Спечелете барбекюта, одеяла, уиски и още награди от Jack Daniel’s


Краен срок - 4 октомври 2020

Продуктите, участващи в Кампанията („Участващи продукти”), са както следва: 

а) Продукти от супермаркет или магазин:

• Jack Daniel's Tennessee Whiskey (0,7l, 1l, 1,5l, 3l);
• Jack Daniel's Tennessee Honey (0,7l);
• Jack Daniel’s Single Barrel (0,7l);
• Jack Daniel’s Gentleman Jack (0,7l, 1l)

б) Продукти в бар или друго заведение:

Всяка алкохолна напитка съдържаща:

• Jack Daniel's Tennessee Whiskey (минимум 0,50ml)
• Jack Daniel's Tennessee Honey (минимум 0,50ml);
• Jack Daniel’s Single Barrel (минимум 0,50ml);
• Jack Daniel’s Gentleman Jack (минимум 0,50ml)

За да се включат в Кампанията,  Участниците трябва да закупят в периода на Кампанията поне един от Участващите продукти и след това да регистрират в периода на Кампанията номера на касовата бележка, удостоверяваща покупката, като:

1. влязат на уебсайта www.jackdaniels.com и попълнят регистрационната форма, посочвайки своите:

(*) Име и фамилия
(*) Електронен адрес
(*) Kaчат снимка на касовата бележка
(*) Запълнят полето, посочвайки съгласие с настоящите Правила, включително за обработването на личните им данни за целите на участието му в Кампанията
(*) Запълнят полето: “Имам 18 години”

Всички полета, маркирани със *, са задължителни. Регистрационната форма се приема на началната страница на www.jackdaniels.com от секцията, комуникираща тази Кампания.

2. След като попълнят регистрационната форма, Участниците трябва да натиснат бутон “Изпращане”. Организаторът/Възложителят не носи отговорност за онлайн регистрации, които не са достигнали своята дестинация, поради, но не само, технически проблеми извън контрола на Организатора/ Възложителя, загуби, забавяния или всякакъв друг проблем с регистрацията в Кампанията, свързан с интернет връзката или интернет доставчика на потребителя, който иска да се регистрира в Кампанията. 

В периода на Кампанията всеки Участник може да направи най-много 1 регистрация за всяко теглене (една регистрация на седмица), или общо 9 регистрации (по една за всяко от деветте тегления). В случай, че в периода за регистрация за дадено теглене Участник направи повече от една регистрация, всяка такава регистрация след първата няма да бъде допускана до участие в Кампанията.

Участниците следва да съхраняват всички касови бележки, регистрирани по време на Кампанията до 15 дни след публикуването на последния списък с печеливши.

Организаторът запазва своето право да поиска и провери всяка касова бележка, доказваща покупката на Участващ продукт по всяко време и може да поиска от Участник доказателство за притежанието на бележката в оригинал преди и след регистрацията за Кампанията. 

Всяка касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж за целите на Кампанията. Всеки опит за измама от страна на Участник ще води до изключването на този Участник от Кампанията.

Ако за едно теглене една и съща касова бележка е регистрирана и от друг Участник, за да се установи Участникът, който действително е извършил покупката на Участващия продукт и съответстващата на нея регистрация за целите на Кампанията, Организаторът ще се свърже с Участниците, регистрирали касовата бележка, на посочените от тях имейл адрес, като им обясни причината за осъществения контакт. След като съобщи на Участниците възникналата ситуация, те ще бъдат помолени да предоставят доказателство за наличието на касовата бележка и регистрацията ѝ, (i) изпращайки я по електронен път (чрез снимки), до 24 часа след молбата или (ii) чрез изпращане за сметка на Възложителя на оригинала до 3 работни дни след осъществения контакт по куриер до адрес, който им е съобщен адрес.

Ако една и съща касова бележка бъде регистрирана от различни Участници за различни тегления, то за валидна се счита най-ранната регистрация.

Извършената по електронен път процедура не изключва и представянето на физическо доказателство на касовата бележка до 3 работни дни след извършения контакт, за да може да бъде извършена процедура по потвърждение на печелившите в случай на съмнения за достоверността на изпратеното електронно копие (снимка).

Ако някой от Участниците в описания случай не спази някое от посочените условия, отказва или няма възможност да предостави доказателство за наличността на оригиналната касова бележка, регистрирана в Кампанията, Организаторът ще изключи такъв Участник от Кампанията. Само Участникът, който разполага с действително доказателство за притежанието на заявената касова бележка, ще бъде считан за правомерен Участник.

За да бъде отчетена като валидна, регистрацията на сайта www.jackdaniels.com трябва да отговаря на следните условия:

1. Участникът трябва да отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Официални правила;

2. както покупката на Участващ продукт, така и регистрацията на тази покупка да са осъществени в периода на Кампанията.

Участник може да спечели най-много една награда (независимо от наградата) за целия период на Кампанията.  

Участници, които използват временни електронни пощи, не могат да се  регистрират за Кампанията. Организаторът запазва правото си да проверява тези случаи и да изключва подобни регистрации от Кампанията. Ако Участник спечели награда чрез манипулиране на механизма и правилата на регистрация и участие, то тогава той се счита за неправомерен и наградата няма да му бъде предоставена. Ако това е установено след получаване на наградата, Участникът е задължен да я върне на Организатора.

Наградите, които ще бъдат раздадени в рамките на Кампанията, са:

• 63 x Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7l,
• 63 х Jack Daniel’s Барбекюта
• 63 Jack Daniel’s престилки с прибори за барбекю
• 63 Jack Daniel’s дървени подноса
• 63 Jack Daniel’s одеяла
• 63 Jack Daniel’s дървени стърготини за опушване

Наградите не могат да бъдат заменяни за парична равностойност.

Печелившите от Кампанията се избират на случаен принцип чрез автоматично обработване на предоставените лични данни, без човешка намеса. Наградите се изтеглят на случаен принцип чрез електронно теглене. Тегленето се извършва чрез споменатия в Секция 9. метод.

Печелившите се определят чрез електронно теглене.

Ще бъдат разиграни 9 тегления както следва:

1-во теглене. На 12.08.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 03.08.2020, 00:01 – 09.08.2020, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 42 награди – 7 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7 l, 7бр. Jack Daniel’s барбекюта, 7бр. Jack Daniel’s престилки с прибори за барбекю, 7бр. Jack Daniel’s дървени подноса, 7бр. Jack Daniel’s одеяла, 7бр. Jack Daniel’s дървени стърготини за опушване.

2-ро теглене. На 19.08.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 10.08.2020, 00:01 – 16.08.2020, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 42 награди – 7 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7 l, 7бр. Jack Daniel’s барбекюта, 7бр. Jack Daniel’s престилки с прибори за барбекю, 7бр. Jack Daniel’s дървени подноса, 7бр. Jack Daniel’s одеяла, 7бр. Jack Daniel’s дървени стърготини за опушване.

3-то теглене. На 26.08.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 17.08.2020, 00:01 – 23.08.2020, 23:59 българско време.  Ще бъдат раздадени общо 42 награди – 7 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7 l, 7бр. Jack Daniel’s барбекюта, 7бр. Jack Daniel’s престилки с прибори за барбекю, 7бр. Jack Daniel’s дървени подноса, 7бр. Jack Daniel’s одеяла, 7бр. Jack Daniel’s дървени стърготини за опушване.

4-то теглене. На 02.09.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 24.08.2020, 00:01 – 30.08.2020 българско време. Ще бъдат раздадени общо 42 награди – 7 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7 l, 7бр. Jack Daniel’s барбекюта, 7бр. Jack Daniel’s престилки с прибори за барбекю, 7бр. Jack Daniel’s дървени подноса, 7бр. Jack Daniel’s одеяла, 7бр. Jack Daniel’s дървени стърготини за опушване.

5-то теглене. На 09.09.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 31.08.2020, 00:01 – 06.09.2020 българско време. Ще бъдат раздадени общо 42 награди – 7 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7 l, 7бр. Jack Daniel’s барбекюта, 7бр. Jack Daniel’s престилки с прибори за барбекю, 7бр. Jack Daniel’s дървени подноса, 7бр. Jack Daniel’s одеяла, 7бр. Jack Daniel’s дървени стърготини за опушване.

6-то теглене. На 16.09.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 07.09.2020, 00:01 – 13.09.2020, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 42 награди – 7 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7 l, 7бр. Jack Daniel’s барбекюта, 7бр. Jack Daniel’s престилки с прибори за барбекю, 7бр. Jack Daniel’s дървени подноса, 7бр. Jack Daniel’s одеяла, 7бр. Jack Daniel’s дървени стърготини за опушване.

7-мо теглене. На 23.09.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 14.09.2020, 00:01 – 20.09.2020, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 42 награди – 7 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7 l, 7бр. Jack Daniel’s барбекюта, 7бр. Jack Daniel’s престилки с прибори за барбекю, 7бр. Jack Daniel’s дървени подноса, 7бр. Jack Daniel’s одеяла, 7бр. Jack Daniel’s дървени стърготини за опушване.

8-то теглене. На 30.09.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 21.09.2020, 00:01 – 27.09.2020, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 42 награди – 7 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7 l, 7бр. Jack Daniel’s барбекюта, 7бр. Jack Daniel’s престилки с прибори за барбекю, 7бр. Jack Daniel’s дървени подноса, 7бр. Jack Daniel’s одеяла, 7бр. Jack Daniel’s дървени стърготини за опушване.

9-то теглене. На 07.10.2020. В това теглене участват всички валидни регистрации, получени на уебсайта www.jackdaniels.com в периода 28.09.2020, 00:01 – 04.10.2020, 23:59 българско време. Ще бъдат раздадени общо 42 награди – 7 бр. Jack Daniel’s Tennessee Honey 0.7 l, 7бр. Jack Daniel’s барбекюта, 7бр. Jack Daniel’s престилки с прибори за барбекю, 7бр. Jack Daniel’s дървени подноса, 7бр. Jack Daniel’s одеяла, 7бр. Jack Daniel’s дървени стърготини за опушване.

Изтеглените печеливши от Кампанията нямат право да предоставят получаването на наградата на други лица.

Печелившите от Кампанията, не могат да получат паричния еквивалент на наградите или да ги заменят за други продукти, услуги или разновидности на наградата.

До 2 работни дни след изтегляне на печелившите представител на Организатора ще се свърже с тях по имейл и те ще бъдат информирани за спечелената награда и процедурата по потвърждаване. Изтегленият печеливш ще бъде информиран, че за получаване на наградата си, той/тя трябва да изпрати адреса, до който да бъде доставена наградата, до 3 дни от датата, на която Организаторът му е съобщил за спечелването на наградата.

Организаторът ще се свърже с всеки изтеглен печеливш чрез имейла, посочен при регистрацията му в Кампанията до 2 работни дни от изтеглянето му. Ако до 3 дни след информирането за спечелената награда изтегленият печеливш не изпрати имейл в отговор на имейла, изпратен от Организатора, за да предостави адрес, до който да му бъде изпратена наградата, то изтегленият печеливш губи правото си да получи награда.

Ако изтегленият печеливш не отговаря на изискванията за потвърждение на участието, той бива дисквалифициран.

Наградите за дадено теглене се изпращат от и за сметка на Възложителя по куриер до 30 (тридесет) работни дни от датата на публикуване на списъка с потвърдените печеливши за дадено теглене до адреса, посочен от печелившия при контакта с Организатора. При доставката на наградата куриерът следва да провери самоличността и възрастта на печелившият и ако те не отговарят на посочените при регистрацията, той губи правото да получи наградата. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара