Спечелете 3 ваучера по 100 лв., 20 ваучера по 50 лв. и 100 ваучера по 20 лв. от ImamChovek


Краен срок - 25 ноември 2020

💥ИмамЧовек.бг откри сезона на ваучерите💥

123-ма от вас ще спечелят ваучер за избрана от вас услуга :
💰100лв. х 3
💰50лв. х 20
💰20лв. х 100

💡Условията за участие са :
• Последвайте facebook страницата на ИмамЧовек.бг
• Отбележете приятел под поста 👇🏼
• Регистрирайте се в сайта imamchovek.bg

**Важи за всички потребители на сайта, независимо дали предлагате или търсите услуга
**Печелившите ще бъдат обявени на 25.11.2020.

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането  и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Имамчовек.бг” ООД също нямат право да участват в Играта.

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:

1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден профил в платформата INSTAGRAM;

2. в срока на Играта да са последвали профила на „Имамчовек.бг” ООД в INSTAGRAM - https://www.instagram.com/imamchovek.bg;

3. в срока на Играта да отбележат един свой приятел в коментар на страницата на https://www.instagram.com/imamchovek.bg под съответния пост за Играта

4. в срока на Играта да се регистрират или да имат съществуваща регисрация в платформата www.imamchovek.bg

 ЗАБЕЛЕЖКА: всеки Участник има правото да участва в Играта само с един свой коментар.

След приключване на периода на Играта, служител на Имамчовек.бг ООД на случаен принцип ще избере общо 123 (сто двадесет и трима) печеливши Участници, посредством www.Random.org

Печелившите Участници ще бъдат обявени на страницата https://www.instagram.com/imamchovek.bg   в срок до 5 дни, считано от избирането им.

Всеки печеливш Участник ще бъде уведомен и директно – чрез лично съобщение в Instagram, имейл или телефон в срок до 7 дни от избирането му.

Печелившите Участници следва да изберат конкретна обява от която искат да се възползват, след което служител на Имамчовек.бг ООД се свързва с конкретния доставчик и заплаща стойността на спечеления ваучер – 20лв,50лв или 100лв. По този начин участникът, при използване на избраната услуга, заплаща само остатък до цялата стойност на услугата, (ако има такъв).

ВАЖНО: Печеливши Участници, непотърсили наградите си (включително Участници непопълнили адрес за доставка и телефон за обратна връзка) в 30-дневен срок от спечелването им, автоматично губят правото на тяхното получаване.

Всяко физическо лице може да участва в Играта само с един свой профил в платформата INSTAGRAM.

Всеки Участник може да спечели само една награда.

Един Участник може да тагва само един свой приятел в коментар под пост за Givaway в страницата https://www.instagram.com/imamchovek.bg

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от Участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия Участник да потвърди самоличността си, същият губи правото си да получи наградата.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара