Спечелете седмица за двама във Винен и СПА комплекс Старосел


Краен срок - 30 септември 2020

Ела в МЕТРО от 17 до 30 септември 2020 г. и купи поне 1МЕ вино от продуктите на ВИ Старосел, защото можеш да спечелиш 1 от 10-те нощувки за двама (от понеделник до четвъртък включително) във  ВИ Старосел с включен пакет дегустации или голямата награда - една седмица за двама във ВИ Старосел. В промоцията могат да участват само лица над 18-годишна възраст.

Как да участваш:

1.    Купи поне 1МЕ вино от продуктите на ВИ Старосел в МЕТРО от 17 до 30.09.2020 г.
2.    Регистрирай се във формата по-долу.

Награди:

Нощувка за двама (от понеделник до четвъртък включително) във  ВИ Старосел с включен пакет дегустации – 10 бр.

Голямата награда - една седмица за двама във ВИ Старосел.

УЧАСТНИК се нарича всеки клиент на Организатора, закупил минимум 1МЕ вино от портфолиото на  ВИ Старосел в периода от 17.09.2020 г. до 30.09.2020 г.
ПЕЧЕЛИВШ е всеки Участник, който ще бъде изтеглен на лотариен принцип чрез използването на специализиран софтуер и спечели предварително обявена награда съгласно раздел IV.

Промоционалната кампания се провежда в периода: от 17.09.2020 г. до 30.09.2020 г.
За избягване на всяко съмнение Промоционалната кампания започва на 17 септември 2020г. и ще продължи до 30 септември  2020 г. (включително) независимо от публикуването и наличието на рекламни материали преди и/или след посочените дати.
Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ („Участващи обекти“).

В периода на провеждане на Промоционалната кампания, всеки Участник, закупил поне 1МЕ вино от портфолиото на ВИ „СТАРОСЕЛ“  в някой от Участващите обекти  може да заяви участие в томбола чрез номера на фактурата си, като се регистрира на metro.bg/Starosel
Всеки Участник може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка фактура, в която присъства поне 1МЕ вино от портфолиото на ВИ „СТАРОСЕЛ“ , се счита за едно участие. Ако Участникът се представлява от няколко отделни картодържатели на клиентски карти МЕТРО, покупките от различните картодържатели се считат за отделни участия на един и същ Участник.

Всяко лице над 18 годишна възраст закупило минимум 1МЕ вино от продуктите на ВИ Старосел има право да участва в томбола за 1 от 10- те нощувки за двама(от понеделник до четвъртък включително) във  ВИ Старосел с включен пакет дегустации или голямата награда една седмица за двама във ВИ Старосел.


Печелившите ще бъдат определени при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер на 14 октомври 2020 г. в централния офис на Организатора.
Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година. При тегленето ще бъдат избрани по 1 Печеливши, както и 10 резервни участници за всяка награда.

Всички Печеливши ще бъдат информирани за спечелването на наградата чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията им като клиенти на Организатора, в срок до 20 дни след края на Промоционалната кампания. В случай, че някой Печеливш откаже получаването на награда, наградата ще бъде предоставена на резервен участник, като бъде следван редът на изтеглянето им.

Печелившите ще бъдат публикувани на уеб страницата на Организатора с номер на фактура след 21.10.2020 г.  

Наградата не може да бъде заменена за пари в брой или друга награда. Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Наградата може да бъде получена от законния представител на клиента, или всяко лице, което ползва МЕТРО карта на законово основание. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на необходимите документи.

Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Промоционалната кампания не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати Промоционалната кампания.

Всички награди се получават на място в обект на Организатора срещу попълнена и подписана от участниците декларация за получаване на наградата. Спечелилите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти кога и от кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

ЛИНК за участие

1 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара