Спечелете адвент календара CATRICE DIY

Краен срок - 22 ноември 2020

Един от вас може да спечели адвент календара CATRICE DIY с 24 ексклузивни продукти и бестселъри с марката Catrice.

🎄 За да спечелиш е необходимо да ни кажеш кого искаш да зарадваш с този уникален календар, като го тагнеш в коментар 🎁

Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Възложителя и на Партньора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

Наградата, която може да спечелят участниците в Играта, е :
Адвент календар CATRICE DIY
Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

Един участник не може да спечели повече от една награда.
Един участник печели по един комплект от трите продукта.

В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие на Официалните правила и който е:
1 Харесал официалната Фейсбук страница на Лили Дрогерие, на която се провежда играта;
2 Отговорил на въпроса: кого искаш да зарадваш с този уникален календар, като го тагнеш в коментар.
3 В играта може да участва всеки, който е изпълнил изискванията от точка 7.1. и 7.2.
4 Наградите ще се теглят в присъствие на представител от маркетинг отдела на Лили Дрогерие.

Имената на спечелите ще бъдат обявени на 23.11.2020 г. до 18:00 часа на електронната и ФБ страници на Партньора и официалния сайт на Партньора на: http://www.lillydrogerie.bg/ .

Наградите ще бъдат изпращани от Възложителя на играта в посочения от печелившия участник най-удобен за него магазин на Партньора, в срок до 10 дни от датата на посочване на магазина. При получаването на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.

При липса на магазин на Партньора в населеното място, където живее спечелилия участник, наградата се изпраща по куриер от Възложителя на играта, след предоставяне на точен адрес на участника.

В случай, че в 7 (седем) дни от публикуване на имената на печелившите участници, Партньорът не успее да се свърже с някой от печелившите и не получи информация за магазина/адреса, на който да бъде изпратена наградата, то съответното лице губи правата си върху спечелената награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара