Спечелете хлебопекарна, кани за вода, мелнички и сетове Kikkoman


Краен срок - 22 ноември 2020

Всеки потребител, желаещ да участва в Играта, следва да закупи поне 1 продукт с марка Kikkoman. За всяка покупка потребителят трябва да въведе в посочения период на Играта НОМЕР и ДАТА, от касовата бележка, удостоверяваща покупката на участващите в промоцията продукти, на интернет адрес www.kikkofood.bg.

За верига магазини Метро, за номер на касов бон се счита номерът на фактурата, издадена от съответния обект.

Броят на участията в периода на Играта е неограничен. Всеки участник може да регистрира колкото желае касови бележки.

Повторна регистрация на вече регистриран номер няма да бъде допусната от системата. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

Ако в една касова бележка има повече от 1 продукт Kikkoman, регистрацията на номера на тази касова бележка ще се счита за една. Така, например, ако в дадена касова бележка има 2 продукта Kikkoman, например, тя няма да бъде отчетена като две регистрации и няма да увеличи шанса за спечелване на награда.

Един участник може да спечели само една дневна или една седмична награда и една голяма награда в края на периода.

Преди да регистрира касовата бележка на www.kikkofood.bg, участникът попълва във формата за участие своите имена /собствено и фамилно име/, номер на мобилен телефон за връзка, електронна поща, дата и номер на касовата бележка. Тези данни ще бъдат използвани в съответствие със ЗЗЛД за идентифициране на участника при предоставянето на спечелената награда от Играта и съгласно записаното в ЧАСТ 8 и ЧАСТ 11.

След регистрация на касовата бележка, участникът веднага ще вижда екран с надпис „УСПЕШНА РЕГИСТРАЦИЯ“, в потвърждение на това, че регистрацията е преминала успешно.

С включването си в Играта, участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта.

За целия период на Играта (26.10-22.11.2020 г.) ще бъде избран 1 победител, който ще печели голяма награда: пекарна за хляб Tefal, или общо един (1) брой пекарна за хляб за периода на Играта (26.10-22.11.2020 г.).

Голямата награда ще се раздаде след теглене на лотариен принцип на 1 брой номер на касова бележка от всички въведени номера на касови бележки за целия период на Играта.

Всяка седмица ще бъдат избирани по 4 победителя, които ще печелят по една от седмичните награди: кана за вода с филтър Brita, или общо шестнадесет (16) броя кана за вода с филтър Brita за периода на Играта (26.10-22.11.2020 г.).

Седмичните награди ще се раздават след теглене на лотариен принцип на 4 броя номера на касови бележки от всички въведени номера на касови бележки за съответната седмица.

Всяка седмица ще бъдат избирани по 4 победителя, които ще печелят по една от седмичните награди: електрическа мелница за сол и пипер, или общо шестнадесет (16) броя електрическа мелница за сол и пипер за периода на Играта (26.10-22.11.2020 г.).

Седмичните награди ще се раздават след теглене на лотариен принцип на 4 броя номера на касови бележки от всички въведени номера на касови бележки за съответната седмица.

Всяка седмица ще бъдат избирани по 7 победителя, които ще печелят по една от дневните награди: комплект Kikkoman продукти (3 броя), или общо двадесет и осем (28) броя комплекта Kikkoman продукти (3 броя) за периода на Играта (26.10-22.11.2020 г.).

Дневните награди ще се раздават след теглене на лотариен принцип на 1 брой номер на касови бележки от всички въведени номера на касови бележки за съответния ден.

Разпределението на наградите в 8-те седмици на Играта е както следва:
1. Седмица 1 (от 26 октомври до 01 ноември 2020 г.) ще бъдат раздадени 4 кани с филтър Brita, 4 електрически мелници за сол и пипер и 7 комплекта Kikkoman продукти;
2. Седмица 2 (от 02 до 08 ноември 2020 г.) ще бъдат раздадени 4 кани с филтър Brita, 4 електрически мелници за сол и пипер и 7 комплекта Kikkoman продукти;
3. Седмица 3 (от 09 до 15 ноември 2020 г.) ще бъдат раздадени 4 кани с филтър Brita, 4 електрически мелници за сол и пипер и 7 комплекта Kikkoman продукти;
4. Седмица 4 (от 16 до 22 ноември 2020 г.) ще бъдат раздадени4 кани с филтър Brita, 4 електрически мелници за сол и пипер и 7 комплекта Kikkoman продукти;
5. За целия период на Играта (26 октомври – 22 ноември 2020 г.) ще бъде раздадена 1 пекарна за хляб Tefal.

Победителите ще бъдат обявявани в секцията „Победители“ на промо страницата www.kikkofood.bg, всеки понеделник и както следва:
1. Победителите за седмица 1 (от 26 октомври до 01 ноември 2020 г.) ще бъдат обявени на 02 ноември 2020 г.
2. Победителите за седмица 2 (от 02 до 08 ноември 2020 г.) ще бъдат обявени на 09 ноември 2020 г.
3. Победителите за седмица 3 (от 09 до 15 ноември 2020 г.) ще бъдат обявени на 16 ноември 2020 г.
4. Победителите за седмица 4 (от 16 до 22 ноември 2020 г.) и победителят за целия период на Играта (от 26 октомври до 22 ноември 2020 г.) ще бъдат обявени на 23 ноември 2020 г.

Победителите ще получат имейл със съобщение от Организатора, че са изтеглени и трябва да изпратят в отговор имейл с адреса си, на който да им бъде доставена наградата.

С регистрацията си на касова бележка по време на Играта (26 октомври – 22 ноември 2020 г.), участниците се съгласяват тяхната регистрация да бъде включена в лотария, за да може да бъдат изтеглени в жребия за разпределението на наградите.

В случай, че за съответния ден има по-малко легитимни регистрации от предвидения брой награди, броят на дневните награди се разпределя пропорционално сред участниците в следващия ден и/или следващи дни (така, ако на 26 октомври, например, има 1 регистрация, която да отговаря на условията за участие в Играта, то участникът, направил, тази регистрация ще спечели 1 дневна награда, а останалите дневни награди, предвидени за 26 октомври, ще се раздадат на 27 октомври, за който ден дневните награди ще се увеличат с добавената бройка нераздадени награди за предишния ден).

Участниците са длъжни да пазят касовата си бележка с печелившия номер, на която изрично е упоменат поне 1 продукт с марка Kikkoman и да я представят на куриера при доставянето на наградите им. Ако участникът не представи касовата бележка, той губи правото да получи наградата.

Не е позволено да се дават пари в брой или да се подменят наградите, предлагани в тази Игра.

Наградите ще бъдат изпратени на победителите след потвърждение, като победителите изпратят адреса си за получаване на наградата.

Лице, идентифицирано със същото име и/или със същия адрес и/или със същия телефонен номер, ще може да спечели само една награда на седмица, както седмиците са описани в т. 6.13.

Лице, идентифицирано със същото име и/или със същия адрес и/или със същия телефонен номер, ще може да спечели най-много 4 награди за целия период на Играта (26.10-22.11.20)

Ако лице, идентифицирано със същото име и/или със същия адрес и/или със същия телефонен номер, спечели в 2 или 3 седмици, то тогава същото лице може да спечели само различни по вид награди. Например, ако лицето спечели в Седмица 1 кана с филтър Brita, то няма да бъде възможно същото лице да спечели вторa кана с филтър Brita през периода на Играта, което означава, че ако номер на касова бележка, която принадлежи на лице, вече спечелило една награда в рамките на Играта, бъде изтеглен за същия вид награда, то той няма да бъде зачетен за валиден и на негово място ще бъде изтеглен друг номер.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара