Спечелете кафемашини, комплекти с чаши и пакети с кафе от Tchibo


Краен срок - 8 ноември 2020

Участието на лицата е обвързано със закупуването на продукти, обозначени с марката “Tchibo”.

В Кампанията участват всички серии продукти с марката “Tchibo”, както следва:
- Tchibo Family – мляно кафе, разтворимо кафе и кафе на зърна;
- Tchibo Espresso – мляно кафе и кафе на зърна;
- Tchibo Barista – кафе на зърна;
- Tchibo Gold – мляно кафе и разтворимо кафе;
- Tchibo Exclusive – мляно кафе;
- Tchibo Black & White – мляно кафе и разтворимо кафе;
- Tchibo Turkish coffee – мляно кафе;
- Tchibo Caffe Crema
- Tchibo BIO Kaffee
- Tchibo Cafissimo – кафе капсули от стандартна и специална селекции.

В играта участват всички разфасовки/пакети от горепосочените серии - 1 кг., 500г., 250г., 200г., 100г. и др., предлагани във физическите магазини на територията на Република България, с които Организаторът си партнира.

Липсата на рекламен стикер върху участващите продукти не изключва възможността да бъдат закупени с цел участие в Кампанията съгласно настоящите правила.

Един участник има правото да регистрира до 5 (пет) различни касови бележки на ден по време на Кампанията. Регистрация на една касова бележка за участие не изключва възможността за участие с други касови бележки. Участието в играта е обвързано с покупка.

Механизмът за всяко участие в играта е както следва:
Стъпка 1: Купете участващи в Кампанията продукти с марката “Tchibo” наминимална стойност от 7 лева в периода на играта;
Стъпка 2: Регистрирайте касовата бележка на специално генерираната промо страница на www.tchibo.bg :
- Въведете общата стойност на закупените “Tchibo” продукти;
- Въведете номера на касовата бележка;
- Въведете име и мобилен номер;
Стъпка 3: Потвърдете (чрез отбелязване на съгласие в чек-бокс), че желаете да участвате и сте съгласен с Общите Условия на Играта, както и че ще съхраните и предадете на куриера регистрираната печеливша касова бележка

Продуктите с минимална стойност от 7 лева следва да бъдат отразени на една касова бележка. От касовата бележка следва да е видно, че са закупени Tchibo продукти, включени в настоящата Кампания. Достатъчно доказателство е изписването на имената на продуктите на касовата бележка. Ако от издадената касова бележка не е ясно видимо закупуването на Tchibo продуктите, участващи в Кампанията (пример – стоките са описани единствено с кодове), Организаторът ще приеме и касова бележка, върху която търговецът, продал продуктите, обозначи допълнително имената на закупените Tchibo продукти, придружено с подпис и печат на търговеца върху съответната касова бележка.

Една касова бележка, която отговаря на посочените в настоящия абзац условия, дава право на едно участие в Играта и съответно на една възможна печалба от Кампанията.

Не се разрешава участие с касови бележки, върху които е отразена по-ниска стойност на участващите продукти с марката “Tchibo” от 7 лева. Регистрация и участие с такива касови бележки няма да се вземе предвид при тегленето на печелившите. Крайните цени за потребителите, на които участващите в Промоционалната кампания продукти с марката “Tchibo” се предлагат, се определя едностранно от съответния търговски обект.

Кампанията се провежда в партниращите на Организатора физически магазини на територията на цялата страна. Обявяването на печелившите се осъществява на специално генерираната от Организатора промо страница на www.tchibo.bg.

Наградите - част от Кампанията, са общо 570:
• 10 автоматични кафемашини Tchibo Esperto Caffee
• 80 комплекта от две чаши за кафе Caffé Crema
• 480 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Участниците, спечелили автоматични кафемашини Tchibo Esperto Caffee, имат право на техническа поддръжка от Организатора при възникването на неизправност в рамките на 12 (дванадесет) месеца от получаването на продуктите. За повече информация, моля прочетете т. 11 от настоящите Условия – „Отговорност“.

Тегленето на печелившите Участници ще се извършва от специално разработен за нуждите на Играта софтуер на случаен (томболен) принцип в долупосочените периоди на Играта. Всяко теглене се осъществява със съдействието на рекламна агенция "МЕЙТ АДВЪРТАЙЗИНГ" ЕООД. Тегленето на спечелилите автоматични кафемашини Tchibo Esperto Caffee Участници се осъществява и в присъствието на нотариус. Резултатите от тегленето на печелившите се отразява надлежно в протокол, в който се записват имената на спечелилите Участници в последователността на изтеглянето им.По време на седмичните тегления първо се теглят Участниците, които печелят пакетите кафе и след това Участниците, които печелят комплектите от две чаши за кафе.

На последното теглене – на 9-ти ноември 2020 година, се теглят първо Участниците, които печелят пакетите кафе, след това Участниците, които печелят комплектите от две чаши за кафе и накрая Участниците, които печелят автоматичните кафемашини.

Тегленето на печелившите Участници, които печелят автоматични кафемашини, ще се проведе единствено на 9-ти ноември 2020 година.

Тегленето на печелившите Участници, които печелят комплекти от две чаши или пакети кафе, се провежда всяка седмица както следва:
- на 21 септември 2020 година се раздават 10 комплекта от две чаши за кафе Caffé crema и 60 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг.
- на 28 септември 2020 година се раздават 10 комплекта от две чаши за кафе Caffé crema и 60 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг.
- на 5 октомври година се раздават 10 комплекта от две чаши за кафе Caffé crema и 60 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг.
- на 12 октомври 2020 година се раздават 10 комплекта от две чаши за кафе Caffé crema и 60 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг.
- на 19 октомври 2020 година се раздават 10 комплекта от две чаши за кафе Caffé crema и 60 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг.
- на 26 октомври 2020 година се раздават 10 комплекта от две чаши за кафе Caffé crema и 60 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг.
- на 2 ноември 2020 година се раздават 10 комплекта от две чаши за кафе Caffé crema и 60 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг.
- на 9 ноември 2020 година се раздават 10 комплекта от две чаши за кафе Caffé crema, 60 пакета кафе на зърна Tchibo Espresso 1 кг и 10 автоматични кафемашини Tchibo Esperto Caffee.

Всеки печеливш ще бъде уведомен, че печели чрез SMS на мобилния номер, посочен при регистрацията си, и ще бъде обявен на сайта. При обявяване на печелившите, последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на сайта. Целта ни е да осигурим на всички Участници спокойно и сигурно участие в играта. Печелившите Участници ще бъдат оповестени на сайта ни в рамките на 24 (двадесет и четири) часа от приключването на всяко теглене съгласно горепосочения график.

Печелившите касови бележки/фактури от седмичните тегления ще бъдат изключени от Играта за спечелване на една от 10 автоматични кафемашини Tchibo Esperto Caffee. Всички други касови бележки/фактури, които са регистрирани, но не са печеливши от седмичните тегления, участват в Играта за спечелването на горепосочените кафемашини.

Молим всички Участници да попълват внимателно информацията в бланката при участие в играта, особено телефонен номер. Участниците разбират и се съгласяват, че без правилно и коректно въведен телефонен номер, Организаторът не може да се свърже със съответния Участник и да изпълни задължението си да предаде съответната награда. Следователно, Организаторът няма да бъде отговорен при никакви обстоятелства за неизпълнение на задълженията си при неправилно изписване на данните при регистрация на касовата бележка или пълната им липса.

Всички Участници следва да запазят регистрираните касови бележки/фактури до изтеглянето им като печеливши или изтичане срока на Кампанията, защото награда може да получи единствено този печеливш Участник, който е запазил касовата бележка/фактурата, която е изтеглена. Касовата бележка/фактурата следва да се предостави като доказателство при получаване на наградата – касовата бележка/фактурата се предава на куриера, който изпълнява доставката на наградата. Загубени или откраднати касови бележки лишават Участника от възможност да получи наградата си при печалба.

След получаване на SMS за печалбата, печелившите Участници следва да се свържат с "МЕЙТ АДВЪРТАЙЗИНГ" ЕООД и да предоставят необходимите данни с цел осъществяване на доставките на спечелените от тях награди на телефон 0888422962 (всяко телефонно обаждане се заплаща в зависимост от тарифния план за разговори на съответния участник).

Срокът за свързване с "МЕЙТ АДВЪРТАЙЗИНГ" ЕООД е 5-дневен, считано от деня, следващ SMS-известяването. Ако Участник не се свърже с "МЕЙТ АДВЪРТАЙЗИНГ" ЕООД в този срок, се счита, че същият се е отказал от наградата си.

Организаторът събира всички награди, които са неполучени съгласно настоящите Правила, и по своя преценка определя допълнителна дата извън официално обявения срок на Кампанията, в който организира допълнително ново теглене за съответните неполучени награди, като включи всички неспечелили Участници. Организаторът запазва правото си да обяви на специалната промо страница датата на извънредното теглене и допълнителна информация за него.

Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 30 работни дни след подаването на адрес за доставка от страна на Участника. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившия Участник на съответния подаден от него адрес, последният ще получи обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде върната и използвана от Организатора за допълнително теглене съгласно горепосочения абзац. Организаторът не носи отговорност при неполучаване на наградата, когато Участникът е подал грешен или непълен адрес, който адрес може да създаде затруднения за изпълнението на доставката или да направи същата невъзможна или когато Участникът не може да бъде намерен или да бъде осъществен контакт с него чрез предоставения телефонен номер за целта.

Разходите за извършването на доставките от съответната куриерска фирма са за сметка на Организатора. Печелившите не следва да заплащат каквато и да е сума във връзка с доставките на техните награди.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставена печеливша касова бележка/копие от фактура за потвърждение на печелившите. По изключение е допустимо приемането на копия на печеливши касови бележки, но единствено при представяне на оригинал за сверяване.

При получаване на наградата си, всеки Участник следва да подпише обратна разписка и Приемо-предавателен протокол, с което да се удостовери факта на получаването. Личните данни, предоставени в съответния Приемо-предавателен протокол за получаване на кафе машина като награда, се използват за данъчни цели, подробно разгледани в т. 9 от настоящите ОУ – Данъчно облагане.

ЛИНК за участие

1 Коментари

  1. На 19 октомври получих съобщение, че печеля 1 кг. кафе. На 22 октомври потвърдихме по телефона и ми казаха, че ще си получа наградата до 40 дни. Днес все още не съм получила нищо. И тук ли има мошеничества?

    ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара