Спечелете уикенд в Bedouin и 20 ваучера по 90 лв. за Fashiond Days


Краен срок - 30 август 2020

golden hour
[ɡoʊl.dən ˌaʊr]

Онзи момент, в който денят прелива в магия!

И ако август е кулминацията на лятото, то ние сме готови да отпразнуваме всеки скъпоценен момент, който ни остава в компанията му!

Празнуваме го заедно с Алис Симеонова, Деница Стоянова, Рая Пеева, Искрен Тончев - Искрата и Николай Въжаров. Заедно заснехме една специална фотосесия в колаборация със Somersby.

И денят придоби съвсем друг вкус с новото Somersby Mango & Lime.

Всеки залез е малък спектакъл, затова те предизвикваме да уловиш твоя golden hour в един стилен кадър!

С него можеш да се включиш в играта за уикенд за теб и твои трима приятели в магическия BEDOUIN или един от 20 подаръчни комплекта - коктейлна чаша от Somersby и ваучер за пазаруване за 90 лв. от Fashion Days!

За да се включиш в играта:

▪ Увери се, че следваш @fashiondays.bg и @somersbybulgaria

▪ Отбележи ни в твоя golden hour кадър с @fashiondays.bg, @somersbybulgaria и добави хаштага #goldenhourbg

А ние ще изтеглим късметлиите на случаен томболен принцип от всички участвали в предизвикателството и ще го обявим на 1 септември в нашия Instagram!


Участващите в Кампанията могат да спечелят следните награди:

20 броя награди, всяка от които представлява:

    20 броя награди, които се състоят от: Ваучер за пазаруване на Платформата fashiondays.bg на стойност 90 лв. и брандирана коктейлна чаша Somersby;

    1 голяма награда: уикенд за 4ма  ( 2 нощувки за 4ма) в Bedouin - https://bedouin.bg/ - наградата включва настаняване за 4-ма души в две двойни стандартни стаи за период от две нощувки в Bedouin. Датата ще бъде допълнително уточнена между Организатора и печелившия участник. Транспортни и други свързани с престоя разходи не се покриват от наградата

За да участват в Кампанията, участниците трябва по време на Кампанията да са последователи в Instagram на акаунтите: @fashiondays.bg и @somersbybulgaria в периода, определен в Раздел 2, чл. 2.1., както и да са направили свой публичен пост (снимка), в свой публичен профил на Платформата Instagram, в който да са използвали хаштага #goldenhourbg и таговете @fashiondays.bg и @somersbybulgaria. Хаштагът и таговете следва да бъдат добавени в рамките на посочения период, като снимката (постът) може да са били направени и публикувани от участника и преди началото на периода на Кампанията.

С поставянето на хаштага #goldenhourbg на своя публична снимка всеки от Участниците гарантира, че асоциираната с хаштага снимка не нарушава каквито и да е права на трети лица (в това число, но не само, за защита на лични данни, авторски права, права на интелектуална собственост или каквито и да е други правно защитени права на трети лица), както и че предоставя на Организатора правото на ползване и публично разпространение на посочената снимка в рамките на комуникацията на Кампанията, в собствени и несобствени на Организатора комуникационни канали (напр. но не само, Instagram, Платформата fashiondays.bg, канали в медии и/или социални мрежи, канали на партньори на Организатора, в които Кампанията може да бъде комуникирана) вкл., но не само, за целите на обявяване на печелившите, и популяризиране на услугите и продуктите на Организатора. Ако на снимката участват и други лица, освен Участника, Участникът се задължава да е осигурил и тяхното съгласие за участие в Кампанията преди участието си в Кампанията със снимката (поста). В случай на претенции от страна на трети лица от какъвто и да е характер по отношение на предоставената от Участника снимка, Участникът се задължава да държи Организатора неотговорен спрямо такива претенции и да го обезщети за каквито и да е претърпени вреди в резултат на такива претенции. В случай, че приложимото законодателство за защита на личните данни изисква за употребата на снимките съгласно настоящият документ от страна на Организатора, да бъде изискано съгласие от Участника или друго лице за това, Организаторът следва да изиска и такова съгласие.

Един участник може да участва в Кампанията с повече от един пост (снимка), която отговаря на условията на настощия Правилник.

Всеки участник, взел валидно участие съгласно настоящите правила участва в тегленето за разпределяне на наградата съгласно Раздел 6 по-долу.

Един участник може да спечели до една награда от Кампанията. Ако един участник бъде изтеглен като печеливш за повече от една награда, Участникът ще може да си избере коя награда ще се счита за спечелена от него (ако наградоте са различни), а за друата награда ще бъде изтеглен друг печеливш.

Участието в Играта не е обвързано с покупка.

Печелившите участници ще бъде уведомен от Организатора за спечелената награда на 01.09.2020 г. чрез обявяване публично на техните публично достъпни имена на Instagram акаунти в Story на профила на Fashion Days: https://www.instagram.com/fashiondays.bg/ които са видни от техните профили в Платформата Instagram, чрез които са участвали в Кампанията. В рамките на 1 работен ден след обявяването на спечелилите, Организаторът ще се свърже с тях чрез съобщение до профила на спечелилите участници в Платформата Instagram. Чрез така посоченото съобщение на всеки спечелил участник ще бъде предоставен кода на ваучера за пазаруване във Fashion Days и всеки спечелил участник ще бъде помолен да даде уточняващи данни за целите на доставката на предметните награди, или за целите на предоставяне на Голямата Награда. В случай че до една седмица (7 календарни дни), спечелилият Предметна награда или Голяма Награда участник не уточни детайли за доставка на Предметната награда или на Голямата Награда с Организатора, участникът губи правото си да получи спечелената Предметна Награда или Голямата Награда.

В случай, че стойността на спечелената непарична награда (награда ваучер плюс предметна награда, или Голямата Нагрдара) надхвърля приложимите съгласно закона стойности, за които се изисква начисляване на данък, в съобщението, с който Организаторът се свърза със спечелилите участници, Организаторът ще изиска от спечелилите участници три имена, ЕГН /ЕИК и адрес за доставка на Предметните Награди или за предоставяне на Голямата Награда. Предоставянето на тези данни от всеки спечелил участник, ще бъде единствено и само за целите на предоставяне на наградите на спечелилия Участник, и, в случай, че това се налага, за целите на счетоводното и данъчно отчитане при спечелване на непарични награди съгласно приложимото законодателство. В случай, че за Организатора съществуват или бъдат наложени и други законови задължения за отчитане на предоставените съгласно Кампанията награди, Организаторът си запазва правото да изиска от спечелилия Участник и други данни, в изискуемия от закона вид и обем.

Предметните Награди ще бъдат изпратени по куриер в рамките на 10 работни дни след спечелването им на адрес, предоставен от спечелилите ги.

Организаторът ще предостави Голямата Награда по следния начин: ще изиска имената на четиримата гости, които ще се възползва от Голямата Награда и ще предостави на Bedouin, за да организира изпълнението на наградата. Гостите следва да потвърдят своите имена при настаняване.  При непредоставяне на имена от страна на спечелилия Участник, не може да предостави Голямата Награда и може да премине към изтегляне на резервен печеливш.

В случай, че печелившият участник доброволно върне наградата, стойността й няма как да бъде заменяна и нейната стойност няма да бъде възстановявана/изплащана/предоставяна на печелившия.

Печелившият няма право да иска наградата или част от нея да му бъде изплатена в брой и/или разменяна и/или заменяна с паричната й равностойност.

Получаването на наградата няма да е свързано с допълнителни разходи за доставка и транспорт за печелившия.

Наградите Ваучери имат срок на валидност, в рамките на които могат да бъдат използвани, който срок ще бъде комуникиран в имейла за предоставянето им на печеливш участник, но не може да бъде по-кратък от 1 (един) месец от изпращането им на спечелилия участник.

Тегленето на печелившите ще бъде проведено на 31.08.2020 г.. чрез платформата https://www.miniwebtool.com/random-picker/ от лица, определени от Организатора.

Тегленето ще се извърши на база на номера, дадени на публично достъпните имена на профилите на Участниците в Платформата Instagram, реализирали постове, отговарящи на условията на настоящия Правилник, в периода на Кампанията, с които участниците участват в настоящата игра. Организаторът ще даде последователни номера на така посочените публично достъпни имена на профили, и няма да предоставя самите имена на Платформата https://www.miniwebtool.com/random-picker/, а тегленето ще се осъществи единствено между така дадените номера. В случай, че по време на тегленето, като печеливш бъде изтеглен номер, съответстващ на профил, който не отговаря на изискванията на чл. 3 и 4 от настоящия Правилник, същият ще бъде дисквалифициран като печеливш и на негово място ще бъде изтеглен нов печеливш номер / акаунт, който ще бъде обявен като печеливш.

За Голямата Награда ще бъде изтеглен резервен печеливш ако в рамките на сроковете съгласно настоящия документ Организаторът не е успял да се свърже със спечелилия Голямата Награда или не е успял да предостави същата поради причини, независещи от Организатора. За тегленето на резервния печеливш и неговото уведомяване ще се прилагат съответно сроковете и условията за основния печеливш на Голямата Награда, описани в настоящия документ.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара