Спечелете фотоапарати, пуфове, комплект чаши и бутилки вино Verano Azur


Краен срок - 23 август 2020

Участието в промоцията е обвързано с покупка на един от следните продукти Verano Azur Совиньон Блан и Вионие, Verano Azur Глера, Verano Azur Рoзе, Verano Azur Сира и Марселан, независимо от типа разфасовка.

Участващите в промоцията продукти, описани т. 5.1, могат да бъдат закупени от всички търговски обекти на територията на страната, които ги предлагат. Включват се както магазинна мрежа, така и кафе-аперитиви, ресторанти, нощни заведения и т.н.

Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години,  живеещи на територията на Република България, спазили условията за участие в играта.

В разпределението на наградите не участват лица, участвали в Промо играта с фискален бон от закупени продукти „Верано Азур на стойност по-малка от 5  лв. с ДДС, както и такива с фискални бонове за закупени продукти „Верано азур“, преди началото и след края на Промо играта.

В промоцията нямат право да участват служителите на Пауър Брандс ЕООД, ОРМ Дигитални решения ЕООД и всички останали обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.

В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 6.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

Наградата по промоцията се разделят на големи и малки награди.

Големите награди са:
-    3 броя фотоапарати Fujifilm Intax Mini 9;
-    11 броя пуфове

Малките награди са:
-    60 комплекта чаши за вино (6 броя чаши в комплект);
-    100 броя бутилки Верано Азур 750 мл

Организаторът на Промоцията запазва правото си при изчерпване на наличните количества от посочения награди, да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това на официалната страница на промоцията.

За участие в промоцията е необходима покупка на продукт/и на стойности минимум 5 лв. под марката Верано азур от обектите, участващи в промоцията.

Участието в промоцията се осъществява след регистрация с две имена, електронна поща, тел. номер, снимка и данни на касовия бон на сайта www.veranoazur.bg. Един уникален номер на бележка може да бъде регистриран само веднъж.

Клиентът има право да получи само една награда, независимо от стойността на покупката.

Тегленето на наградите ще се състои на 27 юли 2020, 10 август 2020 и 24 август 2020, в офиса на Пауър Брандс ЕООД, в гр. Пловдив, бул. Дунав 5, в качеството му на организатор. За всяко едно теглене на наградите има предвидени следният тип и брой големи и малки награди:
- теглене на 27 юли 2020 година: 1 фотоапарат Fujifilm Intax Mini 9, 3 броя пуфове, 20 комплекта чаши, 30 бутилки Верано Азур
- теглене на 10 август 2020 година: 1 фотоапарат Fujifilm Intax Mini 9, 3 броя пуфове, 20 комплекта чаши, 30 бутилки Верано Азур
- теглене на 24 август 2020 година: 1 фотоапарат Fujifilm Intax Mini 9, 5 броя пуфове, 20 комплекта чаши, 40 бутилки Верано Азур

Печелившите от играта ще бъдат обявени на сайта www.veranoazur.bg съответно за всяко едно теглене на награди на
- за теглене на 27 юли 2020, печелившите ще бъдат обявени до 14:00 часа на 30 юли 2020
- за теглене на 10 август 2020, печелившите ще бъдат обявени до 14:00 часа на 13 август 2020
- за теглене на 24 август 2020, печелившите ще бъдат обявени до 14:00 часа на 27 август 2020.

Всички печеливши ще бъдат уведомени на посочените от тях телефон или електронна поща в регистрацията си в сайта.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата е подробно описан в точка 7.

Наградите ще бъдат изпращани по куриер и предаване на печелившия срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Организаторът на промоцията не носи отговорност за неполучени/ недоставени награди при подадена от участник неточна информация за участие в играта.

Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност или от надлежно упълномощено лице.

Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради грешни, неточни или непълни данни за контакт се разпределят между резервни печеливши.

Наградите ще бъдат изпратени чрез одобрена от Организатора куриерска фирма, не по-късно от 30 календарни дни от получаването на пълни и точни данни за доставка от страна на печелившите.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара