Спечелете кутии за бижута с накити от YESSS!

Краен срок - 30 септември 2020

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ: 5 бр. кутия за бижута, всяка от които се състои от:
1 колие с марката YESSS!; 1 бр. обеци с марката YESSS! 1 гривна с марката YESS! 1 пръстен с марката YESSS!
 

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.
Един участник не може да спечели повече от една награда.

В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие, описани в настоящите Официалните правила и който е:
1 харесал поста с Играта на официалната фейсбук страница на Организатора https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/;
2. пазарувал 1 или повече броя слънчеви очила с марката YESSS! на една касова бележка от търговски обект на Организатора в периода на провеждане на Играта и е регистрирал касовата бележка в приложението, качено на официалната фейсбук страница на Организатора https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/. Всеки участник може да участва с неограничен брой касови бележки.
3 Наградите ще се теглят в присъствие на представител от маркетинг отдела на Лили Дрогерие чрез специална програма, разработена за целта. При тегленето на наградите ще бъдат изтеглени още петима резервни участника (за всяка една награда), на които ще бъдат предоставени посочените в раздел 5 награди, в случай, че печелившите участници не потърсят наградите си в срока по чл. 7.3.

Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в тегленето на печелившите участници.
 

Имената на спечелите ще бъдат обявени на 05.10.2020 г. до 18:00 часа на фейбук страницата на Организатора.
 

Наградите ще бъдат изпращани от Организатора на играта в посочения от печелившия участник най-удобен за него магазин на Организатора, в срок до 10 дни от датата на посочване на магазина. При получаването на наградата, печелившият участник трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.
 

В случай, че в 7 (седем) дни от публикуване на имената на печелившите участници, Организаторът, не успее да се свърже с някой от печелившите, то съответното лице губи правата си върху спечелената награда.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара