Спечелете 2 награди по 250 лв. от Schwarzkopf


Краен срок - 31 август 2020

Бъди цветен! Публикувай снимка с хаштаг #БъдиLive на своята интересна лятна прическа с ярък цвят. 💜

На снимката покажи продукта на Live, който е използван за постигането на цвета. 💁‍♀️ Двамата с най-ярка лятна визия ще спечелят награда от 250 лв. Включи се и ти! 💥

Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

За да участва в Играта, Участникът следва да публикува Public (видима за всички) снимка във Facebook, на която представя интересна лятна прическа със своя ярък цвят коса, постигнат с някой/и от продуктите на марката Live, като използва хаштаг #БъдиLive. На снимката трябва да се вижда и опаковката на използваната Live боя/гъбка-апликатор. Снимките, които участниците публикуват в Играта, ще бъдат изцяло публични и участниците с публикуването им дават право на Oрганизаторa да ги използва и разпространява във Facebook и Instagram само за конкретната игра. Участието в играта не е обвързано с покупка.

Двама от участниците в играта, спазили условията по т. 5.1., ще бъдат избрани на 02.09.2020 г. за победители в Играта от жури от представители на Организатора, със следните критерии- подходяща за лятото прическа, ярък, наситен и нестандартен цвят на косата от гамата на Live, добро позициониране на използвания/ите Live продукт/и . Организаторът ще обяви имената  на победителите най-късно до 10.09.2020 г. под същия пост в коментар и ще се свърже с тях  на профилите им в срок от седем дни след публикуване.

В срок от 5 работни дни след уведомяването  им победителите следва да предоставят в криптиран мейл до Организатора ( e-mail адрес: schwarzkopf.bg@henkel.com ) информация за своите три имена, ЕГН, телефон и номер  на банкова сметка с цел изплащане на наградата. Дължимият данък по ЗДФЛ ще бъде изплатен от Организатора, като след неговото удържане печелившите участници ще получат сумата от 250 лв.  Визпълнение на изискванията на Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), печелившите участници имат задължение да декларират дохода като „доход от други източници“ по смисъла на чл. 35 от ЗДДФЛ в съответните законови срокове.

Всеки Участник играе от свое име и следва да получи наградата по банков път ако бъде избран.

Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. При несъответствие в данните, Организаторът не носи отговорност за невръчена награда.

В Играта ще бъдат дадени две награди с нетен размер от 250 лв. Това е сумата след приспадане на данък по ЗДФЛ, който е в размер на 27,77 лв. и ще бъде заплатен от Организатора.

Победителите имат право да получат само наградата посочена в т.6.1.

Наградите ще бъдат изплатени на победителите до 30 дни след получаване на необходимите коректни данни.

Печелившите участници в Играта, определени по реда на т.5.2., които са изпълнили изискванията по т.5.1, ще получат наградата си по съответния ред.

Организаторът може да изиска предоставянето и на други доказателства за удостоверяване самоличността на избраните за победители участници.

Победителите носят отговорност за коректното попълване на данните за банковата си сметка. При несъответствие в данните, Организаторът не носи отговорност за грешен, забавен или върнат банков превод.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара