Спечели таблет Alcatel Pixi 4


Играта е приключила! Печеливши: Николинка Симеонова

В Томболата може да бъдe спечелен: Alcatel 1T 7".

За да участвате за спечелването на наградата, трябва да регистрирате своето име и валиден имейл адрес.

Участието в Томболата е незадължително и доброволно. Необвързано с покупка. Не се допуска замяна на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени.

Томболата е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години, с местоживеене в Република България.

Победителят в Томболата ще бъде определен на случаен принцип на 20/8/2020г. Името на печелившия ще бъде обявено онлайн – на уебсайта на ИТЕМА- ПГ. Той ще бъде уведомен по имейл, за това че е спечелил и как ще получи наградата си. Непечелившите също ще получат имейл с името на печелившия.

С участието си в Томболата участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Играта.

Официалните Правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и са публично оповестени на страницата на ИТЕМА- ПГ в интернет на shop.itema-pg.com. Организаторът на Томболата си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Игрaтa.

С регистриране на участието си в Томболата ще се счита, че участниците в Томболата, които предоставят свои лични данни, изрично се съгласяват личните им данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани по електронен път и използвани за маркетингови цели oт „ИТЕМА- ПГ“ ЕООД. Личните им данни няма да бъдат предоставени на трети лица.

Победителят има седем дни да потърси наградата си. След този срок томболата ще се тегли отново и ще бъде обявен нов печеливш.

Краен срок - 20 август 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара