Конкурс за детска рисунка 'Mоята мечтана професия'


Краен срок - 1 ноември 2020

Целта на художествената надпревара е да стимулираме децата да визуализират своите представи за професиите, които им харесват, и да ги изобразят на белия лист. Вярваме, че откриването на талантите и силните страни на всяко дете е процес, който започва от най-ранна детска възраст. Вдъхновявайки малчуганите да разсъждават в тази посока, им помагаме да бъдат целеустремени, развиват качествата и уменията си и да се стремят да осъществяват мечтите си. Насърчаваме малките таланти да бъдат креативни, любознателни, да опознават себе си и света около себе си и да го направят по-добър.

Образователната онлайн кампания, която традиционно съпътства конкурса, ще бъде фокусирана върху професиите на бъдещето. Целта е да насочим вниманието на децата към едни от най-конкурентните професионални сфери през 21. век и да ги амбицираме да се реализират в тях. Кариерното ориентиране от най-ранна детска възраст играе важна роля в изграждането на правилна самооценка. То е изключително важно за поставянето на цели и като стимул за развитието на качества и умения. 

Участие в конкурса

В Конкурса могат да участват всички деца в 3-та и 4-та група в детската градина и 1-ви и 2-ри клас на началното училище, с изключение на роднини на членове на журито на Конкурса.

Всяко дете може да участва само с една рисунка, на която трябва да нарисува своята представа за мечтаната от него професия, за хората, които я практикуват, или за ползите, които тя носи на другите. Ако желае, може да изобрази себе си в този контекст. Очакваме малките художници да ни покажат своята визия за различните професии и да усетим какво е най-привлекателно за тях в това, което биха искали да работят в бъдеще. Няма ограничения за избраната професия, но ще се радваме да видим през детските очи професиите на бъдещето - тези, които ще бъдат най-търсени и актуални през 21. век - века на компютрите, светкавичния обмен на информация, глобалната комуникация и големите открития, направени благодарение на гигатския скокв технологиите.

Размер на рисункката: желателно е рисунките да бъдат във формат А4 (лист от стандартен блок или скицник). Допускат се и рисунки в размер А3. Няма изисквания към материалите, инструментите и техниката, които децата ще използват.

Срок и изпращане на рисунките

Рисунката и придружаваща декларация може да изпратите:

• по пощата на адрес София 1000, улица „Шести септември“ №7, ет.1, за BRITANICA - рисунките, изпращани по пощата, трябва да са в оригинал.

• на място в някой от филиалите на BRITANICA в София, Пловдив, Варна или Бургас.

• онлайн на имейл адрес britanica.konkurs2020@gmail.com - рисунките в дигитален формат трябва да бъдат сканирани или заснети с високо качество, на дневна светлина, и да показват максимално добре творбата. Снимките на рисунките не трябва да бъдат обработвани дигитално.

Рисунки се приемат от 8 септември до 1 ноември 2020 година. Творби, получени след крайната дата, не участват в конкурса.
Данни на детето

В долния ляв ъгъл на гърба на рисунката, с печатни букви или на залепен лист с формат A6, трябва да бъдат нанесени следните данни:

• името на рисунката (професията, която е изобразена);
• трите имена на детето, възраст, пол, дата на раждане;
• пълен адрес (град/село, квартал, улица №, блок/къща, етаж, апартамент);
• телефон, e-mail и трите имена на родител/настойник;
• пълното име на детската градина/училище на детето, коя група/клас е.

NB! Всяка рисунка трябва да е придружена от попълнена и подписана Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни. Рисунки с непълни данни не могат да участват в конкурса.

Участниците в Конкурса, класирани на първите три места във възрастова група - деца в 3-та и 4-та група на детската градина, получават Диплом и:
1. Участникът, класирал се на първо място, получава: Годишен курс по английски език, осигурен от BRITANICA, колективно посещение на Музейко за своята група в детската градина, образователна игра, осигурена от Thinkle Stars, триъгълни цветни моливи ArtBerry Jumbo 12 цвята, 3 карти за оцветяване  и острилка, осирурени от Erich Krause.
2. Участникът, класирал се на второ място, получава: Летен курс по английски език, осигурен от BRITANICA, колективно посещение на Музейко за своята група в детската градина, образователна игра, осигурена от Thinkle Stars, триъгълни цветни моливи ArtBerry Jumbo 12 цвята, 3 карти за оцветяване  и острилка, осирурени от Erich Krause.
3. Участникът, класирал се на трето място, получава: Книга на английски език, осигурена от BRITANICA, колективно посещение на Музейко за своята група в детската градина, образователна игра, осигурена от Thinkle Stars, триъгълни цветни моливи ArtBerry Jumbo 12 цвята, 3 карти за оцветяване  и острилка, осирурени от Erich Krause.
 
Участниците в Конкурса, класирани на първите три места във възрастова група - деца в 1-ви и 2-ри клас на началното училище, получават Диплом и :
1. Участникът, класирал се на първо място, получава: Годишен курс по английски език, осигурен от BRITANICA, колективно посещение на Музейко за своя клас в училище, образователна игра, осигурена от Thinkle Stars, шестоъгълни цветни моливи ArtBerry® Premium 24 цвята, осигурени от Erich Krause.
2. Участникът, класирал се на второ място, получава: Летен курс по английски език, осигурен от BRITANICA, колективно посещение на Музейко за своя клас в училище, образователна игра, осигурена от Thinkle Stars, шестоъгълни цветни моливи ArtBerry® Premium 24 цвята, осигурени от Erich Krause.
3. Участникът, класирал се на трето място, получава: Книга на английски език, осигурена от BRITANICA, колективно посещение на Музейко за своя клас в училище, образователна игра, осигурена от Thinkle Stars, шестоъгълни цветни моливи ArtBerry® Premium 24 цвята, осигурени от Erich Krause.
 
Участниците в Конкурса, класирани от 4-то до 20-о място, във всяка от двете възрастови групи, общо 34 деца, получават грамота и поощрителни награди: по 1 (един) индивидуален билет за посещение в Музейко и предметни награди осигурени от BRITANICA, Thinkle Stars и Erich Krause.
 
Годишният и летният курс по английски език, осигурени от BRITANICA, се провеждат във филиалите на BRITANICA в градовете София, Варна, Бургас и Пловдив (britanica-edu.org). Курсовете не могат да бъдат преотстъпвани и нямат паричен еквивалент. Курсовете се усвояват в учебна 2021/2022 година. Наградите не включват учебници и учебни помагала за курсовете.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара