Спечелете 20 карти по 100 лв. и 100 несесера от Libresse


 

Краен срок - 30 септември 2020

За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:
 

1. В периода на Кампанията да закупи в рамките на една покупка поне 2 (два) бр. продукти с марката Libresse от обект на дм България ЕООД (dm).
 
2. Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.promolibresse.bg, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; телефонен номер.
 

3. След регистрацията си да качи в своя профил снимка на касова бележка/ фактура за покупка на участващите в Кампанията продукти Libresse, която да отговаря на следните критерии:

    Снимката не трябва да е по-голяма от 5 мегабайта
    Снимката трябва да е във формат .jpg или .png
    Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)
    Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането ѝ.
    Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да показва еднозначно, че е за покупка на минимум два или повече продукти с марката Libresse.
    На снимката трябва ясно да се виждат обектът на дм България ЕООД (dm), от който e закупен продуктът, датата и стойността на покупката, номерът на касовата бележка/фактурата, както и да присъстват минимум 2 (два) бр. продукти Libresse. Примерна снимка на валиден касов бон ще бъде качена в уебсайта на Кампанията.

Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.
 
Организаторът не носи отговорност за непълни или неправилно попълнени лични данни или неотбелязани задължителни полета, което може да доведе до невъзможност за връзка с Участника (в случай, че спечели) или до загуба на право за участие в томболата за награди в Кампанията.

Попълването на формата за регистрация и качването на доказателство за покупка може да се извърши само в периода  17 септември 2020 г., 00:00 часа – 30 септември 2020 г., 23:59 часа. Датата на покупката на участващите в Кампанията продукти, посочена върху касовата бележка/фактурата, също трябва да е в рамките на периода 17 септември 2020 г., 00:00 часа – 30 септември 2020 г., 23:59 часа.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, съгласно Правилата на кампанията, които са достъпни за всички участници на сайта www.promolibresse.bg.

За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 120 (сто и двадесет) броя награди, както следва:
•  седмични награди – 100 бр. козметичен несесер CUSH.BE, всеки на стойност 16 лв. с ДДС, по 50 бр. за всяка седмица от периода на Кампанията; 

•  20 бр. карта за пазаруване в dm, всяка на стойност 100 лв. с ДДС, по 10 бр. за всяка седмица от периода на Кампанията.
 
*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с илюстративен характер.
 
Всички участници трябва да докажат покупката си, като в своя профил в уебсайта на кампанията качат снимка на касова бележка, удостоверяваща покупката на продукти, участващи в Кампанията, съгласно условията на Раздел 4 от настоящите Правила.
 
Всички регистрирани валидни касови бележки през съответната седмица ще бъдат включени в тегленето на съответните седмични награди.
 
Тегленето на седмичните награди ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна касова бележка.

    Седмица 1 (24.09.2020 г.)
    Седмица 2 (01.10.2020 г.)

 
*В случай че за съответното теглене няма достатъчен брой регистрирани валидни касови бележки, останалите награди ще се прехвърлят за следващото теглене и т.н.
 
За всяко от тегленията на томбола за награди ще бъдат определяни и по 5 (петима) резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от печелившите участници.
 
Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.
 
В случай че резервните участници бъдат изчерпани и са останали нераздадени награди от тегленето на томболата, допълнителни резервни участници няма да бъдат теглени и оставащите награди няма да бъдат раздавани.
 
Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона. Представител на Организатора се свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от провеждане на съответното теглене на телефонния номер, регистриран за участието в Кампанията.
 
Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и начина на получаването ѝ.
 
В случай че спечелилият награда участник не може да бъде открит в указания 5-дневен срок, по независещи от Организатора причини, или откаже наградата си, спечелилият губи правото да получи наградата си. В този случай Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията на Кампанията и изтеглен като резервен печеливш.
 
Първият резервен печеливш участник следва да бъде потърсен по телефона от представител на Организатора три пъти в рамките на три последователни часа, в периода между 09:00 и 18:00 часа, до 3 (три) работни дни след изтичането на 5-дневния срок за свързване с печелившия участник, описан в чл. 7.3. В случай че печелившият резервен участник не бъде открит, се преминава към следващия резервен печеливш участник и т.н. до изчерпване на резервните печеливши.
 
Наградите се изпращат до спечелилия участник по куриер в срок до 14 работни дни (при отсъствие на независими от Организатора причини за забавяне) след като представител на Организатора се е свързал с участника и е получил информация за валиден пощенски адрес на територията на страната. На същия адрес ще бъде изпратена и съответната спечелена награда.
 
Получаването на наградата се извършва само лично от спечелилия участник.
 
Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара