 (десет) комплекта с хранителни продукти от Lidl на приблизителна стойност 270 лв. всеки.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица. Един Участник може да спечели само една награда.

Определянето на печелившите Участници (общо 10) ще се извърши чрез провеждането на томбола на случаен принцип. Печеливш Участник не е задължен да приеме предоставената му/ѝ от Организатора награда.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 23.11.2020 г. в 15:00 ч. и обявени /чрез псевдонимите им във Facebook/ като коментар под публикацията от 18.11.2020г., с която се обявява началото на Играта. Печелившият Участник трябва се свърже с Организатора в срок до 5 работни дни от датата на обявяването на нейния/неговия Facebook псевдоним чрез лично съобщение, изпратено до Организатора, след което да пишат на следния имейл socialmedia@lidl.bg и да предоставят следните свои данни: три имена; телефон за връзка; валиден имейл адрес, валидно ЕГН, както и магазин на Лидл България с точен адрес, от който ще му/ѝ е удобно да вземе наградата. Данните от предходното изречение не следва да се предоставят на лично съобщение, а да се изпратят на посочения имейл. Ако Организаторът не успее да се свърже с победител или не получи обратна връзка от него/нея в предвидения срок и по предвидения начин, или ако се установи, че е предоставено невалидно ЕГН, то победителят губи правото да получи своята награда, а Организаторът си запазва правото да изтегли допълнително друг печеливш.

Организаторът се свързва с печелившите Участници по телефон с цел съвместно определяне на конкретен ден и кратък часови диапазон (не повече от 15 минути), в който Участникът може да вземе наградата си от посочения от него/нея магазин. Определеният конкретен ден и кратък часови диапазон се потвърждават между Организатора и Участника в имейл кореспонденция. В случай че Участникът не потвърди по имейл предварително определения по телефона конкретен ден и кратък часови диапазон, в който Участникът може да вземе наградата си от посочения от него/нея магазин, до 3 дни преди началото на този часови диапазон, или не се яви в определения часови диапазон, за да получи наградата си, той/тя губи право на тази награда. С участието си в Играта всички Участници потвърждават, че организацията за получаване на награда е необходимо условие, за да могат служителите на Организатора да подготвят наградата, като в същото време бъдат съобразени и всички изисквания, свързани с хранителните продукти, част от които се съхраняват при определен температурен режим.   В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на приблизително същата стойност.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара