Спечелете проектори и брандирани тениски от KINO NOVA


Краен срок - 31 август 2020

НАГРАДИТЕ В ИГРАТА:

    2 бр. големи награди – проектори

    18 бр. седмични награди – брандирани тениски

Участниците следва да гласуват за един от селекция от два филма:

Наградата „Проектор” ще спечелят 2 /двама/ от участниците в играта, избрани чрез жребий измежду всички гласували в рамките на посочения период. За да участват в тегленето за голямата награда, участниците трябва да са гласували поне веднъж по време на кампанията в периода 29 юни 2020 г. – 31 август 2020 г. от един и същ потребителски профил.

Наградата „Брандирана тениска” ще спечелят 18 /осемнадесет/ от участниците в играта, които се избират при провеждане на жребий измежду всички гласували в уебсайта на седмична база.

Участие в играта могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в Правилата за участие и Общите условия за участие в играта „ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК”.

За участие в играта участникът използва своя личен Facebook профил или регистрация чрез имейл адрес на уебсайта https://greatmonday.bg.

Участието се извършва посредством гласуване за филм в рамките на кампанията „Великият понеделник”.

Гласуването за филм във „Великият понеделник” се провежда на седмична база;

Новите предложения за филми се обявяват всеки понеделник, в 21.00 часа на Facebook страницата на KINO NOVA - https://www.facebook.com/kinonova, както и на уебсайта https://greatmonday.bg.

Предложенията са активни до неделя, 24.00 часа;

Филмът, събрал най-много гласове във „Великият понеделник”, се обявява на Facebook страница на KINO NOVA - https://www.facebook.com/kinonova, всеки понеделник в 21.00 часа.

Участието в играта е безплатно. Всеки участник има право да гласува за филм само веднъж седмично.

За участие в играта е необходимо потребител с активен, реален личен профил във Facebook или потребител със съответната регистрация чрез имейл адрес на уебсайта https://greatmonday.bg, да посети Facebook страницата на KINO NOVA или специално създадения микро сайт, където всяка седмица може да гласува за филм във “Великият понеделник”.

- На седмична база чрез жребий, който се провежда от екипа на Организатора, се избират по двама победители сред всички участвали, които ще спечелят награда - тениска.

- В края на кампанията чрез жребий, който се провежда от екипа на Организатора, се избират двама победители измежду всички гласували в рамките на посочения период. За да участват в тегленето за голямата награда, участниците трябва да са гласували поне веднъж по време на кампанията в периода 29 юни 2020 г. – 31 август 2020 г. от един и същ потребителски профил.

Играта се провежда в периода 29 юни 2020 г. – 31 август 2020 г., като участниците имат право чрез един и същ потребителски профил във Facebook или регистрация чрез и-мейл адрес да гласуват за филм във „Великият понеделник”. Играта приключва в 24:00 часа на последния ден от периода. Организаторът е задължен да обявява седмичния победител всяка седмица на Facebook страницата на KINO NOVA https://www.facebook.com/kinonova.

С гласуването за филм в рамките на кампанията „Великият понеделник” в периода 29 юни 2020 г. – 31 август 2020 г. участникът приема безусловно настоящите Правила за участие в Играта и официалните правила на Facebook страницата, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя данните, видими от неговия личен профил във Facebook, както и данните за участие: име, фамилия и електронен адрес /e-mail/, телефон за връзка.

Спечелилите участници следва да се свържат с Организатора с лично съобщение във Facebook, за да бъдат уточнени подробности относно получаване на наградата в срок от 3 /три/ дни от обявяването на имената им. В случай че спечелилите Участници не се свържат с Организатора в предоставения им за това срок от 3 /три/ дни и не са посочили телефон за връзка, то поради невъзможност за свързване със съответния победител, наградите се дават на следващите Участници, изтеглени чрез жребий.

    /1/ Участникът трябва да предостави вярно и коректно своите имена, имейл и телефонен номер

/2/ Ако Участник е избран за победител на една от 18 /осемнадесетте/ броя седмични награди, то той следва да предостави на Организатора свой адрес, на който да получи спечелената награда.

/3/ Ако Участник е избран за победител на една от 2 /двете/ големи награди, то той следва да предостави на Организатора свой адрес, на който да получи спечелената награда, както и своето ЕГН, за да подпомогне Организатора да изпълни законовото си задължение да декларира раздадените от негова страна награди, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица и останалото приложимо българско законодателство. Ако Участник откаже да предостави своето ЕГН, то Организаторът избира друг победител, отново чрез жребий.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара