Спечелете прахосмукачка iRobot 606 и перилен препарат Persil за една година


Краен срок - 30 септември 2020

Наградите в играта са:

-  1 брой прахосмукачка iRobot 606 на стойност 449 лева с ДДС.

- 4 бр. награди перилен препарат Persil за една година (калкулирани на принципа 5 пранета на седмица, за 52 седмици), всяка от които е на стойност 130,01 лева с ДДС.

Наградите не подлежат на замяна с техния паричен еквивалент.

Един участник не може да спечели повече от една награда.

В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие на Официалните правила и който е:

1. закупил продукти на следните марки: Persil, Rex, Perwoll, SIlan, k2r на минимална стойност от 6,49лв. от обектите на Lilly Drogerie в периода на провеждане на Играта.

2. Участието в промоцията се осъществява след покупка на продукти на следните марки: Persil, Rex, Perwoll, SIlan, k2r на минимална стойност от 6,49лв. и регистрация на касовата бележка от покупката на https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/.

3 В играта може да участва всеки, който е изпълнил изискванията от точка 7.2. и отговаря на изискванията на т. 4.4.

Наградите ще се теглят от Организатора на 07.10.2020 г., като имената на печелившите участници ще бъдат отразени в нарочен протокол. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени най-късно на следващия ден на електронната и ФБ страници на Партньора на: http://www.lillydrogerie.bg/ ; https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/

За всяка награда се теглят и резервни участници, които имат право на разпределяне на наградите при условията на член 8 по-долу.

Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници.

След теглене имената на печелившите участници, Организаторът осъществява контакт с всеки един от тях на посочения мобилен телефон при регистрацията в Играта, с цел снабдяване с необходимата информация за деклариране на печалбата и изпращане на наградите.

При невъзможност за свързване с обявените печеливши на посочения от тях телефон повече от три пъти, отказ от предоставяне на личните данни по чл. 10.1.2. по-долу, оттегляне на дадено съгласие или неизпълнение на друго условие за участие в играта, наградите се разпределят между резервни печеливши.

Наградите ще бъдат изпращани от Организатора по куриер на посочения от печелившия участник адрес, за сметка на Организатора, в срок до 14 работни дни от датата на теглене на наградите. Организаторът и Партньорът не носят отговорност при предоставянето на неверен адрес от страна на участник.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара