Всеки печели 2500 точки за пазаруване в IKEA


Краен срок - 3 септември 2020

Открий буквите (в жълто- сини етикети), скрити в мебелния салон и сглоби цялата дума, която представлява името на наша известна серия продукти. Въведи откритата дума заедно с данните от твоя IKEA Family профил и вземи 2500 точки, които се равняват на 10 лв. за пазаруване в ИКЕА.

За да получи награда от играта, участникът в нея трябва да има валидна регистрация в програмата за лоялни клиенти IKEA Family, без значение от момента, в който регистрацията е направена.

В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, Агенцията, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

Всяко лице има право да участва в Играта само веднъж за срока на промоцията.

Победител в играта е всеки участник, който посети интернет адреса https://www.ikea.bg/ikea-virtual-walkthrough/, открие заложената дума и попълни в регистрационната форма телефонен номер или номер на валидна карта IKEA Family и думата, открита в хода на играта.

Всеки победител ще получи 2500 точки в своя IKEA Family профил, които се равняват на 10лв. за пазаруване в ИКЕА. Точките  ще бъдат начислени в профила на победителя в деня, следващ последния ден от края на играта.

Начислените точки от участие в Играта могат да бъдат ползвани в ИКЕА онлайн магазин с адрес www.IKEA.bg и обектите на Организатора до 30 септември 2020г. След тази дата спечелените от Играта 2500 точки автоматично се изтриват от профила на Победителя.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара